Welzijnsconsortium

Kent u een streekorganisatie met zetel te Kortrijk die op een of ander beleidsdomein
“de ontwikkeling, de uitbouw en de realisatie” van de meest uiteenlopende projecten ondersteunt? Ja, zult u zeggen. De intercommunale Leiedal!
Dat is dan goed beantwoord. Ten points.

Maar als we daar nu nog wat nadere specifiëringen aan toevoegen en zeggen dat die organisatie ook “adviseert, iets methodisch onderbouwt, aan ervaringsuitwisseling doet, optimaliseert, een aanzet geeft tot analyse, overlegtafels en drie-partners-meetings organiseert, trajecten finaliseert, aan vervolg-onderzoek doet, integratieoefeningen maakt, inspeelt op behoeften, signaalfuncties opneemt”, en dit alles zonodig “continueert” ?
Weet u het dan nog?
Dat zou ook een beetje Leiedal kunnen zijn. Mis. 1 point.
Een beter keuze ware geweest: een serieus advies- en studiebureau, want Leiedal heeft met de jaren voornoemd taalgebruik gelukkig en radicaal afgezworen.
Met zulke taakstellingen kiezen we tenminste voor een bureau dat werkt aan het tarief (250 euro per uur) van een gerenommeerd internationaal consultingbedrijf.

Kom, we laten u niet langer in het ongewisse.
De vzw “Welzijnsconsortium” waarvan sprake is gevestigd in de Bloemistenstraat en telt 7 of 8 medewerkers. Het is een samenwerkingsverband van 13 OCMW’s, gemeentebesturen, en
minstens 16 (het aantal is heel variabel) welzijnsorganisaties uit Zuid-West-Vlaanderen.
In oorsprong (1992) ” spontaan” gegroeid uit het Regionaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw van de provincie (RISO) en de Regionale Welzijnsraad, samen met de intercommunale Leiedal.

In 1997 werd het samenwerkingsverband – PPS avant la lettre! – een echte VZW waarbij zich gemeenten en OCMW’s hebben aangesloten.
Au fond was dat omdat Leiedal zijn financiële tussenkomst wou stopzetten.
Het “verband” (het personeel) dreigde gewoon zonder inkomsten te vallen. Die omvorming tot een regelrechte VZW waar ook openbare besturen aan zouden deelnemen gebeurde niet zonder slag of stoot. Zelfs S.P.-fracties in de gemeenteraden waren niet enthousiast. En binnen de welzijnssector was er ook een territoriumstrijd: RISO vooral en de Regionale Welzijnsraden zagen hun domein bedreigd.
Terwijl nog de V.V.S.G. (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) naar aanleiding van een adviesaanvraag van nota bene het Kortrijkse welzijnsburo aandrong op een publiekrechtelijk karakter voor het consortium.

Juist omdat er niets is terechtgekomen van dit publiek karakter zult op de website van het consortium niets vinden over de oprichtingsakte, de statuten, de financiering (begroting en rekeningen, balansen). Ook geen verslagen van vergaderingen. (Er zou zelfs een financieel comité bestaan.)
Blabla is er wel. (Een tussentaaltje van antropoloogs, socioloogs en kunstenarees.)
Zodanig veel dat op een bepaald moment zelfs schepen en (toen) OCMW-voorzitter Frans Destoop zich in een Kortrijkse gemeenteraad ook eens afvroeg wat dit Welzijnsconsortium uiteindelijk uitricht en aandrong op meer transparantie. (De schepen staat bekend om zijn sociaalvoelend karakter.)

Het consortium is permanent op zoektocht naar financiering.
Dit staat letterlijk te lezen op de kaft van het tijdschrift “Rondom Welzijn”. Die nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van het Consortium met SIT (Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg), LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) en het Netwerk Palliatieve Zorgen (kent nog geen afkorting).
Nu WIJ, lezers, weten wat het Welzijnsconsortium zoal doet is dit te begrijpen.

Binnenkort, of toch dit jaar, krijgt de vzw er drie medewerkers bij.
Met – hoe raadt u het?- Europees geld.
Ik wil u vandaag deze primeur niet onthouden maar dien voor verdere informatie nog van alles op te zoeken.
Natuurlijk niet op de website van het Welzijnsconsortium, maar op enkele Europese.
Eerst dacht ik dat www.equal.be zou volstaan, maar nu blijkt dat ik beter zou kijken op https://equal.ccc.eu.int/equal/jsp/advancedSearch.jsp?ffCommandId=searchAdvenced

Tot morgen.
Kijk maar rustig op TV naar het welzijn van de matroesjka’s alhier.