Goed en slecht nieuws uit Rollegem (1)

Eerst het slechte nieuws.
De realisatie van jeugdlokalen op de tramstatie (Tombroek/Beekweg) zal nog even op zich laten wachten. De totale uitvoeringskosten waren geraamd op 108.851 euro (zonder erelonen) en de aanbesteding van de laagste inschrijver lag 53.265 euro hoger !
De architect wijt de hoge kostprijs nu plots aan “de complexe opbouw van de constructie”.
Het College van 14 juni heeft besloten om een heraanbesteding uit te schrijven.
Men zal ook wat wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp. Er komt een volumevermindering, een aanpassing van de materiaalkeuze en en nog wat kleinere aanpassingen.
De nieuwe raming wordt dan 90.000 euro.

Ook is bedacht dat men nu twee aanbestedingen tegelijk zal uitschrijven.
In de eerstvolgende gemeenteraad van juli komt er ook nog een ontwerpdossier op de agenda voor de realisatie van een jeugdaccomodatie “Papeye” te Aalbeke. Nabij het voetbalveld.
Hoop is dat de schaalvergroting van deze beide dossiers interessantere prijzen zal opleveren.

De studieopdrachten voor de bouw van de jeugdlokalen (in feite gaat het om lokalen voor de Chiro) in Rollegem en Aalbeke PLUS in de omgeving van de Kleine Ieperstraat dateren al van november 2002 (gemeenteraad) en juni 2002 (College).
De burgemeester zei bij die gelegenheid in de gemeenteraad dat we vooruitgaan.

Het uitstel van bepaalde projecten kost de stad telkens opnieuw geld, vanwege de stijgende prijzen in de bouwsector.
Voor de lokalen in Aalbeke en Rollegem voorziet de begroting nu tweemaal een bedrag van 120.000 euro.
Indertijd werden de kosten voor de studieopdracht geraamd op maximaal 67.000 euro (exclusief BTW). Erelonen zouden forfaitair bepaald worden per locatie. 8500 euro exclusief BTW.

Het goede nieuws uit Rollegem volgt later.