OPENBAARHEID VAN BESTUUR: wat kost zo’n stad die bruist?

Het werd hier al gezegd (zie nog de kolom van 13 januari bijvoorbeeld en de rubriek “waar gaat ons belastinggeld naartoe?”) : OPA en OMA, uw kindjes spelen ‘s zomers helemaal niet gratis in de zandbak van de Grote Markt. U hebt dat allemaal zelf betaald.
En uw boterhammen op het Plein zijn ook niet voor niets. De stedelijke vzw “Bruisende Stad” zal bijvoorbeeld dit jaar 20.000 euro uittrekken (netto 15.000) voor die zandspelen. Voor uw Boterhammen betalen wij – ook al kunnen we daar jammer genoeg niet zijn – 5.000 euro.
Voor de Sinksenfeesten (die naar men hoopt een nieuw elan krijgen) 135.000 euro. (Vraagstaartje: Is dat nu zonder of met de de oude of nieuwe vzw Buda?)
Sint-Niklaas vraagt voor zijn visite 10.000 euro. De Paarden voor “Kortrijk Paart” komen ook weer, voor 10.000 euro. Het winterse “Eiland van Licht” verbruikt 50.000 euro.

Al met al zullen de uitgaven voor de “organisatie van evenementen” zeker 440.000 euro kosten.
Netto: iets van 365.000 euro.
Dus Kortrijkzanen: allemaal daaraan deelnemen, anders bent u de klos. Als ook al de gewone burger uit Rollegem niet solidair is in het genieten van die uitgaven werkt de herverdeling (nivellering) van de Kortrijkse inkomens totaal niet. (Het is nu al van bij de opkomst van de eerste Internationale dat niemand dit begrijpt.)

Bon.
We geven u al die cijfers omdat tot op heden de gemeenteraad en per definitie de inwoners van de stad nergens zijn over ingelicht.
Noch de begroting, noch het jaarplan is daar al besproken. (Zie nog een vorige kolom.)
Wat u intussen zeker verdient te weten is dat een toekomstige ere-burger van de stad , met name “Ozark Henry“, waarschijnlijk ter stede komt musiceren. Dat betalen we graag: “Bruisende Stad” trekt hiervoor 25.000 euro uit, maar men verwacht ook voor 15.000 euro inkomsten.
Zou Lisbeth List ook nog komen? Het jaarplan moet nog wat in detail worden bijgesteld..

PTK – dit is Promotie Toerisme Kortrijk – kost binnen dit budget van déze vzw 205.665 euro. WTV krijgt daarvan 10.000 euro (naast de uitgaven voor “Trefpunt”.)
Alhoewel men bij die PTK-post in de begroting 2005 zodanig goochelt dat de inkomsten net even groot zijn. Men verwacht namelijk hiervoor ondermeer een extra stadstoelage van 50.000 euro, een “structurele” sponsoring, geld voor de verkoop van “ruimte” (het CBS gaat hiermee niet helemaal akkoord), nog allerhande toelagen, bijdragen van andere “clusters”, enzovoort. Echt goed berekend: de inkomsten en uitgaven PTK zijn precies gelijk. Proficiat voor de accountant en de penningmeester. En nog vele anderen die dit kunnen bekokstoven.

De evenementen eisen natuurlijk ook “structurele kosten” op. De meest merkwaardige zijn de “diverse onkosten”. Die belopen 40.000 euro, en geraken maar niet in detail opgesplitst.
Dat komt omdat hier ook zogenaamde onkosten voorkomen van “medewerkers”. Dat is ondermeer een ambtenaar (of zijn het er twee?) en een penningmeester. Er zijn ook kosten voor het binnenhalen van sponsoring. Naar wie of wat die 10.000 euro gaan is een vraag die raadsleden gerust even kunnen stellen.

Het totale budget aan inkomsten bedraagt 719.250 euro. Pas op: deze cijfers dateren van de maand november 2004, en ten overvloede herhalen we hier dat de begroting 2005 “Bruisende Stad” nog altijd niet aan de gemeenteraad is gerapporteerd.

Vanwaar komen die inkomsten?
Van u en ik natuurlijk.
Niet enkel omdat u hier en daar soms een ticket gaat betalen, of een drankje bestellen.
Er is een stadstoelage (geput uit onze bijdrage aan de gemeentebelastingen) van 289.335 euro. En er zijn nog extra’s vanwege de stad voorzien: 75.000 euro.

Gelukkig is daar nog de sponsoring. Van de milde schenkers verwacht men niet minder dan 115.000 euro. Proficiat voor de ophaler daarvan.

Véél meer over de begroting en het jaarplan kan ik nu niet zeggen. Ik ben wel lid van de “Algemene Vergadering” van de vzw maar die komt pas weer samen ergens eind maart. We zien mekaar zowat om de drie maanden en het is telkens een blij weerzien.
En u kan ervan op aan dat al die bestuursleden positief ingesteld blijven ten opzichte van een bruisende stad.
In vergelijking met de uitgaven voor het “Buda-verhaal” kost die bruisende stad van ons en aan ons niets. Een peulschil.

P.S.
Op de website www.geofictie.nl nog altijd geen spoor van de nieuwe Buda-Vrijstaat.
Bestaat die dan niet?