Schepen Lieven Lybeer ontpopt zich als etymoloog.

Laatstleden woensdag (12 oktober) was er in het Overleiecentrum een als dusdanig aangekondigde infovergadering over de in aanbouw zijnde skatebowl aan de Leie, vlakbij de Groeningebrug. (Die “pool” is nu toch al bijna af.)
Niet veel volk, zelfs weinig skaters. Een aantal buurtbewoners waren er natuurlijk wel, en een overbodig groot aantal ambtenaren. Tot de stadsingenieur toe, maar die heeft waarlijk niets gezegd. Het was alsof hij in dromenland in de pool zelf al tricks aan het doen was. Alhoewel.

Schepen Lieven Lybeer, verantwoordelijke voor Jeugd, startte met een ellenlange inleiding waarvan ik me geen woord kan herinneren.
Daarna was het de beurt aan het publiek.
De buurtbewoners hadden een lijst bij met 19 vragen. Lijst die zij overigens al beleefdheidshalve te voren hadden bezorgd aan de schepen. Om het hem gemakkelijk te maken. Opdat hij zich goed kon voorbereiden.

Opperste verbazing alom toen de schepen al bij een eerste vraag antwoordde dat hij niet zou antwoorden.
En iedereen was een zenuwinzinking nabij toen de schepen zijn houding motiveerde.
Nu moet u eens goed luisteren, naar de schepen.

“Beste mensen, dit is een hoorzitting. En zoals het woord het zegt – luister goed – is dit een zitting om te HOREN. Dat is om te LUISTEREN, niet om te antwoorden.”

Dat is etymologie van de bovenste plank. Beter : volksetymologie.
Schepen heeft duidelijk de aangeboren aanleg om semanticus te worden. Kent zijn talen. Weet inzake betekenisleer zijn mimiek te verzorgen. Kan heel mooi, zelfs innig verbaasd opkijken.
Schone jongen. Beetje pietjefernijn, maar dat moet je erbij nemen.

U zal begrijpen dat die brave buurtbewoners enigszins korzelig werden.
Ikzelf kon het niet meer aanzien (aanhoren) en ben met mijn trottinette vroegtijdig huiswaarts gekeerd.
Daarbij nog gezien dat de skatebowl nog niet af is terwijl de stedelijke werkgroep Skate, Blade, Bike (SBB) ooit nog voorspelde dat de werken op 12 oktober zouden beëindigd zijn.
(De opening zou nu voorzien zijn in maart, want men wil ook de omgevingsaanleg afmaken. Geen sk8’er die zolang zal kunnen wachten. Ook weet men in het skatersmilieu nu al te melden dat er in april een groots Europees Kampioenschap wordt georganiseerd – door “quicksilver”.)

De buurtbewoners bekloegen er zich over dat zij nooit bij het project werden betrokken. Maar volgens de schepen Рdie op deze grief dan w̩l wilde antwoorden Рwas dit niet waar.
De verantwoordelijke communicatie-ambtenaar vond ook dat hij zijn plicht had gedaan.
(Op de Kortrijkse website ligt het overzicht van de werken al weken stil. En op een bepaald ogenblik verdween de uitnoding voor de info-vergadering ook al van het scherm.)

Ook wilde de buurt weten waarom in de oorspronkelijke plannen bij de rechttrekking van de Leie sprake was van de aanleg van een parkzone samen met enkele fietslussen. Wanneer is de bestemmingswijziging gebeurd? Is er een bouwvergunning? Kunt u ons het plan voorleggen, samen met dat van de omgeving?
(Ik dacht nog: schepen zal uitpakken met een powerpointpresentatie, maar niets van dat alles.)

De buurt was ook fel geïnteresseerd in de openingsuren. “Antwoord” van de schepen was een wedervraag: een straat of een park is toch ook altijd open?
Over de omgevingsaanleg waren de buurtbewoners natuurlijk ook geïnteresseerd. Komt er sanitair? Parkeerplaatsen? Fietsenrekken? Een afsluiting? Hoe zal de site (hoger dan voorzien) geïntegreerd worden in het landschap?

Nogmaals de schepen: “Ik ben hier om te luisteren. Doe zelf voorstellen.”
Ik heb dan maar een positief voorstel gedaan. Laat ons samen met de buurtbewoners de skatebowls van bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag gaan bezoeken en zien hoe het er daar aan toegaat.
Geen antwoord.
Aangezien de schepen op geen vraag wou antwoorden hielden de ambtenaren zich natuurlijk ook gedeisd. Het enige wat van deze kant werd gezegd was dat er geen geluidshinder zou zijn.

Toen ben ik even buiten bewustzijn geraakt en moest dringend afgevoerd naar huis.

Intussen stond schepen Lieven Lybeer al wel de pers te woord. Pers die zoals steeds geen enkel kritische vraag heeft gesteld.
Zo komen we te weten dat de kostprijs van de skatepool 221.500 euro bedraagt. Wat totaal niet waar is. Het kostenplaatje bedraagt nu al 270.000 euro. (De oorspronkelijk raming was 150.000 euro.)
Zo weten we dat er graffiti mogen in de pool. Dat er een wandelpad is voorzien rond de bowl, terwijl die bowl zou afgeschermd worden door een muur. Er is geen verlichting voorzien. (Daar komen ongelukken van.)

Ikzelf zat op die info-vergadering nog met een tiental vragen op zak. Zal ze nu zelf proberen te beantwoorden in een komend stuk op deze stadsblog. Met de hoop dat schepen Lybeer er nog iets van opsteekt.

WORDT ZEKER VERVOLGD