Hoog tijd voor een video-conferentieruimte voor het stadsbestuur

Vooral in het kader van allerhande Europese subsidieprojecten wordt er door diverse topambtenaren onvoorstelbaar veel rondgereisd naar andere Europese steden rond de Noordzee. Bijna tot aan de noordpoolcirkel.
Met Kortrijk als een echte “hub”. (Net alsof een fax er niet meer toe doet.)

We gaven hier voorheen al het voorbeeld van het project “Citizen First”. U weet wel: dat project dat vele Kortrijkzanen “gratis” lessen over Internet bezorgt. En dan was er nog de rondreizende E-governement Academy. Allemaal rondreizende circussen.
Nu is men ook al sinds november 2002 (jawel) bezig met een project genaamd VISP. Dat wil zeggen “Vitalizing city-centers through Integrated Spatial Planning“.
In die historisch memorabele, totaal overladen gemeenteraad van december 2004 (de notulen beslaan meer dan 400 bladzijden) heeft het project zonder de minste opmerking van enig gemeenteraadslid nu wel concreet vorm gekregen.
Het totale budget voor Kortrijk-stad én OCMW bedraagt 978.450 euro, en men verwacht een Europese subsidie van 853.450 euro.

De reguliere pers spreekt er ook niet van, terwijl de voorgenomen acties wel degelijk een grote en broodnodige impact zullen hebben in de stad. (Venning! Vetex! Nieuwe bibliotheek! Sociale economie! Levenslang leren!)
Maar daarover later meer.

Ditmaal willen we voor één keer een constructief voorstel doen.
Hou nu toch eens op met al die reisjes !

In het kader van VISP bijvoorbeeld waren er in het verleden al intense verplaatsingen naar Hamburg, Matlock (Engeland), enz. Laatst nog naar Drammen (Noorwegen). De notulen van het Schepencollege vermelden dan vaak geen reis- en verblijfkosten.
In de begrotingen vind je daar ook geen concreet spoor van terug. (Men kan zich afvragen wie al die voorafgaande kosten zal betalen. In de VISP-overeenkomst staat dat bepaalde kosten van vóór 30 september 2003 slechts met toestemming van het Monitoring Committee zullen worden gecompenseerd. En het OCMW bijvoorbeeld is al bezig met de zaak van in 2002.)

Ook omgekeerd komen onze partners van het project (waaronder nog steden als Mölndal, Enschede, Storström, en de universiteit van Sheffield) wel een keer naar het Kortrijkse afgezakt voor een of andere workshop, of voor een Steering Committee).
Dat is ongetwijfeld allemaal strelend voor veel ijdelheden.

Voor dit jaar alleen al voorziet het Kortrijkse VISP-budget voor 35.000 euro reis- en verblijfkosten, en voor het inrichten van workshops en studiebezoeken in onze stad zelf 24.000 euro.
Met dat geld zou men al min of meer een
video-conferentieruimte kunnen inrichten.

Het toppunt is dat datzelfde VISP-project al zo’n room-installatie voorziet. Budget: 50.000 euro.
In eerste intantie vroeg men aan Europa hiervoor 127.000 euro, maar dit werd verworpen.
Immers, hoe meer video’s (en ICT), hoe minder reiskes.
Aangezien de video-conferentieruimte hoogstwaarschijnlijk toch in het Ondernemerscentrum in de Leiestraat zal komen kan “Syntra West” er nog wat geld tegenaan gooien. En klaar is Kees.
Laat ons daar nu een keer mee beginnen.
Dan kan er nog altijd één iemand van Kortrijk de visu en voor het laatst in Zweden gaan controleren of de installatie wel werkt.