Het tsiganologisch project te Heule (3) Een nieuwe wending in het dossier !

Zoals u weet – GADGO! – (zie de stukken van 13 maart) was de streefdatum voor de aanleg van een doortrekkersterrein langs de ringlaan R8 (vlakbij de WAAK) voor so-called “zigeuners” wel degelijk het jaar 2003. In elk geval moest heel het zaakje beklonken zijn in 2004.
Dat wil zeggen: geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Want de bewoners van de wijk “Kromme Olm” te Heule-Watermolen zijn niet van plan om zonder slag of stoot woonwagenbewoners in hun buurt te accepteren.
Net zoals vroeger ook de inwoners van Aalbeke en de baronie van Marke en schepen Bral van Bissegem zich met gunstig resultaat hebben verzet tegen de komst van de Rom in hun backyard.

Voortrekkers van het doortrekkersterrein alhier bij het stadsbestuur zijn schepen Frans Destoop en officieel althans het gehele ACW, minus raadslid Patrick Jolie. De top van de SP.A is ook niet tegen, zonder daarbij zijn basis te raadplegen. (De Venning als mogelijke vestingsplaats werd spontaan afgevoerd.)
Als men het waagt om bijvoorbeeld eind dit jaar of in het jaar van de verkiezingen te starten met de aanleg van het terrein zullen de voorstanders ervan – en daarmee heel de CD&V-lijst -gegarandeerd veel stemmen verliezen. Bij gebrek aan programma zal het Vlaams Blok er geweldig veel garen bij spinnen.

Voor schepen Frans Destoop persoonlijk is dat alles minder erg, want hij doet niet meer mee in 2006. (Alhoewel! Als het ACW niet gunstig behandeld – positief gediscrimineerd – wordt bij de CD&V-lijstsamenstelling en de daarbij horende nieuwe verdeling van mandaten zie ik hem toch nog een stunt uithalen.)

Ik moet altijd een beetje lachen met die hyper-democraten en aanhangers van de directe democratie. Het zijn dezelfden die bij gelegenheid luidop poneren dat men in verkiezingstijden geen diepgaande, structurele (lees impopulaire) maatregelen kan treffen.
Let even goed op kiezer. Partijen zijn al min of meer bezig met het bedenken van een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welnu, die partij die het waagt om daarin uitdrukkelijk te schrijven dat het “zigeunerpark” er eindelijk en absoluut moet komen heeft er gelegen.
Of men zal het heel goed moeten uitleggen. (Dat kan.)

Waarom begin ik daar nu weer over?
Omdat het er toch weer naar uitziet dat de aanleg van het woonwagenterrein niet voor morgen is.
In het pas verschenen nummer (11) “Lokaal” (dat is een blad voor gemeentemandatarissen) komt schepen Frans Destoop aan het woord over de vorderingen van het Kortrijkse woonwagenproject.
We lezen dan dat de werking van de werkgroep, het “overlegorgaan” van Heulse buurtbewoners, middenveld en partijen met de stad “op een laag pitje” staat. (Die vergadering komt al duizend jaar niet meer bijeen.) En wel omdat het dossier in een administratieve fase zit. Maar daar zal ongetwijfeld verandering in komen als het onderzoek over het BPA wordt opgestart.
Administratieve FASE…
We zijn al bijna twintig jaar bezig.

Schepen Destoop: “We hebben het BPA ook nodig om eventueel te kunnen onteigenen. Er is namelijk één eigenaar die voorlopig weigert zijn grond te verkopen.” Om die reden is het nog onduidelijk wanneer het Kortrijkse doortrekkersterrein af zal zijn.

Tja.
Zo’n niet-Kortrijkse lezer van het blad “Lokaal” slikt dat wel allemaal.

Eigenlijk vraag ik me soms af waarom er per se nog grond nodig is.
We kochten bij Leiedal en het Vlaamse Gewest al bijna 6.000 m². (Hebben daar veel subsidies voor gekregen: 154.201 euro.)
Een zogenaamd kwaliteitsvolle standplaats vraagt 240 m² , en men voorziet er 20.

De plaatskeuze van het terrein is er gekomen zonder enige (democratische) inspraak van de zigeuners zelf.
Zullen ze daar op Heule-Watermolen wel voor enige tijd willen pleisteren? Onder het toeziend oog van onze strenge maar rechtschapen schepen?

Ik vraag dit ook omdat er in Noord-Frankrijk alreeds vijf bestaande terreinen zijn: Lille, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos, Saint-André, Lomme.
En ons stadsbestuur weet dit waarschijnlijk niet, of gebaart van Kromme Haas, of laat het in elk geval niet weten aan de Heulse werkgroep: tegen 2008 komen er in de Préfecture du Nord nog een vijftiental nieuwe opvangterreinen bij !

Van die 15 zijn er trouwens eind vorig jaar al twee ingehuldigd, te Pérenchies en Wattignies.
Door niemand minder dan Pierre Mauroy. De vroegere burgemeester van Lille en nu voorzitter van de Communauté urbaine de Lille (CUDC).
En het gemeentebestuur van Leers heeft onlangs ook beslist om een terrein in te richten.

Schepen Frans Destoop die ook voorzitter is van Leiedal en in die hoedanigheid vast en zeker contacten heeft met de intercommunale LMCU zou dit toch moeten weten. Er is een vereniging van grensintercommunales uit Noord-Frankrijk en België (COPIT) waar hij van deel uitmaakt.
Twintig terreinen voor voyageurs in 2008 in onze onmiddellijke buurt ! En we weten nergens van !
(Dank u, kortrijkwatcher.)

Waarom zegt de schepen dat dan niet aan de Kortrijkse bevolking?
En waarom wordt er niet stante pede een Kortrijkse delegatie van mandatarissen en burgers gevormd om een keer die huidige en toekomstige terreinen te bezoeken en om een praatje te slaan met de “gens du voyage”?
En met de buren? En met Pierre Mauroy die zich waarlijk persoonlijk inzet voor de realisatie van de dossiers?
We kunnen er maar bij leren.

Als de “gens de voyage” zelf vinden dat ze genoeg levensruimte hebben in de regio, de métropole Franco-Belge, dan zit schepen Frans Destoop in zijn laatste jaar als mandataris wel met een groot probleem.