De winnende stad: enige simpele vragen (1)

Aanstaande maandag, 12 september (ca. 18u10) zal de gemeenteraad er althans op één punt (1.4) voor spek en bonen bij zitten.
Het College vraagt dan aan de raadsleden om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren in verband met het project “De winnende stad”. Dit is een nieuwe naam (uitgevonden door Foruminvest?) voor het grootse op handen zijnde multifunctionele complex op de Bijstandsite.
Ter herinnering.
In het projectgebied “Bijstand” wil men 34.000 m² bruto verhuurbare winkeloppervlakte creëren, 8.000 m² woongelegenheden, 4.500 m² publiek toegankelijke ruimte, 850 private ondergrondse parkeerplaatsen.

Partners in deze overeenkomst “Winnende Stad” zijn de Stad, het autonoom Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) – dat is de voormalige Woonregie – en de ook al nieuwe NV Sint Janspoort.

Tussendoor.
Als de reguliere pers het heeft over het toekomstig woon- en winkelcentrum op de Bijstandsite wordt daarbij altijd gewag gemaakt van “Foruminvest” als projectontwikkelaar. Dat is een beetje een versimpeling, maar niet helemaal juist.
Foruminvest IMMO én Foruminvest International (er zijn dus eigenlijk twee “foruminvesten”: een NV uit Brussel en een B.V uit Naarden-Nederland) hebben samen met de NV Conseils Management en de CVB Serdiser de NV Sint Janspoort opgericht.
Daarover later een keer meer.

We hadden het over spek en bonen in de gemeenteraad.
De Raad zal maandag a.s. immers allerhande zaken goedkeuren die al lang hun beslag hebben gekregen.

Vandaag zijn we een beetje lui en gaan daar nu nog niet onmiddellijk over uitweiden.
We hebben een beetje lamlendig gegrasduind op de website van Charleroi en ook www.charleroi-2020.be.
Op de terreinen van het Palais des Expositions hebben de “Carolos” namelijk ook met Foruminvest een “faraonisch” project opgezet. Een investering van 250 miljoen euro voor vijf verdiepingen winkels, supermarkten, zalen, een hotel, een kinderdagverblijf, een seniorie (!), 5.550 (!) parkeerplaatsen, enz. 300.000 m².
De oppositie in de gemeenteraad van Charleroi is absoluut niet gekant tegen dit mega-project maar stelt wel vragen. (Dat is allemaal te vinden op de website www.charleroi.be .)

Op 24 maart van dit jaar zat bijvoorbeeld raadslid Olivier Chastel (MR) met niet minder dan 25 vragen voor burgemeester Jacques Van Gompel.
We pikken er een aantal uit, enkele dan die ook in de Kortrijkse gemeenteraad kunnen van pas komen. Maar er zijn er in ons geval nog véél meer denkbaar.

Nu Olivier Chastel dus:
1. Hoeveel vergaderingen (“réunions”) zijn er al geweest tussen de Stad en Foruminvest? Wanneer? Wie vertegenwoordigde daarbij de Stad?
2. Zelfde vraag over eventuele vergaderingen tussen het Schepencollege en Foruminvest.
3. Welke stedelijke diensten zijn hierbij betrokken? Welke ambtenaren? Zijn die ambtenaren daarbij ontlast van hun gewone taken en voor hoelang?
4. Welke mondelinge en schriftelijke voorstellen heeft Foruminvest al gedaan? Zijn die voorstellen onderworpen aan een evalutie? Ook door experten?
5. Hebben Stad en Foruminvest al precieze engagementen genomen? Ook met eventueel andere investeerders?
6. Heeft men contact genomen met andere steden waar Foruminvest projecten heeft opgezet? (Wat vertellen die dan?)
7. Er is een mobiliteitsstudie gepland. Is er hiervoor al een bureau ingeschakeld? Kan de Stad naar aanleiding van die studie nog plannen wijzigen?
8. Bestaat er al een maquette van het project?
9. In hoeverre zullen plaatselijke “entrepreneurs” bij de bouwprojecten worden betrokken?
10. Welke “faciliteiten” of “compensaties” zullen worden toegekend aan plaatselijke handelaars?

Burgemeester Van Gompel antwoordt hierop dat alles al is beantwoord in een zgn. “gemeenschappelijke sectie” van de gemeenteraad en dat “chaque débat devra attendre son heure en fonction des différentes étapes et échéances”. En in een perscommuniqué voegt hij er nog aan toe: “Il est inutile de précipitér les choses. La route est encore longue et de nombreuses formalités administratives doivent d’abord être reglées.”
Burgemeesters zijn overal gelijk…

In een perscommuniqué van 2 februari schaart Ecolo zich ook achter het project. Men vindt evenwel dat er meer woongelegenheden moeten komen, meer kinderkribben, meer ruimte voor cultuur. Er wordt ook gewaarschuwd voor speculanten.

(wordt vervolgd)