Nog iets over de gratis “E-government Academy” van Kortrijk (2).

Op het ogenblik waarop we dit schrijven is de tweede gratis sessie van de E-Government Academy van Leiedal ongeveer afgelopen. Gewijd aan het gebruik van de eID.
(Zie ons bericht van gisteren.)
In het kader van de steeds waanzinniger wordende gratis-politiek is het altijd nuttig om de kiezer met wat cijfergegevens te bestoken. Het wordt dus weer een dor stukje boekhouding.
Gisteren leerden we dat de stad Kortrijk via Leiedal partner is van een Europees project over
e-governement bij lokale besturen.
In turbo-taal uitgedrukt: de projecten “Log-IN” en “E-voice” van Interreg IIIB. Europa heeft hiervoor in het totaal 5,9 miljoen euro veil in een aantal gemeenten van de Noordzee, gespreid over drie jaar. (Menen en de Fylkeskommune Hordaland zijn erbij hoor!)

Iets over het begrip “co-financiering”.
Het budget voor de deelnemende gemeenten van de Kortrijkse regio (hoeveel zijn er dat nu eigenlijk?) bedraagt voor “Log-In” als “E-voice” samen 1.179.954 euro.
Interreg (dat is Europa) schenkt ons hierbij voor de duur van het project 547. 500 euro aan subsidies. De rest wordt wel degelijk door ons Vlamingen, inwoners van de provincie, en Kortrijkzanen betaald. Men noemt dit dan voor het gemak co-financiering.
Van de bij het project aangesloten gemeenten verwacht men voor de duur ervan (drie jaar) 87.000 euro.
De concrete bijdrage van de Kortrijkzaan hierin is mij niet bekend, in de zin dat er in de stadsbegroting 2005 hierover geen concreet artikel is te vinden.
Leiedal zelf draagt ook zijn steentje bij: 261.000 euro. Van de Vlaamse Gemeenschap verwacht de Kortrijkse regio 79.500 euro en van de provincie 204.750 euro. Het totaal klopt niet, maar niet gezeurd.

Er is nu toch al een belangrijke bemerking te maken.
Om zowat 550.000 euro van de Europese Commissie in (uit?) de wacht te slepen halen wijzelf Рbelastingbetalers uit onze regio dan- m̩̩r dan 800.000 euro rechtstreeks UIT DE EIGEN ZAK.
Dat is wat men noemt een snoek gooien om een visje te vangen. Het is de kern van heel de gevoerde subsidiepolitiek, zowel in Europa als alhier te lande. En bij projecten als deze tegelijk van een zwaar gesubsidieerde tewerkstellingspolitiek door en bij Leiedal.

Iets over creatief boekhouden
Hierboven zagen we dat het totale Kortrijkse budget voor de looptijd van drie jaar 1.179.954 euro bedraagt. Gedeeld door drie moet het jaarlijkse aandeel dan 393.318 euro opleveren.
U kunt niet rekenen.
Volgens een Nieuwsbrief van Leiedal (dd. 2 juni 2004) is het jaarlijkse aandeel 365.500 euro. Alhoewel. Als we de componenten van dit aandeel samentellen komen we toch wel weer uit op 392.250 euro. Dat is dus toch bijna juist.
Maar die componenten zelf van het jaarlijkse aandeel – zoals aangegeven in de Nieuwsbrief – kloppen dan weer niet met de cijfers die we terugvinden in de begroting 2005 van Leiedal zelf.
Die begroting verwacht voor dit jaar 346.700 euro aan subsidies. De nieuwsbrief had het over 305.250 euro subsidies.
En bij de financieringsbronnen vinden we nul euro terug als bijdrage van de gemeenten.
Zoals hierboven al gezegd is er in de Kortrijkse begroting géén concrete post te vinden voor de Europese ICT-projecten van Leiedal. Mogelijke stadstoelagen kunnen evenwel verscholen zitten achter artikels met van die rare namen. Bijvoorbeeld “subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” of “prestaties van derden.” Ook is het zo dat Leiedal van de 12 aangesloten gemeenten ipso facto per inwoner en per jaar een werkingsbijdrage krijgt van 2,09 euro.

En wat kosten die seminaries van de “Academy” nu?
U had toch niet verwacht dat we dit zouden kunnen achterhalen?
Het enige dat we kunnen zeggen is dat er voor de externe uitgaven van LoG-IN dit jaar 175.000 euro is voorzien. Intern: 107.200 euro. En dat de ICT-medewerkers van Leiedal althans per uur 64,30 euro kosten.
Op het seminarie van vandaag (dat duurde van 10 uur tot 16u30) waren er vier gastsprekers en ook als spreker één medewerker van Leiedal zelf. Er was nog een lunch en de deelname aan heel het seminarie was gratis. Er zal ook wel een koffietje zijn geweest.
Ben niet geweest. Moest dit stukje schrijven.