Camera’s op Schouwburgplein draaien onwettelijk (2)

Lezer,
willen we het daar nu wéér een keer over hebben ? Voor de zoveelste keer ?
JA ! Want er is nieuws.

In een stuk van 30 mei zeiden we hier dat die camera’s op het Schouwburgplein in strijd zijn met de “wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens”(WVP), én ook geplaatst zijn in complete overtreding met ons eigenste stedelijk reglement terzake.

U hebt het weer niet geloofd.
De gazetten schrijven daar allemaal niet over. WTV maakt daar geen beeldjes van en het gaat over beeldjes !
Maar deze stadsweblog wordt waarlijk gelezen tot in Brussel.

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer meldt Kortrijkwatcher nu bij brief van 23.06.2005 dat het stadsbestuur heeft nagelaten om voorafgaandelijk aan de plaatsing van de camera’s hierover een aangifte te doen. Dit is een vormvereiste van de WVP (art. 17).

Omtrent de plaatsing van die camera’s op openbaar domein waren er nog twee grieven.
De stad heeft hierover onvoldoende publiciteit gemaakt bij de bewoners en passanten en nagelaten om pictogrammen aan te brengen aan de grenzen van het toezichtsgebied.

Een zeer belangrijke overtreding van de wet en het stedelijk reglement was (is) nog dat er geen speciale afgesloten ruimte is voorzien voor de monitoring van de beelden met speciaal daartoe aangestelde en opgeleide (beëdigde) toezichthouders.

De privacy-commissie is dit nu even aan het onderzoeken en heeft Kortrijkwatcher beloofd om hierover na ruggespraak met de stad een verslag uit te brengen.

We zijn zo blij, zo blij…tot we van schepen Leleu en Demedts gaan vernemen dat het om wat schoonheidsfoutjes gaat of ging.

P.S.
Ik zie het nu pas.
Op de volgende gemeenteraad van 8 juli zal er opnieuw en wel te verstaan voor dit jaar 2005 een veiligheids- en preventiecontract worden afgesloten met de federale overheid. De stad krijgt daarvoor dan meer dan een half miljoen euro, tenminste als een keer uitvoerig wordt beschreven wat men zoal van plan is te doen aan de veiligheid van de stad.

En die ambtenaren achter hun bureau doen dat.
Het is om zot te worden. 32 bladzijden tekst.
Over acties als “Wij-kK-ijken”, “Pas op! Zwakke weggebruiker”, “DOEDA”, “MAG”, Toeka en Miembo”, “FOXen”, “La(o)st shot”, “InsPinaZie”, BIN en WIN, DOK, “hip zonder trip”.
Over stuurcomités, contractmanagers, een interne evaluator, de consultatieve preventieraad, gebiedswerking, de cel preventie, de lokale raad (per buurtwerk)., de administratieve en financiële coördinator, de buurtwerkers, de vormingswerkers, de vier voltijdse maatschappelijke assistenten, de 22 stadswachten, de straathoekwerker, de lijnhelpers.

Ben nog de alarmknoppen vergeten en “het gat in de haag”. De paaltjes.
(Dat was ook kluchtig. Een keer op de Grote Markt een vrouw per fiets over zo’n oprijzend paaltje zien rijden. Veilig hoor. Ze heeft geen klacht ingediend want ze was behoorlijk groggy.)

MAAR GEEN WOORD OVER DE CAMERA’S OP HET SCHOUWBURGPLEIN !
Het is niet te geloven.