De camera’s hebben niets gezien ???

Ik lig in een deuk.
Inbrekers hebben op dinsdagochtend 31 mei de nachtwinkel Sadik (op het Stationsplein, om de hoek van deBurgemeester Reynaertstraat) leeggeplunderd.
Zoals u weet (zie stuk van 30/5) staan er op het Schouwburgplein camera’s die de omliggende straten in de gaten houden. De korpschef was nog heel fier om te melden dat ook het Stationsplein in het vizier ligt.
De camera’s hebben niets gemerkt. In elk geval moest ‘s morgens (nadat de exploitant het geforceerde luik had opgemerkt) de politie gealarmeerd worden en die kwam natuurlijk te laat.

Zijn er beelden van verkenners of wegvluchtende daders vastgelegd? Zullen zij hiermee nog gevat kunnen worden?
Ik hoop het, want zoals ik aan het eind van mijn vorig stuk opmerkte zal de korpschef zo spoedig mogelijk met een succesverhaal over die camerabewaking willen naar buiten komen.

In mijn artikel van 30 mei wist ik u nog te melden dat het cameratoezicht zoals het nu loopt volkomen in strijd is met het stedelijk reglement terzake (de art. 5 en 9).
Dat reglement kunt u vinden op de Kortrijkse website bij de agenda en memorie van toelichting van de gemeenteraad van maart laatsleden. Punt 1.4.

Men vraagt mij hoe daartegen klacht neer te leggen.
U schrijft een brief naar de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” in de Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. (Tel. 02/213 85 89.)

Er zijn minstens twee overtredingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een tekort aan publiciteit (pictogrammen bijvoorbeeld) en de toezichthouders in de transmissieruimte zijn niet specifiek aangeduid. Iedereen kan daar zomaar binnenlopen.
Nadere inlichtingen vindt u nog op www.privacy.fgov.be .