INTERREG III B North Sea Region VISP Transnational Networking WP4 (1)

In vorige stukjes (1/3 en 28/2) van deze stadsblog berichtten we al over het feit dat Kortrijk, samen met nog zes andere partners uit landen aan de Noordzee, betrokken is bij het Europese project “Vitalizing city-centres through Integrated Spatial Planning“.
In dit kader is onze stad (samen met het OCMW en Kanaal 127) specifiek bezig met het werkpakket nummerke 4 dat gaat over “netwerking”.
Onmogelijk voor de burger om achter zo’n programma te vermoeden dat het hier bijvoorbeeld ook gaat om de omvorming van het poortgebouw van de Vetex tot een multifunctioneel wijkgebouw en een onderzoek naar het concept voor een bibliotheek van de 21ste eeuw.
Over die actieprogramma’s later meer.

Eerst even iets over het hier gehanteerde begrip “netwerking”.
Men verstaat daaronder wat volgt.
1°
“Virtuele netwerking via de portal tussen universiteiten, KMO’s en incubatie-centra, bibliotheken, centra voor volwassenvorming, actoren in de sociale economie, actoren in de toeristische en culturele sector”.
Als men onder de voornoemde “portal” de website www.vispnet.org verstaat valt het in elk geval op dat er daar nog niet aan netwerking wordt gedaan.
De uitgewerkte programma’s van de onderscheiden partners staan er niet eens op. Laat staan de maandelijkse activiteitenrapporten. (Het project is definitief goedgekeurd in december 2003, en de startbijeenkomst was in februari vorig jaar.)
Bij onze eigenste item Kortrijkse WP4 op VISPNET was ik gisteren de 145 bezoekers. Vandaag wellicht de 147ste, want ik kijk tweemaal per dag naar de vorderingen.) Websites van andere stedelijke partners uit de landen van de Noordzee vermelden soms (nooit) gewoon niets over hun VISP-project.
De Kortrijkse website wel! Met wat gedateerde informatie. En véél, véél minder dan u hier kunt lezen. Het is een beetje zoeken ook.

2°
Personeelsuitwisselingen tussen de partners.”
Men kan tot op heden enkel maar vermoeden dat dit vooral slaat op de vele ambtelijke reisjes tussen de partnersteden. Het Kortrijkse aandeel voorziet hiervoor 35.000 euro. En voor workshops en studiebezoeken in Kortrijk 24.000 euro.

3°
“Business plan ontwikkelen voor het uitbreiden van economische relaties tussen de partners.”
Nog geen spoor van gezien.
Ten andere: waarover zouden onze economische relaties met Drammen, Enschede, Matlock, Mölndal, Storström, het district Harburg (Hamburg) dan wel kunnen gaan?

4°
“Als verantwoordelijke partner zal Kortrijk hiervoor een tijdelijke werknemer in dienst nemen”.
Eén medewerker?? Tijdelijk?
Bij de organisatie van projecten betaald door hogere overheden is de stad er altijd als de kippen bij om personeel aan te werven. (Eenmaal het project is beëindigd – voor VISP is dit op 30.06.2007 – worden die dan opgevist voor het oplossen van alweer een nieuw probleem.)
Zonder de reguliere ambtenaren die zich sinds jaar en dag om het project bekommeren zijn er alhier nog volgende medewerkers voorzien:
* Voor een opleidingsprogramma voor langdurig werklozen bij de renovatie van sociale woningen van de Venning: 1 full-time begeleider voor 3,5 jaar (153.000 euro).
* Voor het uitwerken van nieuwe initiatieven inzake sociale tewerkstelling, levenslang leren, ICT, enz. : idem (135.000 euro) .
* Voor het uitwerken van een concept voor de nieuwe bibliotheek: externe consultants (50.000 euro).
* Voor de acties van Kanaal 127: een contact coördinator.
* Voor de organisatie van de burgerparticipatie in de wijk Venning-Veemarkt (taak van het OCMW): tweemaal 1/4 time medewerker (82.000 euro).

Zo.
We weten nu wat men dient te verstaan onder het begrip ” netwerking”.

Maar wat is het algemeen doel van het VISP-programma?
Ziehier de letterlijke tekst.
“Het algemeen doel van het project is een nieuwe trans-nationale planningsstrategie en werkwijze te ontwikkelen voor de creatie van fysisch (sic), sociaal en economisch attractieve en competetieve en milieuvriendelijke leefomgevingen in de rand van grootsteden in de Noordzee-regio door het combineren van sociale, economische en fysische revitalisering in het ruimtelijke beleid en door te bouwen op Levenslang Leren, toegenomen burgerparticipatie, netwerking en complementariteit”.
In het Engels klinkt het al even mooi en zelfs nog een beetje anders.
Zie: www.interregnorthsea.org/project-details.asp? (Enz.)

Het is duidelijk dat de stad en het OCMW door haar deelname aan het VISP-programma er is in geslaagd om reeds bestaande projecten voor een deel te laten financieren door Europa.
Tegelijk worden een aantal traditioneel bevriende organisaties (stakeholders) van de christen-democratie mee in het deugddoende financiële bad genomen:
de bvba Clarus, de vzw Constructief, Goedkope Woning, Kanaal 127, de vzw Mentor, de vzw Werkpunt-De Poort, Syntra West.

In een volgend nummer wat meer over de concrete plannen en de financiering ervan. Intrinsiek zijn we niet tegen hoor.