Hoe gaat het daar in onze zogenaamde zusterstad Tasjkent?

Kortrijkzanen die zich hebben ingeschreven voor de reis naar Tasjkent (Uzbekistan) kunnen met goed gevolg en tot de datum van de afreis in oktober ondermeer volgende websites raadplegen:
www.iwpr.net
www.registan.net
www.economist.com
www.opendemocracy.net
www.thinking-east.net
http://enews.furgana.ru
http://cf.hum.uva.nl/oosteuropa/prospekt (tijdschrift voor Rusland)

Allemaal met enorm veel links.
In een vorig stuk van 5 mei gaven we u ook nog een aantal interessante adressen.
Als u foto’s wil zien van de gruwelen: http://muslimuzbekistan.com

Reisgenoten!
Niet bang zijn.
Tegen oktober is alles opgelost. Is de president weg, met in zijn zog de burgemeester van Tasjkent. Kunnen daar dan met gerust gemoed heen.

P.S.
Kan de gemeenteraad geen steentje bijdragen tot de democratisering van Oezbekistan?
Een of andere motie goedkeuren?
Bijvoorbeeld zeggen dat wij Kortrijkzanen niet naar Oezbekistan gaan, zolang de burgemeester van onze zogenaamde zusterstad Tasjkent geen standpunt inneemt ten opzichte van het gedrag van de landspresident en zijn leger.
Het moet niet altijd over B-H-V gaan.