De winnende stad: een vraag voor kommaneukers (2)

Woord vooraf.
Niet zeggen: “shopping is the dullest thing there is“.
Wel: “shopping must be fun“.

Hierna volgt wel een zéér saaie vraag, helaas zonder antwoord.

Waarom is er in het kader van het Bijstand-project een samenwerkingsovereenkomst van de Stad met een NIEUWE Naamloze Vennootschap , opgericht onder de naam “Sint Janspoort” (SJP) ? – Dit zou een soort “zustermaatschappij” zijn van Foruminvest.
(Zie vorig stuk alhier.)

Het stadsbestuur zegt dat de oprichting van SJP speciaal gebeurd is voor het Bijstandproject en door Foruminvest voor ieder zakelijk project gewenst is. (Ik kon voor om het even welk project van Foruminvest in binnen- en buitenland nog zo geen constructie vinden.)
“Op deze manier kan het risico afgesplitst worden en kunnen andere financiële partners aangetrokken worden. “ (Raadscommissie 1 van 6 september.)

Voor mij althans is dit een geval van hogere bedrijfskunde.
Foruminvest (welke Foruminvest, want er zijn er bijna duizend?) is zeker al van in 2003 in gesprek met de Stad. Die beurzen in Cannes ! Op die boot ! Onder die tenten van de discotheek ! Of met het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Of met Van Roey en Tsyon. Of met de Gentse architecten Paul Robbrechts en Hilde Daem. Of met Kortrijkse particulieren en handelaars.

De akte van de NV Sint Janspoort (SJP) is verleden op 21 april 2004 (B.S. 17 mei 2004). Daarin staat dat de NV allerhande onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord (met uitzondering van makelarij!) kan doen, zowel in België als in het buitenland.
Het kapitaal bedraagt 61.500 euro en er zijn juist geteld 61.500 aandelen. Het kapitaal is volgestort door enerzijds de Belgische “Foruminvest IMMO NV” uit Oudergem (met 61.499 aandelen) en anderzijds het Nederlandse “Foruminvest INTERNATIONAL BV” uit Naarden (met welgeteld één aandeel).

De bestuurders van SJP zijn grote kleppers in de onvoorstelbaar gehaaide internationale immobiliënwereld.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van SJP is Michel Sava Riaskoff uit Laren. Die vertegenwoordigt Foruminvest naar Nederlands recht. Naar men zegt een goed tennisser. (Niet verwarren met de pianist.)
Vice-president is Walter Kuppens uit Barendrecht, en hij vertegenwoordigt de Belgische Foruminvest. Naar verluidt een goed biljarter.
Maar er is nog een afgevaardigd bestuurder. Patric Huon uit Bierges. Zeer bekend voor een project in Mons en hij heeft iets te maken met de “Conseils Management SA” uit dezelfde stad. Geen info hierover gevonden. Bestaat waarschijnlijk al van in 1993.

En nu komt er weer iets tevoorschijn uit de hogere bedrijfskunde of handelswetenschappen.
In de samenwerkingsovereenkomst van Stad, SOK en SJP duikt een CVA SERDISER uit Brussel op. Met als vertegenwoordiger ene Pierre Iserbyt uit Ukkel. Zat vroeger in de GIB-holding. De akte van deze CVA dateert van 2 december 2002 (B.S. 11.12.02). Kapitaal net even hoog als dat van SJP: 61.500 euro. 1000 aandelen waarvan 900 onderschreven door Pierre Iserbyt zelf, 99 door zijn echtgenote Michelle Didier en één door “Les Maîtres de Forme Contemporains” ook vertegenwoordigd door mevrouw Iserbyt. Geen info hierover gevonden. En heel lang gezocht.

Ik kom ziek.
SERDISER kan volgens zijn statuten ongeveer alles doen wat men maar mag doen “en matière financière ou économique et de développement d’entreprises”.
(Geen zin om al die doeleinden letterlijk te citeren en een samenvatting is onmogelijk.)

Nu nog iets over de Belgische Foreminvest IMMO NV uit Oudergem.
Waarmee Stad dus niets meer heeft te maken?
Die akte dateert van 8 april 2004 (B.S. 23.04.04). Even goed kijken: dat is net van vóór de oprichting van de NV Sint Janspoort.
Kapitaal: 500.000 euro en evenveel aandelen. Eén daarvan hoort toe aan Foruminvest International BV uit Naarden en de rest aan Foruminvest BV óók uit Naarden.
Bestuurders: de alombekende Riaskoff, plus alweer Walter Kupppens en Patric Huon.

Ik kom nu echt ziek.
Van die twee Foruminvesten BV uit Naarden geen statuten gevonden.

Dat wordt een waarlijk saaie gemeenteraad, volgende maandag, 12 september om 18u13.

(wordt vervolgd)