Twee miljoen euro per jaar voor de Kortrijkse kunsten

Als het zo doorgaat kunnen we alhier ter stede binnenkort allemaal gratis naar toneel of film of dansturnen of nog wat anders artistiek.

In het kader van het nieuwe Kunstendecreet heeft minister Bert Anciaux zich ten opzichte van een aantal Kortrijkse organisaties bijzonder gul opgesteld.
Volgende twee of vier jaren krijgen vier Kortrijkse kunstorganisaties per jaar in het totaal net 2 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Twee miljoen ! PER JAAR !
Dat is om de verzuring in de samenleving tegen te gaan.

De nieuwe vzw Buda-kunstencentrum strijkt voor twee opeenvolgende jaren telkens 800.000 euro op. Zaakvoerder Joost Fonteyne (Limelight) is tevreden, alhoewel men bijna 1,2 miljoen had gevraagd. Maar vorig jaar ging het slechts om 595.145 euro. Troost. Met de vzw Beeldenstorm erbij om 625.145 euro. Dat zou dan betekenen dat de private vzw van de burgemeester van hogerhand 30.000 euro cadeau kreeg?? Mag ik ook een zo’n vzw stichten op de kap van de overheid? (Zie vorige stukken voor de nodige uitleg.)

Humorologie uit Marke is voor twee jaar telkens zeker van 150.000 euro. Vroeger 100.665 euro. Bart Caron (Spirit) is ook een tevreden man.

In het zgn. sociaal-artistieke veld geniet de Unie der Zorgelozen – voor vier jaar! – van 300.000 euro. Vroeger kon er slechts 80.000 euro vanaf. De kansarmen van regisseur-acteur Geert Six weten het waarschijnlijk nog niet.

Theater Antigone kreeg vroeger 681.774 euro en nu 750.000 euro. Het bestuur is hierover evenwel niet tevreden. Men vindt dat hun telg en vroegere compagnon Geert Six met teveel geld is weggelopen. (Merkwaardig: Geert Six zetelt zelf in de beoordelingscommissie van de sociaal-artistieke sector. Hij moest zijn eigenste Unie naar waarde schatten.)

Wie zijn nu de ongelukkigen? Wie heeft nul op het rekwest gekregen?

In de sector beeldende kunsten had het kunstenaarscollectief ” ‘t Pakt” nog te weinig connecties in het kunstwereldje rondom Bert Anciaux. Lieven Neyrinck is te nederig, maakt te weinig tamtam. Zag al heel de wereld, uitgenomen het wereldje.

Het prille Vlaams Filmmuseum en Archief (op een zeer zonderlinge manier overgewaaid uit Leuven) van schepen Jean de Bethune viel ook buiten de prijzen. De beoordelingscommissie vond dat de stad nog te weinig weet wat men met dit museum wil aanvangen.

Het Choreografencollectief Passerelle van Pol Coussement (Polydans) is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van het manna dat rijkelijk boven het Buda-eiland wordt uitgestrooid. Want in de vzw Buda II zit ook “Dans in Kortrijk”…
Vraag voor de insiders. Franky Devos is lid van de beoordelingscommissie Dans en tegelijk voorzitter van Buda II. Wat heeft hij de commissie over “Passerelle” aangeraden?

Wie de verslagen van de adviezen wil inzien kan hiervoor de website www.vlaanderen.be raadplegen. Zie rubriek “actualiteit” : kunstendecreet. Hierna is het wel even zoeken en scrollen geblazen.
Er zijn voorlopige adviezen, replieken, ontwerpen van adviezen, definitieve adviezen, en hier binnenin nog afzonderlijk artistieke en “zakelijke” adviezen. Die laatste gaan over geld. Bijvoorbeeld loonkosten versus productie. Soms zijn daar een soort verzwegen vuistregels voor en soms niet. Soms gebeurt het dat men het advies van een andere commissie inroept. En dan moet je uiteindelijk nog lezen wat minister Bert ervan dacht. Werd ingefluisterd, want hij kan ook niet alles weten.

Nog even opmerken dat de organisaties die in de prijzen vielen ook nog wel eens subsidies krijgen van de stad, de provincie, het OCMW (jawel!) of “Europa”. Kan er een keer iemand het juiste rekensommetje maken? Tot we aan 3 miljoen per jaar komen. Niet verder.

BREAKING NEWS / Buda feest niet op het eiland

Maandagavond kregen een aantal “compagnons de route” via e-mail vanwege Franky Devos, ex-Anno’02, projectmedewerker bij het Vlaams Cultuurhuis “De Brakke Grond” in Amsterdam, desk researcher bij CultuurNet Vlaanderen, iets bij CJP, lid van de beoordelingscommissie Dans voor het kunstendecreet en ALLESZINS OOK NOG voorzitter van Buda Kunstencentrum, volgende uitnodiging (citaat):

Buda Kunstencentrum, het kersvers Kortrijk kunstenhuis dat op 1 januari 2006 ontstaat op het feestelijk sterfbed van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm krijgt van Vlaams Minister voor Cultuur Bert Anciaux de wind in de zeilen. Nu met de bekendmaking van de subsidiëring het licht op groen staat, nodigen wij u als ‘compagnon de route’ uit om hierop één te drinken. Of twee. Of drie.
Welkom op donderdag 30 juni 2005 om 19 uur in het Limelight-café.

Geachte mevrouw,
Geachte heer ,

Als u zo géén uitnodiging hebt gekregen behoort u niet tot de incrowd, of verwacht de leiding van de vzw Buda weinig van u of uw netwerk. Zelfs al gaat u vaak naar de Limelight-films of hebt u zich al meerdere malen steendood zitten vervelen bij een “work in progress”. Of u hebt een keer een vraag gesteld bij een of ander gebeuren.

Het is dus weer zover.
Limelight cs. is nog maar pas 800.000 euro subsidie beloofd of men begint alweer te potverteren. (“Bozar” in Brussel is zijn schulden aan het inkorten mede door het afschaffen van allerhande recepties.)
Gewezen burgemeester Sansen zei het eens: “Geef aan Limelight één miljoen, en ze verteren er tien.”
In dit verband: de vzw Buda probeerde zelfs nog dat mooie huis in de Groeningestraat – het vroegere arrondissementsecretariaat – aan de stad te ontfutselen.

Het is de zoveelste valse start van heel het Buda-verhaal.
Ach ja, er mag gefeest worden. ‘t Ware maar nog maar dat aan tekort!
Maar doe dat dan een keer helemaal anders ! In de stijl die men van een kunstencentrum mag verwachten. Betrek er de gewone man ook maar eens bij, in het kader van uw educatief werk. Ga tenminste toch naar uw eigenste stek: ‘t Eiland. Maak er een echt kunstig, smaakvol, origineel en nooit gezien designfeest van in plaats van zo’n onnozele schachtendrink te organiseren in een armzalig decor met stinkende WC’s.

De eerste valse start is geweest dat men in het diepste geheim een nieuwe vzw BUDA II heeft opgericht. En daarbij binnen het eigenste ons-kent-ons netwerk zijn bestuurders (culturele jobhoppers) heeft aangesteld.
Tweede valse start was dat men intussen gedurende het voorbije half jaar geen contacten heeft
verzorgd met de mensen die er toe doen. Bij de tien Buda-gesprekken bijvoorbeeld schitterde heel het bestuur door afwezigheid. En waar is het “beschermcomité”?
Derde valse start is nu dat men het brede publiek na al die maanden voorbereidend werk totaal in het ongewisse laat over de bestaande plannen en het budget voor de komende jaren.

Zal ik nu bijvoorbeeld eens vertellen wie er allemaal in de eerste helft van volgend jaar maandenlang komt resideren in Buda-stad?
Luc Ducourt, Patricia Portela en Sonja Batista, Anne Juren, Alexia Destoop, Kris Verdonck, Antonio Tagliarina, Martin Nachbar, Gabriella Vaz Pinheiro, Andreas Müller, Joesphine Evrard, Milli Bitterli, Superama’s “Big 3”.

Als invité zou ik de drink van donderdag a.s. als totaal ongeslaagd beschouwen wanneer daarbij na de eerste pint geen inzage zou worden gegeven van de ingediende documenten bij de subsidieaanvraag in het kader van het kunstendecreet. Met een voorstelling van de 16,2 VTE (=25?) toekomstige medewerkers. En natuurlijk de reeds benoemde leden van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de al gekende leden van de Algemene Vergadering. En de vier experts !

Voorwaar ik zeg u: als het eerstkomende festival K-town dat voor volgend jaar is voorzien geen wervende seizoenopener wordt heeft het Buda-project er definitief gelegen. Op een sterfbed.

Burgemeester!
Schepen van cultuur!
Wij verwachten van u donderdagavond een stijlvolle donderspeech.

P.S.
[if!supportEmptyParas] !!
Zorg dat u erbij bent donderdagavond. Kurt Vanbelleghem en Gery Van Tendeloo zijn er ook !

Buda kunstencentrum diende een ambitieus subsidiedossier in (1)

Volgende woensdag 29 juni (Tacktoren, 20 uur) kunt u nog een ultieme keer deelnemen aan het laatste Buda-gesprek. Samen met het grote debat in de Irish-pub (door Spirit ingericht en niet door de stad) zijn er in het totaal dan 11 bezinningsmomenten over dat “verhaal” geweest.
Achteraf beschouwd was er slechts één vergadering waar men enige concrete plannen voor 2006 en verder kon vernemen, weliswaar dan nog enkel over de komende infrastructuur op het eiland, en meer speciaal over de verbouwingen van de Pentascoop.

Het absenteïsme op die vergaderingen van de betrokken actoren, de schepen van cultuur, raadsleden en andere mandatarissen in de culturele vzw’s en overlegplatforms, conservatrices, kunstminnaars, artiesten, voorzitters en bestuursleden en medewerkers van Buda I en II, de vroegere designmeesters, gidsenkring, bewoners van het eiland, neringdoeners, erfgoedcel, enz., enz., was totaal. Een enkeling van het assortiment daagde slechts op omdat hij gevraagd werd deel te nemen aan het panel.
“Beroepshalve” – bij wijze van spreken – konden daar iedere avond minstens 100 betrokkenen een acte de présence geven.

Informatie over de concrete plannen inzake de artistieke werking ontbrak al die weken volkomen.
Over het budget en de financiering praktisch geen woord. Over de schulden ook niet.

Buda II – kunstencentrum heeft nochtans bij de Vlaamse Gemeenschap een “ambitieus” dossier ingediend om aan subsidies te geraken.
De uitslag daarvan is nu bekend. Voor twee jaar en per jaar krijgt de vzw Buda (een soort fusie van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm) 800.000 euro. Er werd evenwel 1.165.000 euro gevraagd en nog wel voor een periode van vier jaar (2006-2009).
De leiding van de nieuwe vzw is niettemin tevreden. Men gaat ervan uit dat de vroegere structurele (dit is: zonder speciale projecten) subsidie slechts 595.145 euro bedroeg. (Hoe de administratie aan dat bedrag komt weet ik niet. Geen mens alhier weet immers hoe de privé-vzw van de burgemeester “Beeldenstorm” werd gefinancierd. En Dans in Kortrijk.)

Hoop nu maar niet dat de zakelijke (Joost Fonteyne) en artistieke verantwoordelijke (Koen Kwanten) of de voorzitter Franky Devos van Buda II nu in het laatste gesprek over Buda opening van zaken zullen geven over de inhoud van het ingediende aanvraagdossier en de reacties daarop vanwege de beoordelingscommissie.
Of dat ze even zullen komen vertellen hoe Buda II de programmering en werking zal aanpassen aan het feit dat men 365.000 euro minder incasseert dan gehoopt.

Het ingediende dossier zal voor ons – Kortrijkzaan, belastingbetaler en toekomstig deelnemer aan het Buda-verhaal – heel confidentieel blijven. (Vraag er gewoon niet om! U gaat het toch niet krijgen.)
Kortrijkwatcher kon wel na veel gezwoeg op Internet nog beslag leggen op de adviezen van de artistieke beoordelingscommissie en de Vlaamse administratie. (Het stond weer allemaal niet in de gazetten.)

Vandaag krijgt u de letterlijke tekst van het artistieke advies. Het “zakelijke” komt nog.
Ik heb de neiging onderdrukt om bij elke zin persoonlijk VET kommentaar te leveren.

“Met de installatie van het Buda kunstencentrum wordt in Kortrijk op een exemplarische manier getoond wat een stevige dosis synergie kan teweegbrengen.”
Zo bijvoorbeeld reppen de jaaractieplannen van onze musea met geen woord over Buda.

“Het nieuwe kunstencentrum heeft een ambitieus subsidiedossier neergelegd, gebaseerd op grondige discussies tussen professionele partners en geruggesteund door een engagement van de stad Kortrijk. “
Zie verder nog iets over de rol van de stad.

“Het dossier geeft blijk van een scherpe artistieke visie en een degelijk onderbouwde
zakelijke planning. Inhoudelijk maakt het duidelijke keuzen, vooral op het gebied van de podiumkunsten en de film. Het beeldende kunstluik blijft daarbij nog enigszins achter.”
Het kan niet anders of de beoordelingscommissie heeft een ander meerjarenplan gezien dan datgene in mijn bezit. Inzake beeldcultuur voorziet men alleszins 4 à 5 “prestaties” per jaar. Festivals niet meegerekend.
En een billboard-project.

“Ook de educatieve werking is nog niet grondig doordacht en valt voorlopig mager uit.”
Wat een negativo’s daar in Brussel !
Er zou al in 2003 een post-opleiding zijn gestart. Er zijn masterklassen voorzien. Labo’s. Scholen doen nu al mee. Buda I van Kurt Van Belleghem blijft nog specaal ingehuurd voor educatie.

“Op het vlak van infrastucuur is er nog geen volledige klaarheid. De rol van de stad is daaromtrent niet altijd even duidelijk.”
Hoe is dat nu mogelijk? In de gemeenteraad van 22 september 2003 alreeds is inzake infrastructuur op het kunsteneiland een heel ontwikkelingsplan behandeld. Met een investeringskost van 30 miljoen euro ! Over de heraanleg van de oude Leie, de Secret Gardens, de Pentascoop, de H.Hartcampus en de fabriek Desmet-Dejaeghere, de Paardenstallen, de kantoren voor Buda vzw. Met studieopdrachten en alles.

“Buda staat in de startblokken en moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zijn ambities waar te maken. De commissie gelooft in het project en wil het dan ook ten volle (voor de gevraagde vier jaar) ondersteunen.”
Dat is juist.

MORGEN OF ZO ALHIER OP DE WEBLOG NOG HET ZAKELIJK ADVIES VANUIT BRUSSEL.

Buda kunstencentrum diende een zakelijk goed onderbouwd dossier in (2)

In een vorig stuk kon u lezen dat Buda II (het kunsteneiland van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm) bij zijn aanvraag tot subsidies een dossier inleverde met nog een degelijke zakelijke planning.
Vandaar dat we u hierna even enkele passages bezorgen uit het “zakelijk advies” van de Vlaamse overheid.
Volgnummer KD/06-09/KC/04. Niet te vinden in de bar van Limelight.

Het verwondert ons in genendele dat de administratie “enkele onduidelijkheden vindt in de begroting“. (Andere subsidie-aanvragers in het kader van het kunstendecreet worden hiervoor alleen al gebuisd.)

Ook is de administratie erover verwonderd dat de begrotingen vier jaar op rij winst plannen.
In het totaal 35.799 euro, en dit is – zo meent de administratie – “veel meer dan de geplande schuld van 10.000 euro die begin 2006 nog zou bestaan”.
Werkelijk? Zal de drieledige gefusioneerde vzw Buda volgend jaar gezamenlijk slechts 10.000 euro schulden hebben? Een document in mijn bezit (dd. 23.09.2004) vermeldt voor Limelight alléén al als prognose voor begin 2006 voor 147.085 euro schulden en een gecumuleerd verlies van 47.702 euro.
Dat vergt toch allemaal enige uitleg.

Verder valt het de administratie op dat er “een kluwen is van zalen en locaties waarbij de huur- en gebruiksvoorwaarden weliswaar te achterhalen zijn, maar toch niet uitblinken in duidelijkheid“. Letterlijk tussen haakjes begint de Vlaamse administratie zelfs te betwijfelen of Buda wel over een eigen infrastructuur beschikt! Die infrastructuur werd door de vzw in een reactie naderhand toegelicht. Ik zou dat document (dat kluwen) ook wel een keer willen zien liggen in Limelight-café.

De internationale en kunsteducatieve werking voor 2006 wordt zakelijk goed toegelicht.”
Dat zou kunnen. Maar zoals vroeger reeds gezegd hebben we daar op de voorbije Buda-debatten niets van vernomen. Trouwens: “De samenwerkingen met andere organisaties zijn niet altijd erg concreet toegelicht, maar zijn meestal wel al formeel en op papier toegezegd.”

“Opvallend is dat de gevraagde subsidie veel groter is dan de personeelskost.”
Ja. Nu de werkelijk toegekende subsidie is gekend (800.000 euro) ziet het plaatje er heel anders uit. Stel dat men in Buda II 16,2 voltijdse equivalenten aan het werk zal zetten. Die personeelsleden zullen me dunkt algauw 500.000 euro vergen. Zonder nog te spreken van de vier voorziene externe experts.

Betreffende de fusie en vereffening van de samenstellende vzw’s (Limelight, Dans in Kortrijk, Beeldenstorm) geeft de administratie nog een waarschuwing mee. De ontbinding van de vzw’s kan wellicht begin 2006 maar de definitieve vereffening kan pas eind 2006. Er komt eerst nog een inspectie ! De administratie zal hierop nauwgezet toezien, ook met het oog op de uitbetaling van saldi of eventuele terugvorderingen.

Buda kunsteneiland vroeg ook geld voor “optionele functies”. Voor de internationale werking kreeg men 123.000 euro en voor de kunsteducatieve werking 41.463 euro. Inbegrepen in de bekomen toelage. De administratie merkt hierbij beleefd op dat Buda voor die “optionele functies” geen bijkomende subsidies meer moet verwachten, noch voor projecten, noch voor punctuele tussenkomsten.

Ziezo.
Dit waren de opmerkingen van de Vlaamse administratie aangaande de zakelijke kant van de subsidieaanvraag van Buda II. Hierna volgt dan toch een positief advies voor een betoelaging, nog wel voor vier jaar.
Ik ken subsidieaanvragen die met minder kritische kantekeningen toch negatief zijn beoordeeld.
Het is duidelijk dat er goed werd gelobbyd.
Anderzijds is het ook zo dat minister Anciaux het Buda-project onmogelijk kon afschieten of met minder betoelagen als men weet dat er in heel het verhaal op het Buda-eiland voor minstens 30 miljoen euro aan infrastructuur wordt voorzien. En dat de stad al een keer hiervoor drie miljoen heeft gekregen. In marxistische termen uitgedrukt: de materiële onderbouw krijgt noodzakelijkerwijze en als vanzelf een “geestelijke” bovenbouw.

Goed en slecht nieuws uit Rollegem (2)

Het slechte nieuws uit Rollegem ging over het feit dat de Chiro aldaar zijn jeugdlokalen nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen zal kunnen inhuldigen. De plannen dateren van 2002.

Nu het goede nieuws.
Ook al midden 2002 werd beslist om in Rollegem een buurthuis te bouwen rondom de site van het oud gemeentehuis, de parochiezaal en de jongensschool.
Het buurthuis wordt multifunctioneel: er komt een dienst “bevolking”, een politiekantoor, een bibliotheek, een ontmoetingscentrum met een secretariaat, een vergaderzaal, een keuken, een podium, een fietsenstalling.

Het schepencollege van 24 mei heeft de werken definitief gegund.
De ruwbouwwerken (lot 1) worden uitgevoerd door de NV Vanmaercke uit Anzegem-Tiegem voor een basisbedrag van 368.174 euro. Voor de eventueel bijkomende optie vraagt men 98.375 euro.
De centrale verwarming en het sanitair (lot 2) is voor de BVBA Deneckere uit Kortrijk: 51.202 euro. Bijkomende optie: 5.991 euro.
De elektrische installatie (lot 3) wordt verzorgd door de firma Elektro Vanden Berghe voor 57.327 euro. Bijkomende optie: 6.580 euro.

De architect krijg 8 procent ereloon. Te berekenen op het gunningsbedrag van de werken, exclusief BTW. (Voorgaande prijzen zijn inclusief BTW.)

Van een lot 4 (meubilair) is nog geen sprake maar dat zou ongeveer 45.000 euro kunnen kosten.

Wat is die “bijkomende optie”?
Al jarenlang zijn er tussen stad en clerus (Sacerdotium et Eglesia) slopende onderhandelingen bezig over het gebruik (erfpacht?) of de eventuele aankoop van de parochiezaal.
Als men die zou kunnen incorporeren in het buurthuis is de “bijkomende optie” onnodig.
In het nieuwe buurthuis moet men dan geen grote vergaderzaal voorzien.

De kogel zou nu eindelijk door de kerk zijn.
De clerus gaat akkoord met een erfpacht.
Bij het ter perse gaan van dit bericht konden we nog niet achterhalen hoeveel de stad bereid is te betalen voor het gebruik van de parochiezaal.
Te onthouden valt dat de bouw van een grote vergaderzaal (de bijkomende optie) de stad 111.000 euro in meer zou kosten. In de begroting 2005 is daarvoor voldoende geld voorzien.

Goed en slecht nieuws uit Rollegem (1)

Eerst het slechte nieuws.
De realisatie van jeugdlokalen op de tramstatie (Tombroek/Beekweg) zal nog even op zich laten wachten. De totale uitvoeringskosten waren geraamd op 108.851 euro (zonder erelonen) en de aanbesteding van de laagste inschrijver lag 53.265 euro hoger !
De architect wijt de hoge kostprijs nu plots aan “de complexe opbouw van de constructie”.
Het College van 14 juni heeft besloten om een heraanbesteding uit te schrijven.
Men zal ook wat wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp. Er komt een volumevermindering, een aanpassing van de materiaalkeuze en en nog wat kleinere aanpassingen.
De nieuwe raming wordt dan 90.000 euro.

Ook is bedacht dat men nu twee aanbestedingen tegelijk zal uitschrijven.
In de eerstvolgende gemeenteraad van juli komt er ook nog een ontwerpdossier op de agenda voor de realisatie van een jeugdaccomodatie “Papeye” te Aalbeke. Nabij het voetbalveld.
Hoop is dat de schaalvergroting van deze beide dossiers interessantere prijzen zal opleveren.

De studieopdrachten voor de bouw van de jeugdlokalen (in feite gaat het om lokalen voor de Chiro) in Rollegem en Aalbeke PLUS in de omgeving van de Kleine Ieperstraat dateren al van november 2002 (gemeenteraad) en juni 2002 (College).
De burgemeester zei bij die gelegenheid in de gemeenteraad dat we vooruitgaan.

Het uitstel van bepaalde projecten kost de stad telkens opnieuw geld, vanwege de stijgende prijzen in de bouwsector.
Voor de lokalen in Aalbeke en Rollegem voorziet de begroting nu tweemaal een bedrag van 120.000 euro.
Indertijd werden de kosten voor de studieopdracht geraamd op maximaal 67.000 euro (exclusief BTW). Erelonen zouden forfaitair bepaald worden per locatie. 8500 euro exclusief BTW.

Het goede nieuws uit Rollegem volgt later.

Hoe het komt dat het stadspersoneel nu warm water drinkt

Achteraf bekeken kan het stadspersoneel maar wat blij zijn dat er met de pas twee weken geleden geïnstalleerde nieuwe drankfonteinen warm water kan geconsumeerd worden.
Hoe is men daar zo toe gekomen?
Het is een lang verhaal, een verhaal over een typisch Kortrijkse procedure van aanbesteding van een overheidsopdracht die men eerder verwacht in regimes waar waarlijk tropische temperaturen heersen.

Vroeger waren er in de bureaus en werkplaatsen van de stad ook al waterbedelingstoestellen bestaande uit een gehuurd toestel waarop bidons konden geplaats worden. (Dat moest wel, in het kader van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming.) Die bidons werden besteld bij de verhuurfirma’s van de toestellen , met name NV Culligan (Roeselare) en Miko-Bruynooghe (Kortrijk).
Net als in de Sahel werd het kostbare water per vrachtwagen aangereden tegen de prijs van 0,33 euro per liter. (Een gewone burger geeft zowat 0,00175 euro uit per liter.)
De ambtenaren konden tappen naar keuze: gekoeld water of water op kamertemperatuur.

Het huursysteem had wel enige nadelen. De huurprijs van de toestellen was relatief hoog: 7,49 euro per maand, ook op die werkplaatsen waar nu een keer niemand dorst had. En ja, op sommige dagen liet men zich verrassen door het plotse warme weer waardoor men zonder drinkwater viel. Bestelbon nog niet ingevuld voor nieuwe bidons.

Zowat in april 2004 begon het College in te zien dat de kosten voor huur en waterverbruik hoog opliepen. 17.000 euro op jaarbasis. Ook begon het op te vallen dat de huurcontracten met de beide firma’s jaarlijks konden opgezegd.

De gemeenteraad van 10 mei 2004 (dat is een jaar geleden) werd dus gevraagd om in te stemmen met de aankoop van 48 nieuwe gekoelde drinkfonteinen voor de prijs van 39.300 euro.
(Hoe de stadsadminstratie zonder enige hulp van buitenaf – firma’s uit de sector dus – zo’n technisch bestek met een prijsraming kan opmaken is voor mij nog altijd een raadsel.)

Intussen hoopte men op subsidies van OVAM : 48 maal 500 euro = 24.000 euro.
(Kan er iemand uitleggen waarom uitgerekend de afvalmaatschappij subsidies verleent aan de stad voor drinkwaterfonteinen? Welke afval wordt hiermee voorkomen?)
Ook de Vlaamse Watermaatschappij zou een duit in de fontein gooien: 8.480 euro.

Aangezien het stadsbestuur wellicht al een beetje vermoeden had van een kandidaat leverancier werd als wijze van gunnen gekozen voor een “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”. Men kiest dan zelf enkel mogelijke kandidaten uit en de offertes worden niet openbaar behandeld.

Kink in de kabel
Almeteens liet OVAM weten dat er bij zo’n (on)doorzichtige wijze van gunnen absoluut geen drinkgeld van die kant kon verwacht worden. De offertes moesten geopend worden in het openbaar. Dat wil zeggen dat er voor de aankoop van de drinkfonteinen wel degelijk een zgn. algemene offerte moest worden uitgeschreven.

Op 9 juli 2004 (dat is een jaar geleden) werd daarom opnieuw aan de gemeenteraad gevraagd om de aankoop van drinkfonteinen nu een keer op fatsoenlijke, openbare wijze te organiseren.
Deze voor het College toch vernederende tocht naar af werd door de raadsleden geen enkele honende bemerking waard geacht.

Maanden gaan voorbij. Een jaar.
(Men kan hierbij veronderstellen dat de bestaande huurcontracten met bijgaande hoge kostprijs bij de twee gecontracteerde firma’s al die tijd niet werden opgezegd.)

Lente en zomer 2005 nadert.
Op 5 april 2005 kan het College eindelijk constateren dat de nieuwe algemene offerte zijn traditionele gang heeft doorsparteld en is geslaagd. Drie firma’s (waaronder de twee bestaande) hebben aan de wedstrijd deelgenomen. Winnaar is de bekende NV Culligan uit Roeselare. Het inschrijvingsbedrag van deze firma lag immers 8.664 euro onder de raming van het stadsbestuur. De kostprijs wordt nu 30.636 euro. (Over de offerte van de andere twee deelnemers zijn geen gegevens beschikbaar.)

Maar Cullighan is op nog een uitstekend idee gekomen. Een meerwerk. De fonteinen zullen worden uitgerust met een actieve koolstoffilter: 3.136 euro. Dat hebt u thuis niet !
Zo’n koolstoffilter kost dus 65 euro per stuk. Moet ook regelmatig vervangen worden. Verwijdert geen anorganische mineralen!
Totaal van de levering van de apparatuur wordt hiermee (zonder water!): 33.772 euro.

Gelet op de goede ervaringen met de firma wordt meteen ook een onderhoudscontract afgesloten. De fonteinen krijgen tweemaal per jaar een beurt en dat kost 4.936 euro (indexeerbaar). Is de vervanging van de filters hierin begrepen? Oorspronkelijk was wel voorzien dat het onderhoud van de toestellen in eigen beheer zou kunnen gebeuren. En het stadsbestuur dacht dat zoiets 50 euro per jaar en per toestel zou kosten, te weten 2.400 euro.

En hoe staat het nu met de verhoopte subsidies?

Eerst even een slok water nemen.
De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) belooft nu geen 24.000 euro meer. Het bedrag is begin dit jaar neerwaarts afgerond tot 16.800 euro.
Het stadsbestuur blijft evenwel van mening dat het “restbedrag” voor rekening komt van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Zogenaamde “buitengewone ontvangsten” worden hiermee geraamd op een totaal van 27.911 euro.
Ja?
27.911 euro min 16.800 euro geeft 11.111 euro. Raar restbedrag. De watermaatschappij voorzag toch een tegemoetkoming van slechts 8.480 euro?

Ik neem nog een slok water en kijk even naar de laatste begrotingswijziging op dit punt.
Art. 131/744-51 raamt de kosten voor de drinkwaterfonteinen op 39.301 euro. En de verwachte toelage is 32.480 euro.
Dat is nu toch even slikken en verslikken.

Maar u weet nu in elk geval hoe het komt dat de stadsambtenaren dezer dagen warm water drinken.
Aangezien het water nu niet meer per vrachtwagen aangevoerd wordt maar de toestellen zijn aangesloten op het waterleidingsnet kan er ook nog wel een keer bruin water gedronken worden.
P.S.
Verwacht wordt dat het stadspersoneel 26.600 liter leidingswater per jaar zal opdrinken. Dat is ongeveer 31 liter per voltijds equivalent. Let wel: de politie is hier buiten beschouwing gelaten.

Een vorm van virtuele decumulatie bij raadslid Carl Decaluwé

Op dinsdag 14 juni ll. verscheen in de krant “De Tijd” een uitvoerig stuk onder de kop: “Energiedebat toch niet terug naar stenen tijdperk”. Co-auteur: Kortrijks raadslid (van het ACW) en Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé.
In de ondertiteling bij het stuk wordt hij gebombardeerd tot woordvoerder “energie” voor de CD&V.

Kortrijkwatcher was van deze bevordering helemaal niet op de hoogte.
Waarom was dat even schrikken?
Omdat net de dag tevoren er in de Kortrijkse gemeenteraad een bespreking was gewijd aan het jaarverslag van Gaselwest en FIGGA. En raadslid Decaluwé heeft daar weer eens niet aan mee gedaan. In de gemeenteraad ging het die maandagavond vóór het verschijnen van het artikel van zijn hand dus wel degelijk over “energie”. Zelfs de liberalisering van de markt kwam nog eens ter sprake en de Elia-heffing. Raadslid Decaluwé zat bij de behandeling van dit punt maar weer eens luidop te mopperen, maar vertikte het om het woord te vragen aan de voorzitter.

Carl Decaluw̩ is Рmet al zijn politiek talent en kennis Рhet meest intrigerende raadslid van heel de gemeenteraad.
Zijn interventies zijn op de éne hand te tellen van een timmerman.
En toch proclameert hij zichzelf ook nog als specialist inzake media, telecommunicatie, woonbeleid, ruimtelijke ordening, kansarmoedepolitiek, mobiliteit.

Het moet gezegd: op al deze terreinen kan men hem als Vlaams volkvertegenwoordiger zeker niet als een luiwammes bestempelen. (Zie het overzicht van zijn parlementaire werkzaamheden op de website van het Vlaams Parlement.)
Daarom juist is het zo verwonderlijk dat hij zijn interventies in de Kortrijkse gemeenteraad beperkt tot enig gemopper en korzelige uithalen. Soms gaat hij nog net niet op de vuist, onze driftkikker.

Intrigerend.
Want er gaat geen gemeenteraad voorbij of hij zou vanuit zijn kennis van de materie een constructieve bijdrage kunnen leveren in het debat. Agendapunten als de stationsomgeving, de Zypte, de perikelen bij een huisvestingsmaatschappij, bodemsanering, bouwpremies, het project Sint-Denijsestraat, OCMW-verslagen, ICT-contracten (enz., enz.) zijn voor het raadslid enkel aanleidingen om her en der naar de oppositie op de achterbanken wat schimpscheuten af te vuren. In het beste geval beperkt hij zich tot wat meewarig hoofdschudden.
Hij is bijvoorbeeld al een keer ondervoorzitter geweest bij de intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Heeft over dit onderwerp nog nooit een woord gezegd. Bekent zich als het van pas komt noch als voorstander, noch als tegenstander van het vliegveld.

Hoe komt dat nu toch?
Hoe komt het dat hij zijn taak als volksvertegenwoordiger ter harte neemt en tegelijk afziet van enige werkzaamheden in de Kortrijkse gemeenteraad ? Vanwaar die virtuele, mentale decumulatie?

Decaluwé is al van in de jaren ’80 achter de schermen actief in de Kortrijkse politiek. In 1984 bijvoorbeeld was hij al BTK-leider alhier. 24 jaar jong. Poulain van ACW’er Olivier.
Waarschijnlijk heeft hij teveel weet van de meer schimmige zaken uit de Kortrijkse (partij)politiek. Want Carl Decaluwé mag zich dan al de allure van een nijdig ventje aanmeten, als het er op aan komt getuigt hij niet altijd van veel courage. Hij weet nu stilaan terdege waar hij zijn handen en krullen kan aan verbranden.

Overigens valt voor hem met publieke optredens in de Kortrijkse gemeenteraad weinig eer te halen.
Decaluwé zoekt zijn electoraal heil elders en op een breder vlak. Op WTV bijvoorbeeld, alwaar hij nog altijd als mede-oprichter en voormalig bestuurder van enige status (voorrang) geniet. Door als het maar even kan over heel het Vlaamse land persberichten te verspreiden. Voor dit jaar alleen al tel ik er 37 !

Raadslid Decaluwé beseft ook als geen ander hoe weinig belangrijk de gemeenteraad is in de Kortrijkse en regionale politieke beslissingsprocessen. De ware belangrijke besluitvorming gebeurt algeheel buiten de Raad.

En daar heeft hij wel degelijk zijn netwerk uitgebouwd en al zijn inbreng gehad.
Waarom zou hij zich dan nog druk maken in het toneelspel van de gemeenteraad?
Waarover zou hij nog een vraag of een voorstel kunnen indienen?
In de oppositie zou raadslid Carl Decaluwé een schitterende rol vervullen.

De nieuwe bieb

Het stadsbestuur stelde begin 2004 een werkgroep aan die een nieuw inhoudelijk concept moet voorbereiden voor een nieuwe bibliotheek. (De bouw van een nieuwe bieb was een verkiezingsbelofte die nog in deze bestuursperiode zou verwezenlijkt worden, net als een nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.)
“Een ambitieus plan waar iedereen zoveel als mogelijk bij moet betrokken worden”. Er is al een keer hierover een debatavond geweest, in oktober 2004.

De werkgroep dient zich onverwijld het laatste nummer 24 (18 juni) van het weekblad “Vrij Nederland” aan te schaffen. (In onze universtiteitstad is er in het centrum daarvan één winkeltje waar men dat weekblad nog kan verkrijgen.)

Ik citeer even wat uit de inleiding bij het thema-nummer van VN (pag. 44).
Het gonst van de multimediale verwachtingen en nieuwe ambities in bibliotheekland. “Op weg naar goud”, de toekomstvisie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, rekent resoluut af met het beeld van de bieb als een bewaarhuis voor boeken. De bibliotheek is, moeten we geloven, een ruimte voor verbeelding en verwondering. Ze kan bijdragen aan niet minder dan sociale cohesie en democratische vormgeving.
(…)
Intussen dopen criticasters hun pennen in vitriool.
Bernlef schrijft in “Raster” (…)
Wel doet het hem intens verdriet dat de bibliotheek zich zo schaamteloos uitlevert aan de terreur van de uitleencijfers.
“Waarom verdedigt u de spraakmakende minderheid niet”? vraagt hij zich af. “Uw aanschafbeleid onderscheidt zich in niets van dat van een boekhandel.”
In Gerrit Komrij vindt hij een medestander. “In plaats van mensen te verheffen, draagt de bibliotheek bij aan de ondergang van de cultuur,” weeklaagt hij. “Subsidies koppelen aan uitleningen is hezelfde als toneelgezelschappen beoordelen naar het aantal bezoekers.”

En zo gaat dat maar door.

Een hitteam van geheime inspecteurs van VN bezocht 27 openbare Nederlandse bibliotheken.
De winnaar is…Met vijf sterren komen Amstelveen en Maastricht als de topbiebs van Nederland uit de bus.
Amstelveen won in 2004 (mét Dublin en Wenen) al een Landmark Libraries Award.
In Maastricht verschijnt elke maand een flyer vol lezingen, debatten, concerten en voorleesuurtjes. Er worden regelmatig filmcursussen en computerworkshops gegeven.

De bibliothecarissen van de bibliobus (bieb op wielen) van Groningen zagen zich genoodzaakt om een cursus te volgen om beter met agressie om te kunnen gaan.
Maarten ‘t Hart vertelt dat hij als puber liefst nog een weekje de bibliothecaresse had willen lenen.

Anecdote
Ooit nog meegemaakt dat de bibliothecaris van de stadsbibliotheek – toen nog in de Berg der Barmhartigheid – in de erkende boekhandel “Zonnewende” (Leiestraat) één gestrekte meter boeken van de plank kocht. Of de gehele plank lang. Zonder op enige titel of auteur te letten. Dat waren nog eens tijden.
En aangezien Fred Germonprez zaliger ook in het aankoopcomité zat had men al zijn werken ongeveer in drie exemplaren.
Zedeloze boeken werden wel niet aangekocht. Putman Willem mocht nog net want die was ook van Kortrijk.

Schepen Bral is veranderd qua schrijfstijl

In laatstleden gemeenteraad van 13 juni vroeg raadslid Piet Missiaen (Spirit) aan de schepen van cultuur om de werking van het “Het Penhuis” te integreren in die van de nieuwe vzw “Buda kunsteneiland”.

Het was waarschijnlijk voor het eerst dat de schepen iets over dit Penhuis hoorde.
Maar zijn schriftelijk antwoord kon er stilistisch zeker mee door.

Wie had gedacht dat de schepen alinea’s zou opstarten met overgangszinnen als:
* “Het antwoord is twee-ledig: zowel naar … als naar …toe.”
* “Maar laat me toe eerst te wijzen op…”
* “Om nu heel concreet in te spelen op uw vraag…”
* “Ik kan u meegeven dat…”
* “Finaal wil ik afsluiten met…”

Voorwaar, dit soort overgangen verraadt dat de schepen met vrucht een schrijfcursus heeft gevolgd.
De nieuwe schrijfstijl heeft zijn gedrag daarmee evenwel niet veranderd, noch zijn spreekstijl.
Bral blijft in dit opzicht lijden aan een ontdubbeling van zijn persoonlijkheidstructuur.
Zéér gevaarlijk, ook voor mensen die hem familiaal of beroepsmatig of politiek omringen.

Nog in de laatste gemeenteraad diende hij te antwoorden op de vraag van Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) waarom de begroting 2005 van Bruisende Stad nog altijd niet is voorgelegd aan de gemeenteraad.
Daarop is zelfs geen antwoord gekomen! (Onze lezers weten van vroeger al waarom.)

Schepen Bral heeft nu beloofd om zowel de begroting 2005 als de rekening 2004 aan de volgende gemeenteraad van juli te presenteren. We zijn dan net halverwege het jaar.

De grote vraag is welk begrotingsdocument hij zal voorleggen.
De Algemene Vergadering heeft die alreeds goedgekeurd (nou ja, goedgekeurd? – men zit daar wat te knikkebollen en mekaar lof toe te zingen) op 23 november van vorig jaar.
Maar !
Morgen donderdag 16 juni buigt de Raad van Bestuur van Bruisende Stad zich over een begrotingswijziging voor het jaar … 2005.
En het College zal die (nieuwe) begroting pas te zien krijgen op 21 juni. Voor de kommaneukers onder ons: dat betekent dat de raadsleden in juli nog geen weet zullen hebben van de notulen hierover. Er moet dan nog tevoren een spoedbijeenkomst georganiseerd worden van de Algemene Vergadering Bruisende Stad. Om die nieuwe versie van de begroting goed te keuren.

HET IS ALLEMAAL ZODANIG ONNOZEL, TOT OP HET MOMENT DAT WE BESEFFEN HOEVEEL WIJ – KORTRIJKZANEN – BETALEN VOOR DE FESTIVITEITEN DIE BRAL GRAAG VOOR ONS EN TOT ONS VERMAAK EN OP ONS KOSTEN EN TOT ZIJN EIGEN ELECTORALE GLORIE ORGANISEERT.

Raadslid Vandenbulcke nam nog de gelegenheid te baat om de heibel rondom de vergoeding voor terrasuitbreidingen aan te kaarten. (Zie vorige stukken.)
Dat was niet naar de zin van de burgemeester, want déze Stefaan tenminste weet heel goed hoe heikel dit punt is. Hoe Bral met zijn optreden en zijn zogezegd (verwarrend) reglement terzake volkomen buiten de wet treedt.

Op dat ogenblik was schepen Bral weer in zijn gewone doen. Een lefgozer en demagoog en populist zoals men er zelden ziet. (Alhoewel, schepen De Coene kent er ook iets van.)
Opnieuw heeft hij het gepresteerd om juist prat te gaan op het feit dat hij de zogenaamde vergoeding voor terrassen (in feite een retributie) bij late betalers eigenhandig en cash gaat ophalen.
En zonder verpinken voegt hij er dan nog aan toe dat hij bij een specifiek geval juist met die centen de cliëntèle van een welbepaald café heeft getrakteerd.

Ge moet toch maar durven.
Wie nu meent dat er bij dit soort verhalen – het gaat om een waar juridisch schandaal – een zeker tumult losbarst in de gemeenteraad heeft nog nooit zo’n Raad meegemaakt.
Een klacht bij de toezichthoudende overheid komt er dus niet, zeker niet vanuit de Raad.

Even tussendoor.
Indien SP.A-schepen Philippe De Coene nog in de oppositie was geweest stond er al lang een verhaal over het reilen en zeilen van schepen Bral op de nationale pagina’s van “De Morgen”.
Daar zou hij als gewezen medewerker van die krant wel voor gezorgd hebben. (Zoals hij daar nu zijn eigen publiciteit ter harte neemt.)

Schepen Bral deinst er ook niet voor terug om in de openbare zitting tot twee of drie keer toe mijn naam te vernoemen. Dat mag niet. De burgemeester moet in zo’n geval onmiddellijk overgaan tot een besloten zitting.

Maar de voorzitter liet begaan.
(Gewezen burgemeester Manu de Bethune zou dit niet hebben geduld.)
In de mate dat de burgemeester in het openbaar zijn misplaatste collegialiteit met allerhande optredens van Bral blijft betuigen zal dit hem electoraal windeieren opleveren.

P.S.
De arrogantie van het Schepencollege en de meerderheid heeft in de laatste gemeenteraad een heus toppunt bereikt. Alles wat de oppositie zegt wordt weggehoond. Een vraag, een voorstel, een gewone kanttekening, het wordt allemaal als “negatief” bestempeld.
Toen vanuit de oppositie bijvoorbeeld werd voorgesteld om onze Kortrijkse “band” met Tasjkent te verbreken kon schepen Frans Destoop (ACW) het weeral niet nalaten om “zonder stemverheffing” (zo zegt hij dat dan) te verkondigen dat het voorstel gewoon een vorm van pesterij was.
In Oezbekistan zijn niemand weet hoeveel doden gevallen. Blijkbaar nog geen leden van de internationale ACV-vakbond. En onze vriend, de burgemeester van Tasjkent, is een volkomen vazal van de volkomen corrupte en criminele oud-kommunistische president.

Het is echt soms triestig hoor, wat er voorvalt in de gemeenteraad.
En het staat allemaal niet in de gazetten.