www.pzvlas.be: schitterend !

Iedere Kortrijkse burger weet dat men over alles en nog wat inzake het politieke gebeuren ter stede overal en altijd dient positief te zijn. Zoniet is men niet alleen een negativo, maar op de koop toe ook een slecht mens. Alleszins niet heel christendemocratisch humanitair. Humanistisch wil ik zeggen. Probeer nu vooral een soort rustig Kortrijkzaan te zijn die op een rustige manier een rustig bestuur aanziet. En, och ja. ‘t Is voor een volgende keer. Beetje wakkere burgers verdienen gewoon om verbannen te worden uit de stad. Extra muros. Bedelend aan de Mjienepjorte. Sukkelend vanuit de welzijnsdienst om het een keer te gaan zeggen daar aan de grens van de metropolle Rijsel, als grensoverschrijdend project. Vanuit het leiedal op de knieën en onder as bedolven bij InterregIIIB schooien om subsidies voor een Europees pilootproject-stadsblog van de VZW “Kortrijk Zwakke burger”. Een van de meest onnozele en ooit gedane uitspraken van kortrijkwatcher wil ik nu wel even memoreren en daarna nooit meer quoten: “ALS HET GOED IS ZEGGEN WE HET OOK”. De gloednieuwe website van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is effenaf prachtig. Sober. Helder. Geen fietjefatzerie. Gemakkelijk te bedienen. Onvoorstelbaar informatief. Vergelijkenderwijs beter dan die van de stad. Dikke proficiat. De beste uit politieland. (Ik meen dat dus.) Zo weet ik nu ook wie mijn wijkagent (inspecteur) is en kan ik er zelfs een pasfoto van bekijken. Als ik haar ooit eens tegenkom zal agent niet weten wat haar overkomt. Mijn pet gaat eraf. Zelfs de agenda van het Politiecollege staat erop. En de notulen! (In Kortrijk-stad vindt men dat notulen van het College niet mogen gepubliceerd worden.) We weten nu ook dat er in al die jaren – sinds het bestaan van VLAS – twee schriftelijke vragen zijn gesteld. Door de raadsleden Filip Santy (CD&V) en Piet Missiaen (Spirit). Als het goed is zeggen we het ook. (Eigenlijk stond dat vroeger al op kortrijkwatcher. We vallen in herhaling.) Zéér interessant is dat de nieuwe website ook een serie bestuursdocumenten prijsgeeft. Bijvoorbeeld ook begrotingscijfers. De laatste (en eerste) begrotingswijziging voor dit jaar geeft in gewone dienst een uitgavenpost aan van 19.638.080 euro en aan de ontvangstenzijde een bedrag van 19.435.567 euro. Uit het overzicht van de begrotingen 2002-2005 leren we ook weer dat zowel uitgaven als ontvangsten niet méér stijgen dan de inflatie. Lezers van kortrijkwatcher zullen zich herinneren dat de fenomenale verhogingen van de belastingtarieven in 2002 volgens de burgemeester noodzakelijk waren en alleen maar te wijten aan de stijgende kosten van de politiehervorming. De federale regering was stout. Gaf te weinig geld aan VLAS. Die federale dotatie bedraagt nu 5,6 miljoen en in 2002: 4,8 miljoen. In buitengewone dienst zijn de investeringen zelfs gedaald, en de schulden ook. De personeelskosten bedroegen 15.538.800 euro in 2002 en nu 16.778.174 euro. De gemeentelijke dotatie van Stad Kortrijk aan VLAS bedroeg 10,8 miljoen euro en nu 11,6 miljoen. Zo, zijn we nu braaf geweest? Is’t nu goed? Mogen we weer in de klas?