www.designregio-kortrijk.be

Het is niet gelukt.
De website van Kortrijk Design zou vandaag 10 juni van start gaan.
Dus vlug gekeken, want ik wil altijd graag weten hoe men dit soort zaken financiert en hoe de budgetten voor de verscheidene doelstellingen of projecten over de twee jaren zijn verdeeld.
Niet gelukt.
De website vertoont een frontpagina en zegt uitdrukkelijk online te zijn op vandaag. Maar er is geen beweging in te krijgen.

Vorige woensdag zijn de twee nieuwe designmeesters (architecten) Marc Dubois en mevrouw Dominique Pieters afgezakt naar brasserie ‘t Eiland om in het kader van de Buda-gesprekken hun project toe te lichten.
Marc Dubois is een beetje een spraakwaterval. En bekijkt het project toch wel vanuit een sterk commerciële invalshoek. Hij was trouwens vroeger een medewerker van “Interieur”.
Waarom kan Kortrijk een designstad worden? En Oostende dan weer niet? Haha! Omdat Oostende geen bedrijven noch scholen heeft. Vande Lanotte zal het graag horen.

Minister van Economie Fientje Moerman verleende aan de “Designregio Kortrijk” een subsidie van 150.000 euro. Op de website zullen we straks hopelijk ook vernemen wat de inbreng is van de vijf partners: de stad, de Stichting Interieur, de Kamer van Koophandel-Voka, de Hogeschool PIH , en Leiedal. En hoeveel de designmeesters krijgen voor hun opdracht mag ook geweten worden. Corporate governance !
Misschien mikt men ook op Europese subsidies, want de designmeesters zoeken contact met andere Europese steden. Welke documenten (specifieke plannen, visies) hiervoor naar die andere steden zijn verstuurd, daar kon mevrouw Pieters nog niet echt een antwoord op geven.
Het is allemaal nog zeer embryonaal.

Doelstellingen van het project zijn:
1. Aantrekken van topdesigners om hiermee dan ook de ondernemerswereld en het onderwijs te sensibiliseren voor design en productontwikkeling.
2. Organiseren van lezingen, workshops, tentoonstellingen.
3. Een netwerk opbouwen van Europese designsteden. (Ik ben benieuwd wat Milaan daar zo over denkt.)
4. Tegen eind 2006 een soort stand van zaken opmaken.

De twee spoorloos verdwenen vroegere designmeesters (Rommens en Delaere) waren verondersteld om dat allemaal te doen. De vraag wat de resultaten zijn van hun werk en hoe men daar zal op voortbouwen werd vorige woensdag zeer krakkemikkig beantwoord.

Lode De Geyter van PIH zat ook in het panel. Duidelijk een man van de daad. Is samen met coördinator Hans Soenen drijvende kracht achter de “Week van het Ontwerpen”. Dat initiatief ziet er echt aanlokkelijk uit, en werd met een minimum aan financiële middelen op poten gezet.
Openingsevenement op vrijdag 24 juni om 18u30 aan de Sint-Maartenskerk.

Ik kon moeilijk akkoord gaan met de definitie die De Geyter vorige woensdag gaf aan de term “genie”. Dat is volgens hem iemand met 1001 plannen, net als de burgemeester. Een genie heeft me dunkt maar één (levens)plan en dat wordt dan helemaal tot in de diepste gronden uitgewerkt.

Onze schepen van cultuur Stefaan Bral was er vorige woensdag weer niet. En Lode De Geyter hoopt juist nog op subsidies van de vzw Bruisende Stad.
Nog iets. Niemand bracht het project “Ad!dict(ed to) Kortrijk” ter sprake. Dat was een “city branding” project.