Openbaarheid van bestuur : nog iets over Bruisende Stad

Eerst even voor alle duidelijkheid: we hebben niets tegen de vzw Bruisende Stad.
Die vzw doet goed werk. En een aantal bestuursleden zetten zich werkelijk terdege in voor de goede zaak.

Dit gezegd zijnde brengen we hier wat verslag uit over de werkzaamheden van deze stedelijke vzw. Volgens schepen Bral, die de vzw Bruisende Stad als zijn eigenste territorium beschouwt,
mag dat niet. We riskeren dus een sanctie.

Gisteren 21 maart was er weer een Algemene Vergadering.
Op de agenda stond ondermeer het “overlopen” (dus niet goedkeuren) van het verslag van de vorige vergadering”. Die vergadering dateert van december vorig jaar.
Volgens schepen Bral mogen we eigenlijk blij zijn dat er zowat om de drie maanden een Algemene Vergadering doorgaat.

Op die vorige vergadering heb ik om duidelijkheid gevraagd omtrent de vergoeding die bepaalde bestuurders voor hun werk ontvangen. Volgens schepen Bral zijn die mensen die vergoed worden géén bestuursleden. Dat is dus tenminste in één geval niet waar. Verder is het maar de vraag of de ambtenaar-secretaris ook nog een vergoeding moet ontvangen bovenop zijn wedde.
Maar ja. Schepen Bral is in tweede instantie van oordeel dat het hier niet gaat om “vergoedingen” maar wel om “onkostenvergoedingen” zonder geldelijk voordeel. Een en ander is dus niet strijdig met art. 10 van de statuten dat zegt dat bestuursleden van de vzw geen geldelijk of stoffelijk voordeel mogen halen uit hun lidmaatschap, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks. Zo. Dat is dan alweer opgelost. Geen haan die hierover nog zal kraaien.
(Toen hierover gestemd werd zei schepen Bral dat zijn stem dubbel telt.)

Nog op die vorige Algemene Vergadering zei schepen Bral dat er tegen de gemeenteraad van januari een beheerscontract met de stad zou afgewerkt worden. Dat is niet gebeurd.
De smoes is dat men voorziet om nóg een vzw op te richten, ditmaal voor Promotie en Toerisme.

Op de agenda van de Algemene Vergadering van gisteren 21 maart werd ook de stand van zaken aangegeven omtrent de sponsoring van Bruisende Stad. Er werd ons een keurig lijstje bezorgd van sponsers en bijhorende bedragen.
Aangezien er hier nog onderhandelingen gaande zijn is enige discretie op deze weblog voorlopig nog wel zinvol. Het kan niet in de bedoeling liggen om zaken in de war te sturen.

Maar het loopt dus niet zo best met de inzameling van fondsen. Men had zowat 114.000 euro begroot voor dit jaar en we staan op ongeveer 60.000 euro. Een slechte zaak ook voor de “instantie” die zorgt voor de acquisitie. Want die krijgt een percentage op de ingezamelde gelden.

De “definitieve” jaarkalender 2005 werd ook besproken.
Onze beroemde stadsgenoot Ozark Henry komt niet want men vindt hem te duur.
Kan men zich voortstellen dat Piet niet wil komen? Musikale Brain Drain? Er moet hier iets aan de gang zijn. Want LIST komt wel.

Daadwerkelijke realisaties van Bruisende Stad zijn: de Sinksenfeesten, Kortrijk Strand(t), Kortrijk Paard(t), Kortrijk Danst (geen stadsbal van Bral meer!), de intrede van de Sint, boterhammen op het Plein, en Eiland van Licht met eindejaarsactiviteiten.

Nieuw is dat Lisbeth List komt, “in concert”.
Mooie vrouw. Kan er iemand voor haar overkomst naar Bruisende Stad een goede reden bedenken? Mag die ouwe van haar niet meekomen? Als ik als lid van de Algemene Vergadering van Bruisende Stad toevallig nog een keer Brigitte Bardot zie, mag ik haar dan ook vragen om voor een keer naar Kortrijk te komen?
Ook nieuw is “muziek in de stad” (30 april).
En het slotspektakel bij de onthulling van Minneke van Bissegem (thuisbasis van schepen Bral).
Nog nieuw is “Kortrijk Proeft” en en het Internationaal Volksdansfestival. Maar het is nog niet helemaal zeker of die activiteiten wel zullen doorgaan.

Voor volgend jaar loop ik met een plan rond voor een nieuw evenement dat in heel de wereld nog niet is opgezet. Ik zal dit plan op de volgende Algemene Vergadering van mei voorleggen.
Heb het eigenlijk al een keer gedaan bij de Stedelijke Musea, maar men verstond het niet.

In de vorige Raad van Bestuur (23 februari) werd er waarlijk met scherp geschoten op mijn persoon en op mijn weblog. In mijn afwezigheid. Officieel weet ik daar niets van: ik ben geen bestuurder bij Bruisende Stad.
Het ging er naar het schijnt duchtig aan toe. Men zou zelfs mijn ontslag hebben geëist. Bijvoorbeeld omdat ik hier in mijn stadskrant dingen vertel die de Kortrijkzanen niet mogen weten.
Op de Algemene Vergadering van gisteren hebben mijn criticasters van het Bestuur hun mond niet opengedaan !
Hiermee is het incident wat mij betreft gesloten.