Buda: nog facts en figures

Al enkele weken zijn er in het nieuwe café ” ‘t Eiland” (hoek Kapucijnenstraat) gesprekken gaande over het Buda-project. (Insiders gebruiken de term “budaverhaal”.)
Laatstleden woensdag 18 mei ging het meer in het bijzonder over de Pentascoop.

Wie deze samizdatkrant leest heeft daar niet echt veel bijgeleerd.
Kortrijkwatcher schreef over Buda al zeker twintig bladzijden.
Voor de echte en ware geïnteresseerden in het verhaal nog even de data van die stukken: 5/4, 2/4, 20/2, 28/1, 20/1, 13/1.

In de bovenzalen 1 en 2 komen dus wel degelijk “gradins”. Hoe dit te rijmen valt met de bedoeling om die zalen multifunctioneel te maken is me een raadsel.
Zaal 1 zal waarschijnlijk het exclusieve territorium worden van Limelight. En in zaal 2 zal Leuvenaar Koen Kwanten en Rooske met “Dans in Kortrijk” de plak zwaaien. Zijn ding doen.
Die gradins zullen ons dan wel beletten om interactief mee te gaan huppelen en raar doen.
Leuk wordt het dan gegarandeerd niet.
Opvallend voor zaal 2 is nog dat de oppervlakte van het podium groter is dan die voor het publiek. Men verwacht daar blijkbaar maximaal 100 kijkers.

Enkele zaken omtrent de infrastructuur zijn nog onbeslist.
Men- de ambtenarij althans – weet nog niet wat te doen met het dakappartement dat tot voor kort gratis ter beschikking was van de Bertjes en intussen is verlaten. Wees gerust dat er daarover nu al binnen de inwendige cirkel rond het Buda-project enige denkbeelden over bestaan.
Of er een café komt in de Pentascoop zelf staat ook nog niet vast. (Zullen de omliggende neringdoeners zich daartegen verzetten?) We hoorden ook niets meer over een “glazen doorgang”.
Van ruimte voor multimedia-dinges en post-opleiding voor artiesten weinig concrete zaken vernomen. Wel veel over nooduitgangen en de toegang voor gehandicapten.

U weet dat de verbouwing van de Pentascoop alléén al minstens 2,3 miljoen zal kosten.
Ik heb even gevraagd naar de te verwachten meerkosten. Ja, die zijn er altijd, zo werd gezegd.
Prijzen stijgen tijdens de duur van de werken. Ja, ‘t zal wel zijn. Maar ik bedoelde eerder mogelijke problemen met de riolen en de eventuele aanwezigheid van asbest. Het architectenbureau hield zich hier wat op de vlakte.
En voorts doelde ik op de ongetwijfeld in de toekomst steeds groeiende desiderata van de zogenaamde (drie? vier? vijf?) Kortrijkse kernactoren uit de kunstensector. (Een mooie verspreking is: kernreactoren.)
Maar die kunstensector blonk weer eens uit door afwezigheid.
(Antigone heeft blijkbaar volledig afgehaakt.)
Op de vraag waarom we de Pentascoop niet gekocht hebben (de erfpacht zal ons méér kosten dan een mogelijke aankoop die toch ooit eens zal gebeuren) hield de ambtenaar zich ook wijselijk gedeisd.

Opvallend in die wekelijkse gesprekken is de intense aanwezigheid van de ambtenarij. De top is er ! Dat is voorheen bij Kortrijkse gesprekken met de bevolking zelden gezien.
En die ambtenaren doen het waarlijk goed. Ze kennen hun dossiers als geen ander. Laatstleden woensdag bekroop me de rare gedachte dat we die gasten beter tot schepenen (beleidsmensen) zouden omtoveren. Laat ze deelnemen aan de verkiezingen!
De stad zou er wel bij varen.
Soms verraden ze ten andere ongewild dat zij toch wel voor een groot stuk het beleid bepalen. Ze spreken dan in de eerste persoon enkelvoud: “IK zou dit…”, IK doe wat…” Geen pluralis majestatis of “modestiae”.

Niet enkel “echte” ambtenaren zijn steeds van de partij. Er zijn nu plotseling ook enkele losse vaste of vaste losse krachten ingeschakeld om het Buda-verhaal te verkopen aan de burger. Hun statuut is onduidelijk. De wijze waarop ze betaald worden ook. (Uit Beeldenstorm – de privé-vzw van de burgemeester? Ik durf het gewoon niet vragen.)

Aanwezigheidspolitiek
Een ware schande op al de debatten die tot op heden werden gevoerd is de totale afwezigheid van de schepen van cultuur, Stefaan Bral. Nu ja, van deze schepen is geweten dat hij totaal niet is opgezet met het Budaverhaal. Dat hij dat dan een keer komt zeggen !

Andere schepenen zijn ook nooit te bespeuren. (De burgemeester is wel zoveel als mogelijk aanwezig.)

En hoe staat het met de aanwezigheidspolitiek van de gemeenteraadsleden?
Wel, die politiek is volkomen afwezig. Behoudens vorige woensdag: er was welgeteld één VLD-raadslid.
Men moet hierbij nog even bedenken dat die debatten en gesprekken handelen over het misschien wel het grootste en meest innoverende en schoonste (plus duurste) project uit de Kortrijkse geschiedenis.

Een andere zéér belangrijke vaststelling is dat de kwasten uit de kunstensector zelf ook hun kat sturen. En dat zijn juist die gasten die straks letterlijk gaan leven van het project.
(Er is natuurlijk in het panel wel altijd één iemand uit de Bende van Vier van verplichte dienst.) Ook de bestuurders van de oude en nieuwe VZW Buda zijn nergens te bekennen.

De laatste keer deed er zich aan het café ” ‘t Eiland” een waarlijk surrealistisch beeld voor.
Ik dacht dat ik droomde.
Een aantal medewerkers van Limelight – komende uit de Pentascoop – kwamen tijdens het debat voorbij gewandeld in het straatje. Een beetje stiekem loerend door het raam. Ze trokken vermoedelijk naar huis. En het was nog niet eens heel laat.
Ongelooflijk: het ging daarbinnen in het café Eiland nu net even over hun eigenste huidige en toekomstige werkplaats !
En ze komen daar zomaar voorbij geslenterd… Als dieven in de nacht.
(Dat is nu een keer een totaal verkeerde beeldspraak. Ze zijn er nog altijd gerust in, in wat het Kortrijkse plebs weet te vertellen.)

Wie we daar op al die voorbije vergaderingen ook nooit zien zijn de conservatrices van de musea. Voor wanneer een tuchtprocedure?

De nieuw aangestelde communicator-bemiddelaar tussen de Bende van Vier van het Buda-verhaal en de Kortrijkzaan zal het niet onder de markt hebben.
Ik denk dat hij daar nog niet helemaal van bewust is.
Kortrijkwatcher zal hem bij gelegenheid bij deze klus zo goed als het kan informatief bijstaan.
Belangenloos.