Collegialiteit in het College

Zelden of nooit gezien.
Op de vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 december 2004
waren slechts vier van de acht schepenen aanwezig. Gelukkig was de burgemeester daar nog zodat er toch “collegiaal” beslissingen konden worden genomen.
Er stonden nochtans weer belangrijke zaken op de agenda.
Bijvoorbeeld: het studiecontract voor de heraanleg van de Oude Leiarm, de heraanleg van de historische kern rond het Begijnhofpark.

Iets anders nog.
Normaliter wordt er in een College nooit gestemd.
Wanneer een punt op de agenda komt zijn eventuele meningsverschillen al weggemasseerd.
In het CBS van 2 maart 2004 deed er zich niettemin zulk een volstrekt unieke gebeurtenis voor.
Er was een geheime stemming over het betaalbaar stellen (de kostprijs) van een factuur !
Het ging over advertenties geplaatst door “Universal Communications” voor de vacatures van een stafmedewerker samenlevingsopbouw en buurtjeugdwerker (4.335 euro) en die van een architect en erfgoedcoördinator (ook 4335 euro).
De goedkeuring was uiteindelijk toch eenparig. Er was slechts één schepen afwezig.
Het gebeurt eigenlijk nooit dat er gestemd wordt over het betaalbaarstellen van facturen.
Als ambtenaren de zaak viseren met de melding “juist bevonden”is daarmee de kous af.
Wat was er hier aan de hand?