Bruisende Stad wordt ontoegankelijk

We waren hier al enkele keren genoodzaakt om wat te vertellen over de vzw Bruisende Stad.
Tegen onze zin, maar we zijn nu eenmaal allergisch voor foefelarij en geheimdoenerij.
Zie stukken alhier van 13/1, 22/1, 7/2.

Maar nu breekt mij de klomp.
U weet dat alle Kortrijkse gemeentelijke VZW’s in december 2004 hun begroting en jaarplan 2005 met statutenwijziging en het bijhorend beheerscontract, plus NOG afsprakennota met de stad (wie betaalt den telefoon?) hebben voorgelegd aan de gemeenteraad.

We zetten nu even die vzw’s op een rij: Sportplus, Groeningeheem, De Kortrijkse Schouwburg, de Ontmoetingscentra, de Stedelijke Musea, het Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum, de Stedelijke Bibliotheken, Jeugdinfra, de Warande, Jeugdontmoetingscentrum.

De vzw Bruisende Stad heeft enkel een statutenwijziging ingediend.

Als het van schepen Bral afhangt zal de gemeenteraad de begroting 2005 en het jaarplan niet te zien krijgen.
Hij is namelijk van oordeel dat zijn vzw Bruisende Stad geen gemeentelijke vwz is !
Nog absurder: volgens hem bestaan er niet eens gemeentelijke (stedelijke) vzw’s ! Er zijn alleen “kleine” en “grote”.
Dientengevolge hebben volgens onze schepen van cultuur ook de burgers geen recht op inzage in de documenten van Bruisende Stad.

Ongelooflijk.
Het wordt tijd dat de burgemeester optreedt.

Als in de volgende gemeenteraad van april nog geen begroting 2005 wordt voorgelegd kunt u als burger klacht neerleggen bij de Vlaamse instantie “openbaarheid van bestuur”. U moet daarvoor geeneens gemeenteraadslid zijn. Ook als men op het stadhuis zou weigeren om u inzage te geven van bestuursdocumenten van de vzw Bruisende Stad. Bijvoorbeeld van de verslagen van de Raad van Bestuur.

In elk geval zullen wij u hier op deze stadskrant blijvend op de hoogte houden van 1) de verslagen van de Raad van Bestuur en 2) de Algemene Vergadering.
Zie volgend stuk.

Mogen we aan schepen Bral intussen de raad geven om nog vanavond het Vlaams decreet over openbaarheid van Bestuur te lezen?
Het wordt overigens ook hoog tijd dat het College een reglement hierover voorlegt aan de gemeenteraad.