Hoe gratis zijn die gratis internetopleidingen ? (1)

De zogezegd gratis computer- en internetopleidingen voor Kortrijkzanen zijn een onverhoopt succes.
In die mate zelfs dat de ICT-schepen Philippe De Coene november vorig jaar via de pers liet weten dat hij Vlaams minister van Arbeid Frank Vandenbroucke zou aanspreken om bijvoorbeeld via de VDAB nog wat méér geld voor de cursussen uit de brand te slepen. Want, zo zei de schepen, er is via de voorziene Europese subsidies slechts geld te rapen voor de opleiding van 2.400 cursisten en er zijn al 3.700 Kortrijkzanen ingeschreven. Van die démarche bij de minister is intussen niets meer vernomen.

Dat schijnbare geldtekort moet nu maar even uitgelegd worden.
Daarom eerst een beetje voorgeschiedenis.
Het Kortrijkse project “dichten van de digitale kloof” kadert in een Europees grensoverschrijdend actieprogramma (Interreg III -B-NWE) met als naam “Citizen First“.
Dat project loopt over vier jaar en omvat alhier twee luiken :
1) het plaatsen van internetkiosken en
2) de gratis basisopleidingen computer en internet.

In oorsprong dacht het stadsbestuur hiervoor een budget te voorzien van 369.200 euro, maar dit werd opgetrokken tot ietwat meer dan 700.000 euro omdat men een hoop Europese subsidies voorzag. Meer speciaal: 513.600 euro.
Nu even opletten.
De verhoopte Europese subsidie is intussen zeker al tweemaal naar beneden bijgesteld.
De EU zou een subsidie van 354.000 euro hebben goedgekeurd op 24 juni 2004. Maar de laatste berichten (notulen van 21 december 2004) van het College van Burgemeester en Schepenen dateren de goedkeuring van het project plots op 12 september 2004. En het gaat nu slechts over een “principeakkoord” met een subsidie van 340.800 euro. Dit is 13.200 euro minder dan gehoopt en zelfs 172.800 euro minder dan helemaal aan het begin werd vooropgesteld.

Dit bedrag is als ontvangst nog altijd nergens te bespeuren in de stadsbegroting.
In de begroting van vorig jaar doken er aan de uitgavenzijde wel al voor 112.000 euro werkingskosten op.
Met name receptiekosten voor niet minder dan 1.600 euro. Reiskosten (!) : 3.000 euro. Erelonen: 71.000 euro. Prestaties van derden: 35.900 euro.

Intussen is het financieel plaatje ten opzichte van de oorspronkelijke gegevens alweer helemaal veranderd, overigens zonder dat de gemeenteraad hieromtrent wordt ingelicht.
Volgens het CBS van 21 september 2004 zal men voor het gehele Kortrijkse project méér dan
1 miljoen euro nodig hebben. Nauwkeurig: 1.069.000 euro. Dat is zowat 300.000 euro meer dan oorspronkelijk werd gebudgetteerd.

Interessant om te zien is dat de kostprijs van het project “Citizen First” in de andere deelnemende Europese steden of regio’s veel minder hoog oploopt: tussen 706.000 en 744.000 euro.
In Ieper bijvoorbeeld gaat het om 723.000 euro. Bij de regionale overheid Eindhoven slechts om 706.000 euro. Bij de Cambridge County Councel (UK) om 715.000 euro.

Waarom heeft Kortrijk zoveel geld nodig voor het “dichten van de digitale kloof”?
Dat vergt enige uitleg.
In Kortrijk voorziet men voor “reizen en accomodatie” van personen (ambtenaren) die met het project bezig zijn 70.000 euro. Jawel: 2,8 miljoen BEF. Bij de andere Europese partners wordt er maximaal voor 40.000 euro rondgecrosst. (Heeft dit project dat met name de digitale kloof wil dichten dan geen weet van het bestaan van videoconferenties?)
In Kortrijk voorziet men voor “meetings, seminaries en publiciteit” 110.000 euro. Bij de andere partners geeft men daar bijvoorbeeld slechts 50.000 euro aan uit.
In Kortrijk kosten zgn. “externe experts en consultanten” voor het project 263.000 euro. Elders maximaal 40.000 euro.
In Kortrijk is er een krediet voorzien voor “uitrusting” van 82.000 euro. Elders maximaal 52.000 euro.
In Kortrijk nog zijn er “algemene onkosten” ten bedrage van 62.000 euro. Elders in Europa bedragen die “onkosten” maximaal 55.000 euro.

Tot daar voor vandaag.
Iedere Kortrijkse positivo-Citizen zal opmerken dat het niet nodig is om voor de Kortrijkse cursisten bijkomende middelen te gaan schooien bij Vlaams minister Vandenbroucke. Er is geld zat als men tenminste wil ophouden met potverteren.

De eerste facturen “Citizen First” zijn inmiddels binnengelopen.
Wordt dus vervolgd en gevolgd.
Want, zo zegt het Schepencollege: “Het engagement in het Europese project Citizen First betekent concreet geen meerkost voor de stad maar genereert extra inkomsten gespreid over vier jaar looptijd.”