Skaten in de stad (2bis): sk8’ers, ophouden met ruzie maken !

Zoals al vastgesteld in een stuk op deze stadsblog (15/9) is er al geruime tijd een heftige, betreurenswaardige maar niettemin leerrijke polemiek gaande in de Kortrijkse SK8-wereld.

De genaamde Concrete Rudolph heeft de kat de bel aangebonden door een kritische blik te werpen op de Kooigemse skate-voorziening. Subsidiair heeft hij daarmee ook het beleid van de gemeentelijke vzw Jongerenatelier en de SBB-werkgroep (Skate, Blade en Bike) zwaar beschadigd.
We betreuren deze grind. Een “backside backside fahrvergugen backside full torgue backside royale” vinden we beneden de plank.
Gelukkig was daar Mikey die op internet het beleid van MBX’er Pieter Possenier (volop door schepen Lieven Lybeer gesteund) ging verdedigen.
In ons vorige hoofdstuk dat aan deze penibele historie is gewijd gaven we alreeds een eerste deel van de bedenkingen van Mikey bij de laaghartige aanvalllen van de “zumiez klieke“.
Nu volgt de rest, met tussen haakjes soms wat uitleg van onzentwege.

Mikey:
“en fuck stopt ier ne ké all met ip piere zijnen (Possenier?) zijnen nekke te zittn … met all die zjever van dien nen jumbox (daar zijn bikers eerder voor dan bijvoorbeeld zeepkisters) es de meinen (het Jongerenatelier maakt ook toestellen) …piere zet em voln bak in vot sk8tn en bmx. (Possenier is eerder een ware crosser) in tegenstelling tot velen, en je verdien mjeer respect bende alles afbrekende sk8ters, tga zowieso toch nooit goe zijn vo gundr, tis altijd een twade, eeuh fuck dien quarter suckt der ligt nen skidmark ip van zukn nen circusbmxer ent remt af ak wille popnidoln (sommigen willen gladde oppervlakten, anderen niet) tligt geweun in nen sk8ter zijn natuur van te zagen volgns mij, HEB ik al gezaagt over t feit da er in de zumiez (een ander skateoord, buiten Kortrijk) enkel sk8 modules staan!!! WE KUNN DER GEWEUN PER TOEVAL IP BMXN…ma anders is da al sk8 shit terwijl da soms in de weke aljeen ma bmxers int park warn ip do of di( en ké ideen gegen e!!!

Mikey opent een nieuwe alinea en besluit, niet boos maar treurig:
“aiiaaaii al da gezaag, we zijn verdomme allemaal met dezelfde soort bezighoudinge bezig en azo ip elkaars nekke zitn, peise dat er te weing nog in de sport zitn vo leute te makn, en erdr vo geweun te luln…”

Zelf ben ik – als gewezen trottinettard en door velomakers graag geziene crosser – een gunstig bevooroordeeld voorstander van alles wat met skaten heeft te maken. (En dat is veel.)
Volmondig akkoord dus met het besluit van Mikey.
Over de in de maak zijnde skatebowl aan de Groeningebrug gaan we een volgende keer waarlijk NIET LULLEN.

“Een skatepark dat goed gemaakt is, is wel degelijk in staat om zowel voor bikers als skaters te bestaan. Skaters moeten niet altijd denken dat alles van hun is.” Aldus Possenier nog op www.zumiez.be/w-agora.
Groot gelijk. Ook als hij zegt dat het goed is dat er hier in Kortrijk tenminste een SBB-werkgroep is. Andere steden geven teveel geld aan “nen hoop briel” (bedoeld is: leicon en rhinoramp).
Hijzelf is in Marseille gaan kijken (in andere werelddelen ook) hoe het moet en heeft daar veel bijgeleerd. En daarbij: “er bestaan nu toch subsidies voor zo een dingen”.

De grote halve put aan de Groeningebrug verdient een minder polemische aandacht.
Een niet-intuïtieve of impulsieve benadering. Facts en figures.
Het is zoals ene Dukha opmerkt op internet. Kortrijkse politiekers (hij bedoelt de schepenen Bral en Lybeer) wilden vroeger altijd al liever zeven kleintjes “omdat dat beter stoeft in de gazet en dat ze dan bij iedere opening op de foto kunnen gaan”.

Het moet nu ook gedaan zijn met te zeggen dat bladers “rarekloten” zijn.

(Wordt dus echt vervolgd, tot de gemoederen bedaard zijn.)