BREAKING NEWS / Buda feest niet op het eiland

Maandagavond kregen een aantal “compagnons de route” via e-mail vanwege Franky Devos, ex-Anno’02, projectmedewerker bij het Vlaams Cultuurhuis “De Brakke Grond” in Amsterdam, desk researcher bij CultuurNet Vlaanderen, iets bij CJP, lid van de beoordelingscommissie Dans voor het kunstendecreet en ALLESZINS OOK NOG voorzitter van Buda Kunstencentrum, volgende uitnodiging (citaat):

Buda Kunstencentrum, het kersvers Kortrijk kunstenhuis dat op 1 januari 2006 ontstaat op het feestelijk sterfbed van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm krijgt van Vlaams Minister voor Cultuur Bert Anciaux de wind in de zeilen. Nu met de bekendmaking van de subsidiëring het licht op groen staat, nodigen wij u als ‘compagnon de route’ uit om hierop één te drinken. Of twee. Of drie.
Welkom op donderdag 30 juni 2005 om 19 uur in het Limelight-café.

Geachte mevrouw,
Geachte heer ,

Als u zo géén uitnodiging hebt gekregen behoort u niet tot de incrowd, of verwacht de leiding van de vzw Buda weinig van u of uw netwerk. Zelfs al gaat u vaak naar de Limelight-films of hebt u zich al meerdere malen steendood zitten vervelen bij een “work in progress”. Of u hebt een keer een vraag gesteld bij een of ander gebeuren.

Het is dus weer zover.
Limelight cs. is nog maar pas 800.000 euro subsidie beloofd of men begint alweer te potverteren. (“Bozar” in Brussel is zijn schulden aan het inkorten mede door het afschaffen van allerhande recepties.)
Gewezen burgemeester Sansen zei het eens: “Geef aan Limelight één miljoen, en ze verteren er tien.”
In dit verband: de vzw Buda probeerde zelfs nog dat mooie huis in de Groeningestraat – het vroegere arrondissementsecretariaat – aan de stad te ontfutselen.

Het is de zoveelste valse start van heel het Buda-verhaal.
Ach ja, er mag gefeest worden. ‘t Ware maar nog maar dat aan tekort!
Maar doe dat dan een keer helemaal anders ! In de stijl die men van een kunstencentrum mag verwachten. Betrek er de gewone man ook maar eens bij, in het kader van uw educatief werk. Ga tenminste toch naar uw eigenste stek: ‘t Eiland. Maak er een echt kunstig, smaakvol, origineel en nooit gezien designfeest van in plaats van zo’n onnozele schachtendrink te organiseren in een armzalig decor met stinkende WC’s.

De eerste valse start is geweest dat men in het diepste geheim een nieuwe vzw BUDA II heeft opgericht. En daarbij binnen het eigenste ons-kent-ons netwerk zijn bestuurders (culturele jobhoppers) heeft aangesteld.
Tweede valse start was dat men intussen gedurende het voorbije half jaar geen contacten heeft
verzorgd met de mensen die er toe doen. Bij de tien Buda-gesprekken bijvoorbeeld schitterde heel het bestuur door afwezigheid. En waar is het “beschermcomité”?
Derde valse start is nu dat men het brede publiek na al die maanden voorbereidend werk totaal in het ongewisse laat over de bestaande plannen en het budget voor de komende jaren.

Zal ik nu bijvoorbeeld eens vertellen wie er allemaal in de eerste helft van volgend jaar maandenlang komt resideren in Buda-stad?
Luc Ducourt, Patricia Portela en Sonja Batista, Anne Juren, Alexia Destoop, Kris Verdonck, Antonio Tagliarina, Martin Nachbar, Gabriella Vaz Pinheiro, Andreas Müller, Joesphine Evrard, Milli Bitterli, Superama’s “Big 3”.

Als invité zou ik de drink van donderdag a.s. als totaal ongeslaagd beschouwen wanneer daarbij na de eerste pint geen inzage zou worden gegeven van de ingediende documenten bij de subsidieaanvraag in het kader van het kunstendecreet. Met een voorstelling van de 16,2 VTE (=25?) toekomstige medewerkers. En natuurlijk de reeds benoemde leden van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de al gekende leden van de Algemene Vergadering. En de vier experts !

Voorwaar ik zeg u: als het eerstkomende festival K-town dat voor volgend jaar is voorzien geen wervende seizoenopener wordt heeft het Buda-project er definitief gelegen. Op een sterfbed.

Burgemeester!
Schepen van cultuur!
Wij verwachten van u donderdagavond een stijlvolle donderspeech.

P.S.
[if!supportEmptyParas] !!
Zorg dat u erbij bent donderdagavond. Kurt Vanbelleghem en Gery Van Tendeloo zijn er ook !