Dat is geen journalistiek meer ! Dat is volksmisleiding !

Nu ben ik pas echt kwaad. Zelfs boos.
Op 23 januari is hier een stuk verschenen, getiteld “ HET HUIS VAN DE STREEK geraakt niet gemakkelijk in de steigers”.
Herlees het nu maar eens. Ik heb daar toen bijvoorbeeld verteld wat een “Huis van de Streek” zoal doet. Niets dus. En hoeveel ons Kortrijks “Huis van de Streek” uiteindelijk zal kosten en wie dit dan wel wil financieren. Ook wat het Huis zich voorneemt om te gaan doen en wie daar wellicht zal terechtkomen. Of niet. (Leiedal?)

Intussen heeft de provincie gisteren het kasteeldomein ‘t Hooghe aangekocht. Dat wordt het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen.
Voor 1,3 miljoen. Voor de restauratie en de renovatie voorziet men 225.000 euro. Dat is dus een prachtig cadeau voor de aandeelhouders van “Syntra West”, eigenlijk een schuilnaam voor een Kortrijkse Middenstandorganisatie, volkomen gelieerd aan de plaatselijke Kortrijkse rechtervleugel van de CD&V.

Nu moet u een keer in “Het Nieuwsblad” van vandaag 25 februari het “verslag” van die aankoop door de provincieraad lezen. Geschreven door ene Marc Carlier.
Er wordt daar met geen woord gerept over het feit dat de provincieraad over de zaak zeker één uur lang heeft gediscussieerd. Laat staan dat één woord gewijd is aan de tussenkomsten van de provincieraadsleden zelf. Ze hebben nochtans absoluut geen onzin verkocht.

Alleen de gedeputeerde Dirk De fauw (CD&V) wordt in voornoemde krant aan het woord gelaten.
We mogen zelfs niet weten dat de voltallige oppositie in de Provincieraad tegen de aankoop van het kasteel heeft gestemd. Degelijk geargumenteerd.

De lezer van “Het Nieuwsblad” wordt ook totaal in het ongewisse gelaten over de voorgeschiedenis van die aankoop. Er wordt niets gezegd over de financiering, of over de taakstellingen en de werking van de streekhuizen. Over de spanningen tussen intergemeentelijke verenigingen zoals Leiedal en de provincie en nog andere streekorganen.
Niets over de ware kostprijs en de toekomstige exploitatiekosten van dat Huis.
Niets over het feit dat men eerst nog de klassen van de “bowling” wil herinrichten om die dan weer af te breken. Enzovoort.

En wordt dan wél nog iets verteld dat niet te begrijpen valt.
Volgens “Het Nieuwsblad” zijn er blijkbaar VIJF streekhuizen in de provincie.
Ik ken er slechts vier. Ze staan op de website van de provincie vermeld. Het kasteel Tillegem voor het Brugse Ommeland, het Esenkasteel voor de Westhoek, de Orangerie voor Zuid-West-Vlaanderen (nu dus het kasteel ‘t Hooghe) en een raar soort villa in Roeselare voor Roeselare-Tielt.
Volgens “Het Nieuwsblad” kent de provincie dus nog een vijfde gebiedswerking (dus vijf regio’s ?) met zetel in de “pakhuizen” van Oostende.
Dat is pas nieuws! Door mij gecontacteerde provincieraadsleden vallen uit de lucht.

Voor de medewerkers van ons eigenste streekhuis in de Orangerie (Broelhotel te Kortrijk) is de aankoop van het kasteeldomein ‘t Hooghe blijkbaar nog altijd géén nieuws.
Men zou verwachten dat daar op de website www.regiokortrijk.streekhuis.be tenminste al een flashbericht zou aan gewijd worden. Niets daarvan.
De laatste nieuwsbrief van ons streekhuis dateert van januari, maar daar staat zelfs nog HELEMAAL NIETS op.
Hoe komt dat toch? Dat er daar toch niemand iets over zegt? JOURNAListenten.

Ik vind dit alles toch tamelijk erg.
Als u niet gelooft dat niemand weet wat die streekhuizen eigenlijk verrichten moet u maar eens de website www.streekhuis.be bezoeken.
Een ware virtuele werkelijkheid.