Het schepencollege als reisbureau: een nieuwe kerntaak van de stad!

Het stadsbestuur geeft ons Kortrijkzanen nu allen via de Stadskrant van april de gelegenheid om voor 8 dagen af te reizen naar de fascistische en nog altijd leninistisch bestuurde republiek Oezbekistan, meer speciaal ook naar de hoofdstad Tasjkent.
Een 8-daagse reis tegen de prijs van 1.175 euro.
Met “Joker” kun je alginder drie weken vertoeven voor zowat 1.500 tot 1.700 euro. En de reisorganisator “Tiara” vraagt 850 euro om 10 dagen rond te toeren in dat onherbergzame, volstrekt akelig dictatoriaal bestuurd land.

Kerntaken
Hoe kan een Schepencollege op de gedachte komen om reizen te organiseren?
Zonder enig voorafgaand kerntakendebat over de vraag wat een gemeentebestuur voor zijn inwoners zoal heeft te doen ?
Zowat 16 jaar geleden is er waarschijnlijk een ambtenaar verliefd geworden op Oezbekistan.
En daar moeten wij nu de gevolgen van dragen. U wist het waarschijnlijk niet maar Tasjkent
is nu een soort zusterstad van Kortrijk geworden waarmee we zijn gaan “jumeleren”.
De Stadskrant spreekt nu van een “stedenband”. Een politicologisch volstrekt onjuiste term. (We hebben met Cebu een stedenband en met niemand anders. Straks komt er trouwens voor de tweede keer een Filippino-delegatie naar hier. En ons stadsbestuur is daar ook al geweest. Dat u dit allemaal ontgaat is ons een raadsel.)

In augustus-september vorig jaar (niet in oktober zoals de Stadskrant verkeerdelijk meldt) is er een achtkoppige delegatie van hieruit naar Tasjkent getrokken. De burgemeester met zijn persoonlijke secretaris. Een stadsambtenaar van de cel economie en groot Ruslandkenner: Stefaan Renard.
Natuurlijk ook de verantwoordelijke voor jumelages: Koen Vankeirsbilck, bij wie u zich nu voor de groepsreis van oktober dient in te schrijven.
Mevrouw Isabelle De Jaegere mocht ook mee als conservator van het Broelmuseum.
De conservator van het Vlasmuseum was er deze keer alwéér niet bij terwijl Tasjkent toch gerenommeerd is om allerhande textielzaken. (Brave mevrouw mag ook nooit ergens naartoe van de stad.)

Tot mijn verbazing namen ook nog deel aan dit “verkenningsbezoek” : een manager van de NV Michel Van de Wiele, iemand van “Export Vlaanderen” en … een manager van Thomas Cook.
Oorspronkelijk zou de zesdaagse in het totaal 5.234 euro kosten. De verblijfkosten zou de stad Tasjkent op zich nemen. Twee personen betaalden zelf hun reis. De vertegenwoordiger van de NV Van de Wiele en van Export Vlaanderen.
Stad (dat zijn wij) zou dus oorspronkelijk 827 euro per persoon betalen , zonder verblijfkosten.

Kleine misrekening
Nog voor de reis goed en wel begonnen was werden de kosten een beetje anders geraamd.
Vliegtickets en visa zouden nu 5.906 euro kosten.
Er was plotseling ook een beetje “cash geld” nodig voor “onkosten ter plekke”: 3.640 euro !!
Want men wilde ook naar naar twee onnoemlijk schone plaatsen: Boukhara en Samarkand. Groot gelijk. Maar kost hiervoor alleen al: 1.140 euro.
Ook dacht men aan de noodzakelijke maar vergeten “representatiekosten”: 1.700 euro.
En verder vond men dat de twee personen die zelf hun vliegtickets betaalden vanwege de stad (Kortrijk, – dus niet Tasjkent) recht hadden op 5 overnachtingen voor 600 euro.
Merk op: dat is ginder ver een enorme luxe-prijs.

De globale kostprijs van de rit kwam hiermee op 9.366 euro. Dat bracht mee dat er een begrotingswijziging nodig was. (Niet terug gevonden.)
Ook zou er achteraf nog een “gedetailleerde afrekening” gebeuren. Ook hiervan heb ik geen spoor terug gevonden.
Maar laat ons toch maar raden dat de reis het dubbele heeft gekost van wat oorspronkelijk was voorzien.

Nu kunnen we met zijn allen dus via reisorganisator Thomas Cook profiteren van dit verkenningsbezoek.
Want kijk eens.
“In tijden van mondialisering en globaliseren is het belangrijk om als stad te investeren in stedenbanden. Het bezoek van vorig jaar heeft de relatie tussen de ex-sovjetstad en Kortrijk nieuwe impulsen gegeven. ” Aldus onze Stadskrant.

Biljarters ongewenst
U weet het misschien niet. In heel Oezbekistan is biljarten verboden.
De zoon van een of andere minister aldaar is bij zo’n partijtje pool (waarbij geld aan te pas kwam) neergestoken.
Zo’n land is dat.
Met een brommer rondtoeren kan ook niet meer want dit vervoermiddel kan gebruikt voor terroristische aanslagen. Die zijn daar niet van de lucht.
Rare seismologische toestanden ook mogelijk. Tasjkent is bijvoorbeeld in 1966 helemaal verwoest.

Wacht nu maar even om u in te schrijven voor de groepsreis. Reiswijzer waarschuwt voor allerlei gevaren.
Binnenkort weet u meer, dank zij Kortrijkwatcher.

Weet u wat men zich nog kan afvragen?
Is zo’n aanbod van de stad voor een groepsreis niet onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten? Met andere woorden: kan de stad exclusief aan Thomas Cook de organisatie van de reis opdragen?
Maandag 9 mei is er gemeenteraad.
Krijgen we daar een vraag over?