Skaten in de stad (3): Possenier maakt combo ?

Ik was net zo goed bezig, met mijn stokoude tot semi-racefiets verbouwde Ralleigh (kettingkast ontbloot) werfbezoeken aan het doen op alle mogelijke skatespots in Kortrijk en in heel de wereld. Hele dossiers aan het uitprinten. Ontwerpen van skatebowls aan het stelen op internet. Helemaal uit Amerika. Van Team Spirit nog wel. In 3D. Kost niet eens 110.000 euro. Geen cent.

Dit alles ter voorbereiding van een al lang beloofd, uitgebreid stuk over de skatebowl aan de Groeningebrug. Stuk waarin nu een keer niet zou geluld worden. Met Facts en Figures. Over de ligging, de aanbestedingen, het ontwerp, de werken, de kostprijzen, enz.
En zoals altijd, mijn overal gewaardeerde mening daarover als ere-voorzitter – alias X-grind – van de nu uit het Staatsblad verdwenen VZW “De Trottinettards“.

(Die skatebowl in hartje Amsterdam is prachtig. Oude mensjes uit het Ralleigh- tijdperk zitten daar glunderend naar het schouwspel te kijken. Herinneren zich hoe ze er indertijd maar niet in slaagden om hun trottinette vast te houden tijdens de Bio 540 Boedha Grab. Geen Amerikaan is bij de bouw van die skatepool aan de Marnixstraat te pas gekomen. Scheelt in de kosten. Een slok op de borrel. Voorts is het waar: Kooigem-skate is waardeloos. En dat spel op de Warande vertoont constructiefouten. Luxaplast is goed maar er is weeral een onderhoudsbeurt nodig.)

Zie nog onze kolommen van 14, 15, 16 september over skaten in de stad, als u tenminste op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in de Kortrijkse skatemilieus en de kosten die daaraan zijn verbonden.

Maar nu u weet wie Pieter Possenier is even dit.
Op zeker moment lees ik op dat geweldige skate-forum http://www.zumiez.be/w-agora een onheilspellende boodschap, aan MBX’er Pieter gericht.
“Skate-expert, mijn voeten. Ge kent er geen kloten van entwordt tijd dage ui moeingen in ‘t skete stille legt !! ter kruipt op ui twentycross velo en ga in kooigem ui nn back-flip tailwhip gaan oefenen.”

Ik zou niet graag in de schoenen (rolschaatsen) staan van schepen Lieven Lybeer, verantwoordelijk voor de Kortrijkse jeugd en in het bijzonder het skatebeleid van de stad.

In de nacht van Wed 28 Sep 00/08 verschijnt er op het internet-skate-forum vanwww. zumiezz
echt breaking news. Possenier op staande voet ontslagen!
We citeren: “Net telefoon gekregen van iemand van Kortrijk die redelijk nauw betrokken is bij de realisatie van de bowls, en die wist me te vertellen dat P.P. op staande voet werd ontslagen. Graag bevestiging van Pieter zelf of iemand van de jeugddienst. Mocht dit waar zijn, proficiat aan de stad Kortrijk, om eindelijk het licht gezien te hebben en succes met de aanstelling van een nieuw persoon (maak aub geen twee maal dezelfde fout).”

Het duurt niet lang of kortrijkwatcher wordt door Possenier zelf gevraagd om een een onderhoud. Vandaag, nog geen uur geleden wil ik vanzelfsprekend een afspraak maken. Zo’n bericht moet gecheckt worden.
Possenier zegt af. Mag niet meer praten met gelijk wie, laat staan met kortrijkwatcher. Spreekverbod van schepen Lybeer?

En zo weten we nog altijd niet of de combo van Possenier is geslaagd. (Naar de jeugddienst bel ik niet. Ze zijn er nooit.)
Nog een goede raad voor skatemate Possenier.
In de politiek moet je een grind switch maken. Dat wil zeggn: met je andere voet, als je een soulgrind je met je linkervoet voor maakt, doe dit dan met je rechtervoet voor. Etc. Daarna de grind afmaken met een spin en rij dan weg (met uw crossvelo wel te verstaan), en met een big smile.
Fietsroutes genoeg alhier. Rood afgebakend, maar altijd rechts houden.

Binnenkort is er een bewonersvergadering over de skateput aan de Leie. Inspraak nu alles al beklonken is.
U komt toch ook ? Pieter ?
Rendez-vous op 12 oktober om 19 uur in het wijkcentrum Overleie. (Rechtover de kerk Sint-Elooi.)

www.pzvlas.be: schitterend !

Iedere Kortrijkse burger weet dat men over alles en nog wat inzake het politieke gebeuren ter stede overal en altijd dient positief te zijn. Zoniet is men niet alleen een negativo, maar op de koop toe ook een slecht mens. Alleszins niet heel christendemocratisch humanitair. Humanistisch wil ik zeggen. Probeer nu vooral een soort rustig Kortrijkzaan te zijn die op een rustige manier een rustig bestuur aanziet. En, och ja. ‘t Is voor een volgende keer. Beetje wakkere burgers verdienen gewoon om verbannen te worden uit de stad. Extra muros. Bedelend aan de Mjienepjorte. Sukkelend vanuit de welzijnsdienst om het een keer te gaan zeggen daar aan de grens van de metropolle Rijsel, als grensoverschrijdend project. Vanuit het leiedal op de knieën en onder as bedolven bij InterregIIIB schooien om subsidies voor een Europees pilootproject-stadsblog van de VZW “Kortrijk Zwakke burger”. Een van de meest onnozele en ooit gedane uitspraken van kortrijkwatcher wil ik nu wel even memoreren en daarna nooit meer quoten: “ALS HET GOED IS ZEGGEN WE HET OOK”. De gloednieuwe website van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is effenaf prachtig. Sober. Helder. Geen fietjefatzerie. Gemakkelijk te bedienen. Onvoorstelbaar informatief. Vergelijkenderwijs beter dan die van de stad. Dikke proficiat. De beste uit politieland. (Ik meen dat dus.) Zo weet ik nu ook wie mijn wijkagent (inspecteur) is en kan ik er zelfs een pasfoto van bekijken. Als ik haar ooit eens tegenkom zal agent niet weten wat haar overkomt. Mijn pet gaat eraf. Zelfs de agenda van het Politiecollege staat erop. En de notulen! (In Kortrijk-stad vindt men dat notulen van het College niet mogen gepubliceerd worden.) We weten nu ook dat er in al die jaren – sinds het bestaan van VLAS – twee schriftelijke vragen zijn gesteld. Door de raadsleden Filip Santy (CD&V) en Piet Missiaen (Spirit). Als het goed is zeggen we het ook. (Eigenlijk stond dat vroeger al op kortrijkwatcher. We vallen in herhaling.) Zéér interessant is dat de nieuwe website ook een serie bestuursdocumenten prijsgeeft. Bijvoorbeeld ook begrotingscijfers. De laatste (en eerste) begrotingswijziging voor dit jaar geeft in gewone dienst een uitgavenpost aan van 19.638.080 euro en aan de ontvangstenzijde een bedrag van 19.435.567 euro. Uit het overzicht van de begrotingen 2002-2005 leren we ook weer dat zowel uitgaven als ontvangsten niet méér stijgen dan de inflatie. Lezers van kortrijkwatcher zullen zich herinneren dat de fenomenale verhogingen van de belastingtarieven in 2002 volgens de burgemeester noodzakelijk waren en alleen maar te wijten aan de stijgende kosten van de politiehervorming. De federale regering was stout. Gaf te weinig geld aan VLAS. Die federale dotatie bedraagt nu 5,6 miljoen en in 2002: 4,8 miljoen. In buitengewone dienst zijn de investeringen zelfs gedaald, en de schulden ook. De personeelskosten bedroegen 15.538.800 euro in 2002 en nu 16.778.174 euro. De gemeentelijke dotatie van Stad Kortrijk aan VLAS bedroeg 10,8 miljoen euro en nu 11,6 miljoen. Zo, zijn we nu braaf geweest? Is’t nu goed? Mogen we weer in de klas?

WUXI (bis)

Stad Kortrijk(dat zijn wij? ik en wij?) pretendeert een “stedenband” te hebben met Wuxi, stad gelegen niet zover van Shanghai. Vorig jaar maart is daar nog een uitgebreide Kortrijkse delegatie naartoe getrokken.
Zie ons stuk van 31.8.05. (En terloops naar de verhalen over Cebu en Tasjkent.)

In het kader van de wederzijdse “letter of intent for friendly exchanges and cooperation” tussen Kortrijk en Wuxi (nooit door de Raad goedgekeurd of besproken) werd recent nog onze burgemeester weer naar ginder uitgenodigd voor een “Sister City Mayors Forum”.
De burgemeester bleef blijkbaar liever in Kortrijk voor de gemeenteraad van 12 september. Dat is goed. Schepenen hadden geen goesting om hem in Wuxi te vervangen.

We hebben daar toen (toen toch?) allemaal een beetje mee gelachen.
Gerenommeerde Nederlandse kranten doen dit ook, bij dit soort zaken. Onze lokale reguliere pers wijdt er geen woord aan. In de gemeenteraad wordt er totaal niet over gerept.

Lees nu eens wat Remco Campert schrijft in De Volkskrant van 2 september 2005. Op de frontpagina.
Titel van het stuk: NAAR CHINA.
Vervang in gedachten Apeldoorn door Kortrijk. Yichang door Wuxi. B en W door ons Schepencollege. CDA door CD&V. De Volkskrant door Het Nieuwsblad, of het Kortrijks Handelsblad. Concertgebouworkest door Happy New Ears.

Daar gaan we.

NAAR CHINA
Soms weet je even niet hoe je het hebt. Dat overkwam me gisteren toen ik in de Volkskrant las over een conflict dat zich in Apeldoorn afspeelt tussen het college van B en W en de meerderheid van de gemeenteraad. In grove lijnen geschetst komt het erop neer dat B en W naar China willen om te zien of er voor enkele tientallen Apeldoornse bedrijven zaken te doen zijn. De stad Yichang heeft een kleine bestuurlijke delegatie en een dansgroep uitgenodigd om tijdens een dansfestijn te komen kennismaken.

De Raad die zegt slechts terloops op de hoogte te zijn gesteld van het voorgenomen zakelijke uitstapje (kosten: 30.000 euro) ziet er niets in. Het lijkt me geen overdreven bedrag voor een delegatie en een dansgroep. Het is een eind vliegen naar China en je wilt natuurlijk ook wel eens een keer de gastheren kunnen trakteren. Al het eventuele latere halen begint met brengen. Luidt een oud Chinees gezegde niet: voor wat hoort wat?
Intussen is bij monde van de fractieleider van het CDA het gevreesde woord “snoepreisje” gevallen. En inderdaad: thuisblijven en speklappen met raasdonders eten zonder dat een dansgroep om je heen dwarrelt, kost minder.
Maar gaat het daar wel om? De fractieleider van GroenLinks in Apeldoorn brengt naar voren dat men niet alleen nauwelijks op de hoogte was van het bekokstoofde reisje, maar ook dat de Raad in meerderheid helemaal niets voelt voor betrekkingen met China.
En daar hoorde ik van op. De Raad van Apeldoorn voelt niets voor betrekkingen met China. Herhaal die zin een paar keer en zie de absurditeit ervan in.
In China is de teleurstelling groot. Men voelt zich geschoffeerd en overweegt maatregelen. We zullen de hulp van de koningin en het Concertgebouworkest moeten inroepen om de Chinese gemoederen weer tot bedaren te brengen.

Tot daar Remco Campert.
Schrijft oneindig beter dan kortrijkwatcher en durft vooral meer (minder lang) te schrijven.
Een plaatselijk journalist die het alhier zou wagen om iets dergelijks inzake Kortrijk en Wuxi te publiceren (bijvoorbeeld op de frontpagina van Het Nieuwsblad) wordt in de gemeenteraad verwijderd uit de persbanken. Mag niet meer naar persconferenties van het College. Krijgt geen primeurtjes meer vanuit het stadsbestuur.

Hoe – en waarom – wordt iemand geroyeerd uit de vzw Bruisende Stad ?

Formeel gezien is dit eenvoudig.
Als 2/3de van de aanwezige leden (kunnen het er dan drie in aantal zijn?) van de Algemene Vergadering van de vzw daartoe beslissen is het gebeurd. Een motivering is statutair zelfs niet nodig.
In de Algemene Vergadering van de vzw Bruisende Stad dd. 14 juli 2005 die zogezegd (het staat niet in de notulen!) al heeft besloten om kortrijkwatcher buiten te smijten waren er tien stemgerechtigde leden aanwezig. Op een totaal van naar ik meen 29 leden.
Ikzelf kon toen niet aanwezig zijn en was dus niet in de gelegenheid om mij te verdedigen en deel te nemen aan die vermeende stemming. Kon ook geen volmacht geven. Wist van toeten noch blazen.
Want ! Dat punt “kortrijkwatcher” stond totaal niet op de agenda. Ook dat is volkomen onreglementair. Een Algemene Vergadering kan volgens de vzw-wetgeving geen lid uitsluiten als dat punt niet voorkomt op de agenda.
In de vzw Bruisende Stad evenwel is alles mogelijk. Men gaat dat verslag van juli 2005 nu – in september – eventjes “aanpassen“. In welvoeglijke kringen noemt men dit schriftvervalsing en daar staan correctionele straffen op.
Dit is intussen gebeurd. Het SCHEPENCOLLEGE van 27 september heeft kennis genomen van het verslag van juli en daarin staat nu wel genotuleerd dat ik uitgesloten ben.

Wat is dat eigenlijk, een stedelijke vzw?
(Zie nog stukken van 6/07 en 7/07. Archief maand juli.)

Deze vraag verdient een antwoord want heelwat bestuursleden van o.m. ook “Kortrijk Bruisende Stad” (KBS) weten dat niet zo goed. (Schepen Bral heeft zelfs ooit beweerd dat KBS géén stedelijke VZW is, en daarom ook geen begroting of rekening moet voorleggen aan de gemeenteraad.)
Een stedelijke vzw mag heelwat doen. Met bevoegdheden wel te verstaan gedelegeerd vanuit de gemeenteraad.
En bij een aantal Kortrijkse VZW’s gaat er veel geld om.
Sportplus bijvoorbeeld: zowat 850.000 euro. De Schouwburg: bijna één miljoen euro. Bruisende Stad: ca. 700.000 euro. Allemaal geld van u en mij.
Binnen de afgesproken doeleinden mag een stedelijke vzw dingen kopen en verkopen, activiteiten organiseren, eigendommen beheren, een personeelsbeleid voeren, enz., enz. Een vzw Jongerenatelier bijvoorbeeld mag een skatebowl bouwen.

Groot gevaar daarbij is dat die vzw’s een beleid gaan voeren (in plaats van uitvoeren) waarop de gemeenteraad geen vat meer heeft.
Om dit gevaar te bezweren heeft de wetgever iets bedacht.
Iedere gemeentelijke vzw krijgt een Algemene Vergadering die enerzijds bestaat uit mensen (11 in aantal) van het “werkveld”. Betrokken actoren uit de sector. Ervaringsdeskundigen.
In Bruisende Stad bijvoorbeeld iemand uit de horeca, een makelaar, of een bierhandelaar.
Anderzijds – en dit nu is essentieel – zetelen er in die Algemene Vergadering ook nog 11 mensen die voorgedragen worden door de onderscheiden fracties van de gemeenteraad. Zij hebben een “mandaat”.
Zo is kortrijkwatcher bijvoorbeeld bij KBS een afgevaardigde van de VLD.

VZW’s hebben ook een Raad van Bestuur.
KBS telt daarin waarschijnlijk 10 leden.
Ik zeg “waarschijnlijk” omdat er recent nog twee bestuursleden van die Raad ontslag hebben genomen. Bijvoorbeeld de penningmeester. Er is niemand die zich afvraagt waarom. (Kortrijkwatcher kan het niet meer vragen.) Een handelaar heeft al enkele maanden terug ontslag genomen en is nog niet vervangen. De reden van zijn ontslag moet ondermeer gezocht worden in een zekere gedragsvormen van schepen Bral, voorzitter van KBS.
(Het regent ontslagen: nu ook van de Kortrijkse OCMW-secretaris. )
Nu ik er aan denk: er is ook nog een mevrouw – de enige uit het gezelschap? – spoorloos uit het bestuur verdwenen.

De schepen is geen gemakkelijk iemand om mee om te gaan.
Misschien is het in verband daarmee nodig om even een parenthesis te openen.
Schepen Bral staat bekend inzake “behaviour” om zijn uitvallen.
* Kortrijkwatcher bijvoorbeeld is iemand die “nog dommer is dan hij er uitziet“.
* En de burgemeester dan ! De heer Stefaan De Clerck. Die is vanuit de waarneming van zijn eigenste schepen van cultuur en sport onze kluchtspeelder”. Onze “goochelaar”. Soms ook een “fantaisist”. Of “fantasist”, ik wil ervan af zijn. Onder het burgemeesterschap van de Bethune senior zouden dit soort uitlatingen van schepen Bral in de kiem gesmoord zijn. Niet geduld worden. Zelfs een kortrijkwatcher zal zich nooit in deze zin uitlaten over onze burgervader.

Terug naar de les.
Wat is de taak van een Algemene Vergadering, en meer speciaal de 11 afgevaardigden van de gemeenteraad? Een controleorgaan zijn van de Raad van Bestuur. Zien of de vzw goed werk levert.
Vandaar dat kortrijkwatcher NOG NOOIT en NERGENS een onvertogen woord heeft gezegd of geschreven over de evenementen die door KBS worden georganiseerd. In dit verband zijn er zelfs al positieve voorstellen gelanceerd. (Maar men doet er niets mee.)

Kortrijkwatcher heeft als lid van het controleorgaan dat de AV is – als dat nodig was – wel bemerkingen gemaakt over mogelijk onbehoorlijk of niet transparant bestuur.
* Kritiek dus over de zacht gezegd onhandige aanpak van de fameuze terrassenkwestie op de Grote Markt. (De rechtbank is van oordeel dat KBS met zijn retributiereglement buiten zijn bevoegdheid is getreden.)
* Kritiek op het feit dat leden van de Algemene Vergadering nooit verslagen krijgen van de Raden van Bestuur. (Daar gebeuren net de grote beslissingen!).
* Kritiek op de steeds wisselende begroting. Begroting die pas halverwege het jaar wordt ingediend bij de gemeenteraad. En een balans waarvan niemand weet of de revisor die heeft goedgekeurd.
* Kritiek op de overigens niet geringe “vergoedingen” (bezoldigingen?) voor bepaalde bestuurders. (Mag dit statutair wel?).
* Kritiek op Algemene Vergaderingen die officieel eigenlijk niet bestaan. Op weeral onbestaande dagelijkse besturen waarvan niemand op de hoogte is.
* Kritiek op het feit dat bepaalde onderwerpen volkomen taboe zijn. Gecensureerde verslagen.

HET BOVENSTAANDE HEEFT ALLEMAAL NIETS OFTE NIETS TE MAKEN MET PARTIJPOLITIEK.
Dat heeft te maken met politiek, in de zuivere zin van het woord. En dat wil zeggen: hoe maak ik dat in onze stad en in mijn vzw de dingen een beetje volgens de regels verlopen?

Het is dus helemaal niet zo dat – zoals nog altijd enkele bestuursleden denken – het de taak is van een lid van de Algemene Vergadering om bijvoorbeeld bij evenementen van KBS zakken zand en tafels en stoelen en boxen aan te slepen, of om aan een of andere tapkraan te staan of met flyers rond te dolen. Daar is gemeentepersoneel voor. Of personeel van de vzw zelf.

Een gemeentelijke vzw is géén bedrijf. Een lid van de Algemene Vergadering is géén werknemer. Dat is het grote misverstand dat bij een aantal bestuurders en de voorzitter van KBS nog altijd heerst. Vandaar hun onuitroeibare maar totaal verkeerde opvatting dat ik als lid van de AV (en ook als blogger) een soort werknemer ben die het risico loopt om ontslagen te worden bij kritiek op de patroon.
Mag ik de zaak eens omkeren? En cru stellen? Stel, STEL, dat ik een contractueel werknemer was geweest van de vzw Bruisende Stad, dan zou ik ofwel braaf gezwegen hebben over allerlei toestanden binnen KBS, ofwel ZELF ontslag hebben genomen.

Bon.
Volgens de Raad van Bestuur van KBS kan al dit soort bemerkingen dus helemaal niet.
Want dat is de vzw ondermijnen. BESCHIMPEN !
Maar een gemeenteraadslid dat het waagt om kritiek te leveren op de werking van een of andere vzw van schepen Bral krijgt in de Raad onmiddellijk als repliek te horen: waarom heeft uw afgevaardigde dat niet gezegd in de Algemene Vergadering van die vzw?

En hoe komen bepaalde bestuursleden van KBS daartoe om bij de minste opmerking of vraag of kommentaar (opinie) te spreken van “ondermijning”, of “politieke spelletjes”?
Ja, omdat ze dus nog altijd niet helemaal willen verstaan wat een gemeentelijke vzw is en de taak daarin van een Algemene Vergadering.
Daarbij stopt de schepen van cultuur en “vrije tijd” (hijzelf heeft er geen) de besturen van de vzw’s waarvoor hij bevoegd is vol met zijn maatjes. (Zijn gecoöpteerden zijn ook niet onmiddellijk wat in men in libertijnse kringen “wakkere burgers” zou noemen. Het is eerder een old boys netwerk.)
Tenslotte is het concreet bij de vzw Bruisende Stad ook nog zo dat vele bestuursleden er alle belang bij hebben om goed te staan bij schepen Bral zelf en/of bij heel het College van Burgemeester en Schepenen. Stuk voor stuk heeft bijna ieder bestuurslid afzonderlijk er ergens wel zijn eigen specifieke baat bij om zijn positie bij het stadsbestuur niet te verbrodden. Het is menselijk.

Last but not least zijn er in de Algemene Vergadering van KBS dan nog een aantal leden gewoon bang van schepen Bral.
U gelooft het niet, maar zo is dat nochtans wel.
Heel zielig, zo triest, en zo TRIVIAAL daarbij is dat ik pertinent weet dat nogal wat KBS-leden maar al te blij zijn (waren) dat er – in hun plaats – dan toch nog iemand is (was) die binnen de vergaderingen zijn mond open deed.
Vreselijk.

P.S.
In de vzw Bruisende Stad komen bij Algemene Vergaderingen nog nauwelijks de helft van de leden opdagen. Niemand die zich afvraagt waarom.
Bij de vzw van de musea (Vlas en andere) idem. Aldaar heeft men wel een keer een poging gedaan om te zoeken naar de redenen daarvan. Maar ook omtrent dit probleem kwam bijna niemand opdagen. Of had men niets te zeggen.
Ik heb daar wel een mening over.
En die is: HET IS
NIET ALLEMAAL DE SCHULD VAN SCHEPEN STEFAAN BRAL !!
Wanneer gooit schepen Bral een keer die leden buiten die nooit naar de vergaderingen komen?
(Dat is pas ondermijning.) In plaats van de bij gelegenheid (bij inspraakvergaderingen) zo geroemde wakkere burgers?

En intussen wordt het tijd dat we het hier op deze stadsblog weer een keer hebben over onze SK8TERS en de in opbouw zijnde skatepool.

Dat is tenminste nog plezant.

Kortrijkwatcher uit de vzw Bruisende Stad gesmeten

Dit is breaking news.

Samen met een tiental Lakeien heeft schepen Stefaan Bral mij gisteren als wakkere burger geroyeerd als lid van de Algemene Vergadering van de stedelijke vzw Bruisende Stad.
Ik wist nergens van. Ben nog dommer dan hij al denkt.
Meer info over deze wandaad volgt nog.
Wil eerst wat uithuilen.
Nu moet schepen Bral mij nog buiten krijgen als lid van de vzw Vlas- en andere Musea.

Frans Lavaert
Begijnhof 10
Kortrijk
GSM 0498/ 54 74 75

Skaten in de stad (2bis): sk8’ers, ophouden met ruzie maken !

Zoals al vastgesteld in een stuk op deze stadsblog (15/9) is er al geruime tijd een heftige, betreurenswaardige maar niettemin leerrijke polemiek gaande in de Kortrijkse SK8-wereld.

De genaamde Concrete Rudolph heeft de kat de bel aangebonden door een kritische blik te werpen op de Kooigemse skate-voorziening. Subsidiair heeft hij daarmee ook het beleid van de gemeentelijke vzw Jongerenatelier en de SBB-werkgroep (Skate, Blade en Bike) zwaar beschadigd.
We betreuren deze grind. Een “backside backside fahrvergugen backside full torgue backside royale” vinden we beneden de plank.
Gelukkig was daar Mikey die op internet het beleid van MBX’er Pieter Possenier (volop door schepen Lieven Lybeer gesteund) ging verdedigen.
In ons vorige hoofdstuk dat aan deze penibele historie is gewijd gaven we alreeds een eerste deel van de bedenkingen van Mikey bij de laaghartige aanvalllen van de “zumiez klieke“.
Nu volgt de rest, met tussen haakjes soms wat uitleg van onzentwege.

Mikey:
“en fuck stopt ier ne ké all met ip piere zijnen (Possenier?) zijnen nekke te zittn … met all die zjever van dien nen jumbox (daar zijn bikers eerder voor dan bijvoorbeeld zeepkisters) es de meinen (het Jongerenatelier maakt ook toestellen) …piere zet em voln bak in vot sk8tn en bmx. (Possenier is eerder een ware crosser) in tegenstelling tot velen, en je verdien mjeer respect bende alles afbrekende sk8ters, tga zowieso toch nooit goe zijn vo gundr, tis altijd een twade, eeuh fuck dien quarter suckt der ligt nen skidmark ip van zukn nen circusbmxer ent remt af ak wille popnidoln (sommigen willen gladde oppervlakten, anderen niet) tligt geweun in nen sk8ter zijn natuur van te zagen volgns mij, HEB ik al gezaagt over t feit da er in de zumiez (een ander skateoord, buiten Kortrijk) enkel sk8 modules staan!!! WE KUNN DER GEWEUN PER TOEVAL IP BMXN…ma anders is da al sk8 shit terwijl da soms in de weke aljeen ma bmxers int park warn ip do of di( en ké ideen gegen e!!!

Mikey opent een nieuwe alinea en besluit, niet boos maar treurig:
“aiiaaaii al da gezaag, we zijn verdomme allemaal met dezelfde soort bezighoudinge bezig en azo ip elkaars nekke zitn, peise dat er te weing nog in de sport zitn vo leute te makn, en erdr vo geweun te luln…”

Zelf ben ik – als gewezen trottinettard en door velomakers graag geziene crosser – een gunstig bevooroordeeld voorstander van alles wat met skaten heeft te maken. (En dat is veel.)
Volmondig akkoord dus met het besluit van Mikey.
Over de in de maak zijnde skatebowl aan de Groeningebrug gaan we een volgende keer waarlijk NIET LULLEN.

“Een skatepark dat goed gemaakt is, is wel degelijk in staat om zowel voor bikers als skaters te bestaan. Skaters moeten niet altijd denken dat alles van hun is.” Aldus Possenier nog op www.zumiez.be/w-agora.
Groot gelijk. Ook als hij zegt dat het goed is dat er hier in Kortrijk tenminste een SBB-werkgroep is. Andere steden geven teveel geld aan “nen hoop briel” (bedoeld is: leicon en rhinoramp).
Hijzelf is in Marseille gaan kijken (in andere werelddelen ook) hoe het moet en heeft daar veel bijgeleerd. En daarbij: “er bestaan nu toch subsidies voor zo een dingen”.

De grote halve put aan de Groeningebrug verdient een minder polemische aandacht.
Een niet-intuïtieve of impulsieve benadering. Facts en figures.
Het is zoals ene Dukha opmerkt op internet. Kortrijkse politiekers (hij bedoelt de schepenen Bral en Lybeer) wilden vroeger altijd al liever zeven kleintjes “omdat dat beter stoeft in de gazet en dat ze dan bij iedere opening op de foto kunnen gaan”.

Het moet nu ook gedaan zijn met te zeggen dat bladers “rarekloten” zijn.

(Wordt dus echt vervolgd, tot de gemoederen bedaard zijn.)

Skaten in de stad (2): sk8 ‘ers, ophouden met ruzie maken !

Pieter Posseniers, een zéér gedreven en kundig BMX’er en de ware initiator en gangmaker van heel het skategebeuren in de stad zegt terecht dat Kortrijk met de bouw van de “skatebowl” (dat is een put) aan de Groeningebrug (kostprijs alleszins méér dan 11 miljoen BEF) op gebied van SK8 bezig is met “de mafste stad van het land” te worden.
Het spijt ons dan ook zeer dat we hier even onze serie theorielessen over het sk8gebeuren moeten onderbreken.

Het moet nu eindelijk gedaan zijn met ruziemaken binnen de (mannelijke) skatewereld.
Het is begonnen met een bericht op het forum www.zumiez.be/w-agora.
Een zekere Concrete Rudolph is daar plotseling “het skateparkske” van Kooigem dan gaan afbreken. Hij vindt het “suck voor duusd“. Er is geen plaats voor aanloop, geen plaat court, en anderzijds zijn de platen van gerecycleerde youghourtpotten en “sketchy a fond”.
Daarop zijn honderden reacties gekomen, ook vanwege Posseniers die dit alles natuurlijk niet over zijn hoofd kan laten gaan. (Bij een streetwedstrijd in Nederland heeft hij al een keer met zijn crossfiets een hersenschudding opgelopen, plus gebroken neus en kaak.)

Als ere-voorzitter van de ter ziele gegane vzw “De Trottinettards” (zie stuk van gisteren) doet het me echt leed te zien hoe de verhouding tussen skaters-bikers-bladers geheel dreigt scheef te lopen. Om nog te zwijgen van de voorstander of tegenstanders van skatelite/skateblend. Of funboxen. Beton of hout. Indoor/outdoor. Grinds en gabs. Meiskes of geen meiskes in de buurt.
Sommigen vinden dat alle skaters marihuana roken. Anderen dat skaters alsmaar andere transities rijden dan de bikers (en omgekeerd, zegt ene Laurent), en dat bikers een jumpbox (voor aka’ace) willen inplaats van een bank to bank. Diezelfde Laurent beweert op het internet-skate-forum zelfs dat skaters lang hebben behoord tot het “krapuul van de straat”.
En Concrete Rudolph stelt zelfs dat bladen niet meer bestaat.
Mij hoor je dat niet zeggen !

We moeten waarlijk voorkomen dat het nog dit jaar in de nieuwe skatepool aan de Groeningebrug tot handgemeen komt.
Leken uit de niet-skatewereld beseffen totaal niet hoe erg de situatie is.
Om dat even te illustreren geef ik hier letterlijk weer wat ene connoisseur MIKEY zoal durft te schrijven op het forum van de skatetempel Zumiez uit Wevelgem. Net als ikzelf is Mikey gezagsgetrouw.
Vandaar een verwittiging: Schepen Lybeer, verantwoordelijk voor het skatebeleid, zal nog verschieten van zijn potentiële kiescliëntele.

Yo godverdomme“, is de aanspreking van Mikey.
En dan.
(Tussen haakjes en niet- cursief geef ik wat uitleg.)

“What the hell is da ier were alemale… 99,9 procent van al die mann die iere were zgzegd ne lul tusn indr bene et geeft ier were comentaar tot en met…maar waar zij gundr allemaal tydns ons vergaderingn?????????? “ (In Kortrijk zijn er rondom de skatepolitiek allerhande werkgroepen in het Jongerenatelier, de Jeugdraad, Skate-jobstudenten,de Warande, en er is nu ook een meer commerciële Skate-cvba.)

AAAH JUST WAARSHIJNLIJK BEZIG MET ZAGN OVER DAT SKATAPARK van ier of daar, of na thuis kykn…kweet et niet maar kzie toch niemand op die vergadering van gjeel de zumiez klieke”. (Mikey verdedigt de skatevoorzieningen van de stad tegen de aanhangers van het eerder op winst gerichte skatepark Zummiez.)
“ok er zijn fouten en foutjes an de warande en an kooigem ok da klopt, we kunn belange nie zo proper werkengelijk de zumiez mann, en ik kant wetn want ké twope geweerkt met und… ma da komt omda we mindr midelen ein é…’t blijft het stad en godverdomme zeg mij ne ké wekn stad al zukn goe modules gemaakt?” (Mikey werkt blijkbaar voor de stad?)

Nu volgt er een ruzie over de gebruikte platen. Mikey vindt dat er geen andere alternatieven waren.
“tgeen da we nu ein van platnis tbeste wada we konn vindn… en trouwns die platen ein we gevonden via bam margera zijnen hof, en skeit of geen skate lijk da je wil ip die platn in zijnen tuin …mmme geen pop…what the hell geen pop, franky al ne ké zien skaten in warande…meer pop of gjeel vrijdagavndpintjesdrinknzumiezskategebeurnbtwope.” (Iedere skatespot heeft een beetje zijn eigen cliëntele. Sommigen komen voor de fuif achteraf, zeker de reef-meisjes.)

Nu wordt het Jongerenatelier verdedigd. Een gemeentelijke vzw.
“en ton. nofg al die toesteln zijn gemaakt int jongerenatelier, 99,9 procent van t volk iere weet nie eens oe dat da jongerenatelier werkt en zijn da gastjes die no zoveel chance ein gelijk wunder, vanwie dat in under oofd nie al zo gemakkkelijk es, vanwie dat nie gaat vo an mama 8.50euro te vragn vo ip undr planke te stane…die gastjes makn twope met ne begeleidr en pieter die modules en ik vind da gewoon al een gjeel prestatie ip ziijn eign.. en fuck stopt ier ne ké all met pierre zijnen nekke te ztn…” (Het Jongerenatelier doet aan zgn. sociale economie. En Pierre of Pieter is niemand minder dan Possenier. “Gjeel” staat voor “geheel”.)

(Wordt zeker vervolgd. De brief van Mikey is nog niet gedaan.)

Skaten in de stad: een inleidende les (1)

Sinds begin september zijn de werken gestart aan de stedelijke skatebowl tussen de Dambrug en de Groeningebrug. Het Albertpark laat ons zeggen. (Zou daar niet ergens een nieuw zwembad komen?)
De Amerikaanse firma Team Pain (7 personeelsleden zijn de Oceaan overgevlogen) hoopt met die “pool” in een tiental of minder weken klaar te zijn.

Net als ambtenaar Pieter Possenier (van het Jongerenatelier), de inspirator van het project, tellen we de dagen af. Immers, alles wat met skateboards, skeelers, inline-skates, BMX – en de cultuur daarrond – heeft te maken kent voor ons al van kleinsaf geen geheimen meer.

Jongerencultuur !
Wat een afstanden hebben wij indertijd rond de Plechtige Communieperiode al niet afgelegd met onze skateboard, de trottinette! Skeeleren tot in Tiegem. Kapot waren we, maar niet gekwetst. En moeder kwam ons niet afhalen, met haar landrover.
Alle street-elementen waren goed voor onze “tricks”. Niet de stoepen maar wel de meisjes waren gewaardeerde obstakels voor grab’s en grinds. (In tegenstelling tot nu was trottinetten toen eerder een meisjesbedoening, maar gemengd mocht ook. Eigenlijk mocht het niet. Maar hetero-skaten vonden meisjes wel aantrekkelijk aangezien dat een bezigheid was waarbij pijpkrullen intact bleven en je je toch niet erg bezeerde, zeker niet als je de “safety stale japan” achterwege liet.)
Samengevat: we waren loopzuivere rakkers.

De “alleyoop” had veel effect. Achterwaarts wegrijden, en liefst met een big smile. Meiske stak dan tong uit. Echte macho’s maakten combo’s. Bijvoorbeeld een “mizou to soul”. Of nog more trickie-er: de “sweetstance to topside soul”, of de “backside royale to alleyoop soul”. Bij zo’n grab – of was het een grind? -waren er die eerder het meisje vasthielden dan de trottinette.
Wee u als de “zwaantjes” dat hadden gezien. Een halve draai 180 hielp niet. Laat staan een spin.
We werden rechtstreeks en met harde hand naar huis begeleid. Onze vette pet (muts) vloog dan door de huiskamer. Trottinette aan diggelen.

Genoeg daarover.
Hier gaat het nu over de skatepool. De bowl.

Voor onze omgedoopte crossfiets maakten we eigenhandig miniramps, kuilen (ne put) in gerooide aardappelvelden bijvoorbeeld. Of we doken (crossed rocket air!) in de nog niet gedempte kelderruïne van een in WOII gebombardeerd huis. Soms was de afwatering van die bowl nog niet in orde. Sliblagen waren aan de orde van de dag.
Nu ja.
Lekker lines maken met de BMX, speedlines, daar draaide het om. De rondingen (transitions) van onze kuilen ofte skatebowls waren niet altijd computerberekend, tot grote vreugde van de velomaker uit de buurt. Onze transitions waren te steil, nu is de trend toch slomer.
De velomaker had niets liever dan dat we wel 30 keer achter elkaar hetzelfde kunstje vertoonden. Van de “coping” (was ook toen al nooit goed gemaakt) naar beneden vallen, in no time een beetje vaart maken en gewoon vallen tegen de andere wand. Dat wordt nu eerder aanzien als een carve, oftewel haarspeldbocht. Dan zo vlug mogelijk, alleszins binnen de 45 seconden aan de andere kant van de rand beaat staan glimlachen naar vader (jurylid) die even kwam kijken naar wat we deden met die herschilderde fiets die Sint-Niklaas ons had gegeven.

Nog altijd niet gehad over onze vroegere rolschaatsen. Die inline-skates, ook met vier wielen, maar niet achter elkaar.
Ik was er niet echt voor. Ouders hadden geen geld. Kassei niet geschikt. Dat laagje teer er bovenop ook niet. Al dat gedoe met sleutels als je die kreeg van een kleine domme rijkaard uit de straat.

De geschiedenis van het skateboarden is zo oud als de straat, of het wiel.
Altijd al voorwerp geweest van controverse. Vervloekt door velen, aanbeden door een select gezelschap van waaghalzen en kleine deugnieten.
Een volgende keer gaan we daar als gewezen waaghals dieper op in. Zien hoe dit gebeuren in Kortrijk is geëvolueerd.

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF ? (3)

Zoals verwacht is hier op de gemeenteraad van maandag laatstleden (12 september) géén antwoord op gekomen.

Raadslid Jozef Vandenberghe (bestuurder bij Figga – de maatschappij die over onze aandelen waakt) en schepen van Financiën Alain Cnudde (die nu weet hoeveel aandelen de stad bezit) hebben gewezen op de complexiteit van het probleem: wat te doen met het overnamebod van Suez op de Electrabel-aandelen die de stad bezit?
Zullen we onze belangen bij Electrabel omruilen voor Suez-aandelen? Onze participatie verkopen en met die berg contanten iets anders doen (opnieuw beleggen in andere activiteiten of investeren in pure stadprojecten) ?
Moeilijk ! Moeilijk ! En door de raadsleden nog minder te begrijpen als beide heren niet in de micro praten.

De grote zelf verklaarde energiespecialist van de CD&V, raadslid en parlementariër Carl Decaluwé heeft alweer besloten om geen woord vuil te maken aan de kwestie.

De burgemeester wist het ook nog niet. Wel drong hij aan op een “collectieve” oplossing voor de betrokken steden en gemeenten. Alle neuzen in dezelfde richting? Zowel de Vlaamse als de Belgische gemeentelijke aandeelhouders? Leuven en Antwerpen ook? Zottegem? (De burgemeester aldaar en ook VVSG-ondervoorzitter wil niet verkopen!)

Tegelijk vond de burgemeester echt wel dat er hierover nog een debat nodig is in de Raad.

Eén Kortrijkse fractie heeft wel de moed gehad om een standpunt in te nemen.
SP.A-raadslid Marc Lemaitre wil onze Electrabel-aandelen cash verkopen. En met de opbrengst ervan Electrabel uitkopen in de gemengde electriciteits- en gasintercommunales. En voorts nog participeren in de transmissienetbeheerder Elia.

(Overigens is het de bedoeling dat het aandeelhouderschap van Electrabel in de distributienetbeheerders al in september volgend jaar tot 30 procent wordt herleid.
Voor aardgas in oktober 2007. Op de duur – in 2018 – moeten de gemengde distributieintercommunales trouwens zuivere intergemeentelijke verenigingen worden. CD&V-fractieleider Filip Santy heeft dit blijkbaar nog niet door.)

Raadslid Marc Lemaitre vertolkte hiermee bij mijn weten nog geen officieel partijstandpunt maar in elk geval wel de mening van hun energiespecialist Bart Martens. De SP.A wil dat de publieke sector de meerderheid verwerft bij transmissienetbeheerder Elia (hoogspanning) en eigenaar wordt van de distributienetten (midden- en laagspanning).
Dat is tenminste duidelijk.
SP.A-schepen Philippe De Coene zal binnen de coalitie met de CD&V in het Kortrijkse College dus dit standpunt moeten verdedigen. Tenzij Vande Lanotte een ander bevel geeft.

Intussen evolueert het Suez-dossier met de dag.
Electrabel en de Vlaamse gemeenten (wie is dat? GeFIN?) hebben zopas een akkoord bereikt over de vorming van één groot Vlaams elektriciteitsdistributiebedrijf, bestaande uit Gedis, Indexis, en het Electrabel-filiaal Netmanagement Vlaanderen.
In het door de burgemeester beloofde debat zal Jozef Vandenberghe, bijgestaan door raadslid Carl Decaluwé, dat allemaal een keer goed moeten uitleggen.
En dan de mythe van de gemeentelijke autonomie moeten laten spelen.

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF? (2)

Dat we het niet weten !
Zoals hier al aangekondigd (stuk van 7/9) komt die vraag aan bod in de eerstkomende gemeenteraad van maandag 12 september.
Het College van Burgemeester en Schepenen kreeg zopas van Intermixt een bijkomend argument om het antwoord op de vraag te ontwijken. (Intermixt is de overkoepelende organisatie van de Belgische gemengde energie-intercommunales, zoals voor ons Gaselwest.)

Op 6 september heeft die koepel zich nog maar eens gebogen over de vraag wat gemeentelijke aandeelhouders van Electrabel zouden kunnen doen met het overnamebod van Suez.
Er is nog altijd geen standpunt ingenomen, dank zij een nieuwe foef.
Een advies geven aan de gemeenten is op vandaag onmogelijk, zo wordt gezegd. Want, luister goed: er is over dat bod nog geen prospectus beschikbaar. Ja zeg, dat weten we al lang. De goedkeuring van die prospectus is voorzien voor midden deze maand. (En maak ons niet wijs dat Intermixt die nog niet heeft gezien.)
Waarom vergadert Inermixt dan al enkele keren over dit agendapunt?

Het is duidelijk dat er druk overleg bezig is in de Parijse salons.
Intermixt heeft nog een paar problemen ontdekt om op de duur aan de wensen van Suez tegemoet te komen.
Zo kan in sommige gevallen het bestuur van de financieringsintercommunales die Electrabel aandelen van de gemeenten in handen hebben (bij ons: FIGGA) beslissen om in te gaan op het bod, terwijl elders een gemeenteraadsbeslissing vereist is.

En, ingaan op het bod kan misschien ook niet zo maar. Een aandeelhoudersovereenkomst bepaalt immers dat er bij verkoop van aandelen een voorkooprecht geldt voor de andere financieringsintercommunales én voor Tractebel. (Nu moet u weten dat Tractebel een 100 procent Suezdochter is.) Maar: deze verkoopprocedure geldt echter alleen voor een verkoop tegen een beurskoersnotering en daarom niet onmiddellijk bij een bod dat deels bestaat uit cash en deels uit aandelen.

Het wordt nog moeilijker.
Bij een openbaar bod op aandelen zijn de procedures van de Commissie voor het Bankwezen niet onmiddellijk verzoenbaar met de procedures die bij financieringsintercommunales en gemeenten moeten worden gevolgd.
Intermixt vergadert opnieuw op 14 september.

Het wordt waarlijk heel saai op de volgende gemeenteraad.
Zeer benieuwd naarde mening van onze bestuurders bij FIGGA: schepen Guy Leleu en raadslid Jozef Vandenberghe.

P.S.
De deelnemers-gemeenten van Figga hebben in 1996 352.794 Electrabelaandelen gekocht. Daarna nog een keer 4.530. Totaal aankoopbedrag: 60.889.102,40 euro. Eén derde daarvan werd gefinancierd door Gaselwest, de rest door FIGGA.
Maar in 1999 werden er 86.427 aandelen verkocht voor 29.320.405 euro. Gerealiseerde meerwaarde: 14.592.749 euro. Als gevolg van deze verkoop werd de lopende lening bij Fortis terugbetaald voor een bedrag van ca. 9,8 miljoen en bij Gaselwest voor een bedrag van 4,9 miljoen.
De participatie in Electrabel leverde Figga in 2004 een opbrengst op van ca. 4 miljoen uit dividenden.
Allemaal goed om te weten.

(Bron: website VVSG en laatste jaarverslag van FIGGA.)