Ga nu maar waardig aan het werk.

Momenteel werkt de vzw “Welzijnsconsortium” een projectvoorstel uit binnen het, … het Europese programma EQUAL. (Niet te verwarren met Interreg.)
Hier gaat het om de steun van het Europees Sociaal Fonds.
Zie nog ons bericht van gisteren, plus https://equal.ccc.eu.int/equal/jsp/advencedSearch.jsp?ffCommandId=searchAdvenced .

Het lijkt er toch stilaan terdege op dat er hier in de streek iemand vet betaald wordt om op zoek te gaan naar allerhande subsidies van een of andere hogere overheid.

Er is waarschijnlijk vanwege het Consortium al een keer een Europees project rond buurtwerk geweest. Geen zin om het op te zoeken.
Het nieuwe project “Werk.Waardig” (want daarover gaat het hier nu) van het Welzijnsconsortium (vroeger in het Baggaertshof gelegen, maar niemand wist dat) wil een intergemeentelijke ondersteuningscel voor sociale economie uitbouwen.
In die cel zullen er drie voltijdse medewerkers ten dienste staan van de lokale besturen en organisaties die – wel te verstaan – op een creatieve manier aan de slag willen met kansengroepen. Kansengroepen. Proef dat woord.

Hoeveel zullen die drie nieuwe creatievelingen ons gaan kosten?
Ja, nu vraagt u weer iets.
Het project loopt over drie jaar (van mei 2005 tot mei 2008) met een jaarlijks budget van 300.000 euro. Totaal: bijna 1 miljoen euro. De helft ervan wordt gefinancierd vanuit het ESF. Dat voelen we dus niet in onze portemonnee. Dat is Europa.
Per jaar brengt het Consortium zelf en het RISO, plus Kanaal 127 en andere niet nader genoemde sociale-economieprojecten nog 100.000 euro in. Dat bedrag komt wel van ons. Zie verder.

Daarnaast heeft ook het provinciebestuur een jaarlijkse co-financiering van 20.000 euro toegezegd. Trouwe lezers van deze weblog kennen al dit CO- begrip.
Voorts verwacht men van de Vlaamse overheid eenzelfde bedrag van 20.000 euro per jaar. (Weet Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé daar iets van? Nog niets van gelezen in de gazetten. Ook niets gezien op WTV. Terwijl het om kijkers-kansgroepen gaat ! Méérwaarde-zoekers. STEMMENWINST.)
Ten slotte heeft het Welzijnsconsortium ook Leiedal verzocht om in dit project te participeren namens de groep van gemeenten (12 of 13?), voor een bedrag van 10.000 euro per jaar.
Samengevat: om van Europa (dit keer niet via Interreg!) 150.000 euro cadeau te krijgen gooien wij er zeker nog per jaar 150.000 euro tegen aan.

Dat Leiedal zich, in tegenstelling tot wat u denkt, akkoord heeft verklaard met deze participatie is wél te verklaren.
Vroeger wou de intergemeentelijke vereniging geen geld meer geven aan het Consortium.
(Er moet ergens een ruzie tussen personen zijn geweest bij het afpissen van het terrein.)
Maar sinds iedereen nu heeft ingezien dat het project ” nauw aansluit bij de regionale strategie van Rebak (bestaat niet meer) om, naast de reguliere ontwikkeling, ook innoverende sociale tewerkstelling te creëren voor kwetsbare groepen” is alles dik in orde.
Bovendien “sluit het project aan bij de ambitie van de intercommunale (sinds lang verouderde term) Leiedal om gedeelde intergemeentelijke diensten (“Shared Services”) uit te bouwen vanuit een permanent streven naar verhoging van de efficiëntie en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening“.
Met aandacht voor economische, ecologische én sociale belangen. Het staat er allemaal.

Terwijl ik dat nu allemaal afschrijf uit een Nieuwsbrief van Leiedal (dd. 15 februari) begin ik bijna te huilen. Toen ik klein was ging ik als lid van een lokale kwetsbare kansengroep uit Kuurne steenkooltjes ziften tussen de tramrails. We waren met velen, mijn broers en ik. (Er was toen nog een stoom-tram.)
Niet getreurd.

Hoeveel betalen wij Kortrijkzanen aan dit Welzijnsconsortium?
Niet veel, zelfs niets als je het desbetreffende Europees dossier Benl-16 bekijkt. Approved for action 1 , op de selection date van 22-10-2004.
Daarin staat te lezen dat “to this days, local governements and social-profit organisations do not receive any comparable support”. Het woord “comparable” verwijst naar “in the field of business, companies receive solid support from social start-up centres and incubation centres”.
Wat een leugens allemaal. In het Engels. Als het nu nog kortrijkzaans was geweest. (Flauwe grap.)

Indertijd betaalden de aangesloten (13?) gemeenten bij het Welzijnsconsortium 8 frank per inwoner. Nu is dat 0,2727 euro oftewel 11 frank. In de stadsbegroting 2005 vind ik een bedrag van 10.413 euro. Het Kortrijkse OCMW zal ook wel iets weggeven, maar ik heb nu even geen zin om dat op te zoeken. Het Kanaal (alwaar uw strijk nu gebeurt) , enz., krijgt ook stadstoelagen. Alweer geen zin om in het archief te duiken.
Verder heb ik ooit eens ergens gelezen dat de “leden” van het Welzijnsconsortium ook een soort vaste bijdrage van 15.000 BEF konden leveren.

Nu, voor verder info kunt u altijd schrijven naar:
jan.sabbe@leiedal.be
Of wat lezen op www.equal.be, of www.drk.be, of http://eur.eu.int/comm/dsg/employment ,
of (…) social/tender en.htm, of (…) education/call.html.
Of www.leiedal.be. Of surfen op internet met het de afkorting EFS, nee ESF.
Ik kan het ook niet al doen.
Zie ook nog: www.sociale-kaart.be.
Op www.welzijnsconsortium.be is er weinig te vinden.

P.S.
Ik kom eigenlijk ziek van die dingen.
Als een zoveelste gesubsidieerd project is afgelopen gaat men daar namelijk mee verder. Probleem opgelost of niet. Er worden ook problemen uitgevonden.