Belangrijke vacatures bij Leiedal. Er is haast bij.

Bij de intergemeentelijke vereniging Leiedal zijn door het Bestuur van 25 maart ll. twee belangrijke functies OFFICIEEL vacant verklaard.
Vooreerst vraagt men naar een stedebouwkundig ontwerper. Contract van onbepaalde duur.
Men zoekt ook naar een secretariaatsmedewerker. Ook voor onbepaalde duur.
De vacatures worden eerstdaags publiek gemaakt.

Merkwaardig is dat de selectieprocedure voor de secretariaatsmedewerker bij de directie reeds loopt, terwijl die vacature alleszins op 26 maart nog altijd niet vermeld stond op de website van Leiedal. Overigens geen enkele.

Nu ja, via deze stadskrant althans bent u nu toch op de hoogte.