Schend eens een graf

In het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn in de periode 2000-2004 vijftig dossiers binnengekomen met de kwalificatie “grafschennis”. Dat is een misdrijf behorend tot de categorie “schending van (andere) morele waarden en gevoelens”.
De dossiers zijn alle zonder gevolg geklasseerd, met uitzondering van twee nog lopende onderzoeken en één dossier ter beschikking aan een ander parket overgemaakt.

Het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is nogal groot: er zijn 6 politiezones en 21 gemeenten in vervat.
Aantal processen-verbaal in de stad Kortrijk (volgens de stadsverslagen) :
2000: nul
2001: 1
2002: 3
Dat kan niet kloppen want in de criminaliteitstatistieken van de politiezone VLAS wordt er maar één geval vermeld.
2003: 2 (géén in Kuurne en Lendelede)
Voor 2004 kennen we het aantal gevallen niet.

Maar dat kan nog komen want senator Hugo Vandenberghe heeft hierover ook een vraag gesteld aan de ministers Laurette Onkelinx en Patrick Dewael.