Hoe gratis zijn die gratis internetopleidingen ? (2)

In een vorige gratis les van 15 januari laatsleden hebben we via deze weblog geleerd dat het project “Citizen First” over vier jaar gespreid waarschijnlijk meer dan 1 miljoen euro zal vergen. En dat dit “dichten van de digitale kloof” de stad geen cent gaat kosten. Integendeel: nog “opbrengsten zal generenen”. Men verwacht namelijk vanuit Europa een subsidie van 340.800 euro.
Het project voorziet ook in het plaatsen van zogenaamde internetkiosken. Hoeveel er dat uiteindelijk zullen zijn is nog niet helemaal bekend. In den beginne dacht men aan een twintigtal. Nu eerder aan acht “duo’s”. Men is een namelijk een beetje geschrokken van de prijs.
Het is ten andere ook zo dat de reeds geplaatste apparatuur (men is ermee begonnen in oktober vorig jaar) voor een deel is betaald vanuit een bestaand budget uit een vroeger door de stad aangegaan ICT-raamcontract met de firma Dolmen. (Het totale ICT-budget van de stad, zo overeengekomen in juli 2001, bedraagt net geen 3 miljoen euro.)

Intussen zijn de eerste facturen voor de gratis internetopleiding van Kortrijkzanen binnen.
Het begeleidend drukwerk voor de promotie van die internetopleidingen heeft aan drukwerk alleen 4.095 euro gekost.
De lessen worden voor een deel gegeven door “Mentor”. Dat is een VZW die eigenlijk bedoeld is voor de opleiding van “mindergeschoolden” in het algemeen. Eigenlijk in het bijzonder. “Risicogroepen” met name. Vroeger is die VZW onder een andere naam ten onder gegaan in dubieuze financiële omstandigheden. De vereniging zonder winstoogmerk is beetje te beschouwen als een mantelorganistie van de plaatselijke christendemocratie. En werkzoekend.
(Onthoud die naam.)
Dat ziet er niet goed uit voor die firma. Want voor het schooljaar 2005-2006 is het stadsbestuur van plan om een offerte uit te schrijven voor een mogelijke deelname van andere geïnteresseerde organisaties.
(Net iets voor Syntra-West?)
En voor het tweede opleidingsgedeelte van cursisten is het stadsbestuur van plan om dit toe te vertrouwen aan de VDAB, met de hoop om aldus nieuwe subsidies in de wacht te slepen, ditmaal van het Ministerie van Arbeid. Als het zover komt zullen we niet laten van dit te berichten.
Iedere Frank telt hier.

Voor september en oktober van vorig jaar heeft “Mentor” een factuur ingediend van 11.605 euro. Voor de ene maand november verwacht men nog een factuur van niet minder dan 9.576 euro. Intussen heeft de VZW zijn eenheidsprijs per groep cursisten laten dalen van 798 euro naar 731 euro. Dat maakt dat men voor december 2004 tot eind juli van dit jaar voor 90 groepen cursisten een factuur mag verwachten van 65.790 euro.
Nu, dat ziet er voor “Mentor” toch niet zo slecht uit. Ooit heeft het stadsbestuur aan die VZW in één keer 172.000 euro beloofd voor hun gratis opleiding. (Er was toen blijkbaar nog geen sprake van een offerte.)

Van de VDAB verwacht men een factuur van 18.500 euro. Het is niet helemaal duidelijk over welke voorbije maanden dit gaat. De eenheidsprijs per groep (30?) is hier minder dan bij “Mentor”: 630 euro.

Het ontmoetingscentrum van Heule heeft een drankje aangeboden aan de cursisten. Dat kostte 1.600 euro. Volgende drankjes aldaar zullen tot eind juli 8.500 euro kosten.
Electoraal komt dit goed uit.
Inmiddels is de opleidingscapaciteit van “Citizen First” uitgebreid. Zonder offerte. Er is nu ook een mobiele klas ingeschakeld. In een bus van een bedrijf uit Bellegem. De bus is volledig uitgerust met portables en er is ook een koffiebar aanwezig. En dat komt goed uit: de chauffeur is tegelijk ICT-lesgever.
De eenheidsprijs per groep is hier 1.270,50 euro nauwkeurig. Onkosten zoals papier en inkt en verplaatsing inbegrepen. Voor 45 groepen zal de factuur 67.000 euro bedragen. Wel te verstaan: tot eind juli. Voor de lessen van september tot november 2004 heeft de bus alreeds 14.769 euro aangerekend.

Zo.
Nu weet u het ook.
Te onthouden blijft dat volgens het CBS alles door Europa wordt betaald. Niet door ons, Kortrijkzanen. U had dat nog niet door? Dat is pas solidariteit. Herverdeling !
Profiteer ervan, zolang het nog kan.

P.S.
De ICT-schepen zegt dat het allemaal niet waar is wat er hier staat. Dan moet hij de notulen van het Schepencollege maar niet goedkeuren. Of aanvullen. Of zelf beter redigeren. Ik lees wat er staat. Alles is gewoon afgeschreven. Men zou die notulen ook op de website van de stad kunnen publiceren. Dan moet ik het hier niet allemaal zelf doen.