Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris)

Over de komende gemeenteraad van maandag 10 oktober zijn hier al acht bladzijden verschenen. Zij worden ten andere dagelijks ietwat aangepast. Ook in dit stuk mag u zich nog aan aanpassingen verwachten. Foutje hier, foutje daar. Soms een kleine aanvulling. Of een bitter kommentaar dat achteraf nog nodig blijkt. Zie straks nog maar eens naar 3.8. En we houden het dan nog zo kort als mogelijk. Hebben zelfs nog geen enkel dossier ingekeken. Dat is een taak voor gemeenteraadsleden. Stel dat we ook dat nog zouden doen ! Zit u hier nog tot maandag 18 uur – start van de zitting – te lezen.
De bedoeling is duidelijk. Kortrijkwatcher heeft zich tot taak gesteld om zoveel mogelijk kandidaten bij de lijstvorming van de diverse partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen alle lust te ontnemen om daaraan mee te doen.

Vorige keer waren we net begonnen met een agendapunt van “de vierde commissie”.
Dat is altijd de gemakkelijkste. Er worden bijvoorbeeld zakontvangers gekocht voor onze pompiers. Of de linoleumbevloering in het muziekconservatorium moet worden vernieuwd. Er is ergens een lamp kapot. Vergaderingen van die commissie zijn dan ook meestal in nauwelijks tien minuten afgelopen. (Als u dan toch per se raadslid wil worden, kandideer dan nu al voor die vierde commissie. Goed onthouden ! Verplaatsingen en uitwuiven thuis inbegrepen 6.000 BEF bruto weliswaar binnen in nauwelijks één uur.)

Maar dit keer staan er onder nummerke 4 toch drie of vier belangrijke agendapunten.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: afbraak woning.
Niet vergeten om dit samen te lezen met de agendapunten 2.11 en 3.7.
Over dat Stedenfonds en de projecten daarmee in Kortrijk (die lopen van 2003 tot 2007) is een boek te schrijven. Zal het initiële dossier straks nog eens bekijken.

Maar nu gaat het om die “gronden Vandendriessche”. Plannen bestaan daar voor een buurtpark, tuinuitbreidingen, de renovatie van de serre, het aanleggen van een inrijstrook.
In de begroting is er een artikel zichtbaar in dit verband: 105.000 euro voor het buurtpark.
Er moet nu ook een woning worden afgebroken. Eerst wou men die woning restaureren maar dit werd te duur bevonden en men vond ook geen concrete nieuwe bestemming.
Indertijd werd die woning gekocht voor 371.841 euro ! Ze tegen de vlakte gooien zal waarschijnlijk 12.000 euro vergen. Mooi koopje was dat.

4.3. Afbraak vervallen bijgebouwen van het ex-arrondissementscommissariaat.
U kent dat statige herenhuis in de Groeningelaan 36.
De afbraak van de bijgebouwen is een goede gelegenheid om te vragen of de stad al weet wat er zal mee gebeuren. Limelight (Buda?) heeft al een keer gesolliciteerd om daar zijn tenten op te slaan, maar dat is niet doorgegaan. Nu doet er een roddel de ronde. Er zou al een kandidaat uit de horeca bekend zijn om het huis te exploiteren en die kandidaat houdt zich dientengevolge intussen tegenover schepen Bral zeer gedeisd in de Algemene Vergadering van de stedelijke vzw Bruisende Stad.

4.4. Poortgebouw VETEX: inrichting en realisatie uitbreiding.
De memorie van toelichting alleen al beslaat acht bladzijden. Heel technisch en zelfs met een aantal foto’s erbij.
Dat wordt een goede zaak. Het poortgebouw in de Pieter De Coninklaan wordt omgeturnd tot een buurtcentrum waar culturele en sportactiviteiten kunnen doorgaan en jeugdlokalen worden gebouwd (voor de Chiro!).
Het voorontwerp raamde de kosten op 450.000 euro. Over de financiering van de werken en het totale project Vetex in de uitgebreide toelichting: geen woord. In de begroting is er een post van slechts 150.000 euro voorzien.
Wel wordt plotseling met nadruk vermeld dat de Chiro Sint-Jan met 18.000 euro over de vloer komt.
Maar lezers van kortrijkwatcher weten dat Interreg III B (dat is Europa) er voor iets tussen zit. En in het kader daarvan ook het OCMW, en vroeger nog Leiedal en de Woonregie.)
Een deel van dit project wordt gefinancierd door VISP !! Vitalizing city centers through Integretated Spacial Planning !!
Het wordt tijd dat we het daar eens opnieuw over hebben. Er wordt door onze ambtenaren nog altijd constant heen en weer gereisd in het kader van die spatial planning. Over heel Europa.
(De 75.000 euro voor videoconferenties zijn intussen geschrapt uit de begroting.)

In de krant (bijv. “Kortrijks Handelsblad” van 7 oktober) leest men daar weer eens allerhande
desinformatie over. Het project VETEX dan zou voor ruim 45 procent door Europa worden bekostigd.
Ja? ‘t Kan zijn. Maar leg dat nu eens wat beter uit. Zeg niet na wat het College of een ambtenaar vertelt.
Die krant moet eindelijk een keer een stadblog als die van kortrijkwatcher beginnen lezen.
Over VISP ook. Stukken van 28/2, plus 1/3 en dan nog twee op 3/3.
Vanuit het Europese project VISP krijgt Kortrijk-Stad en het OCMW 853.450 euro. Maar IN RUIL DAARVOOR gooien we er zelf 978.450 euro tegenaan. Vuistregel is: als de lokale partner voor zijn VISP-projecten 51 euro betaalt legt Europa er 48 euro bovenop. Stad en OCMW beschikken in het totaal over 1,8 miljoen Visp-gelden. Die gaan niet enkel naar Vetex, maar ook bijvoorbeeld naar de Venning, sociale tewerkstelling, Levenslang Leren en niet te vergeten naar Syntra West voor het ondernemerscentrum in de Leiestraat. En vooral naar “algemene kosten” (kantoor), reizen, workshops, studiebezoeken.
Personeelskosten voor de VISP-projecten (exclusief die van ambtenaren): minstens 500.000 euro.
Voor de Venning bijvoorbeeld heb ik weet van 15.000 euro studiekosten. Het kan intussen meer zijn.

Even samengevat.
Laat het College in de komende gemeenteraad eens uitleggen hoe de kostenstructuur voor de Vetex (en de gehele Vetex!) nu juist in mekaar zit.
In de begroting 2005 was er een krediet voorzien van 150.000 euro. Bij de tweede begrotingswijziging is daar 450.000 euro aan toegevoegd. Totaal: 600. 000. Gemeentelijk aandeel: 350.000. Waarom zegt een ambtenaar in de krant dat Europa voor ruim 45 procent financiert?

4.5 Herinrichtingswerken van de Berg van Barmhartigheid.
Dat is de vroegere bibliotheek (en archivarishuis) in de O.L.Vrouwestraat. Later richtte stad daar luxe-kantoren in voor de welzijnsdienst. Maar die is nu weg naar het nieuwe stadhuis. Het personeel is er niet heel gelukkig mee. De privacy is namelijk fel verminderd.
In het ex-archivarishuis wordt de Erfgoedcel nu in de watten gelegd. De medewerkers krijgen een nieuwe stek, zodat de erfgoedcoördinator “op iets meer privacy kan rekenen” (letterlijk citaat). Niemand weet goed waarom er in die erfgoedcel drie medewerkers nodig zijn.
Voor geheel het gebouw is een “masterplan” in de maak.
In de begroting is voor aanpassingswerken 25.000 euro ingeschreven. En voor meubilair 50.000 euro.
Welnu, op de gemeenteraad wordt om 29.947 euro gevraagd voor lot 1 (aanpassingswerken) en voor 44.891 euro voor lot 2 (meubilair). Samengeteld komt het wel goed uit. Die dekselse schepen van FACILITY Jean de Bethune toch !

Over de punten 4.6 tot en met 4.11 hebben we het niet.
Zo is het al genoeg geweest.
Want er staan nog een resem vragen en voorstellen vanwege de raadsleden zelf op de agenda.
En er is ook nog de klassieke “geheime zitting”. Ook besloten zittinge genoemd.
Gaat meestal over individuele personeelszaken. Tuchtstraffen en zo. Benoemingen.
(Voor nieuwe kandidaat-raadsleden: u mag daar wel degelijk op aanwezig zijn.)