Begroten is een kwestie van optellen en aftrekken

Aldus gewezen minister van begroting, Johan Vande Lanotte.
Intussen hoorden we op radio Donna dat Freya, de kersverse federale minister van begroting en voormalig schepen van onderwijs te Gent niet weet dat 5²=25.

We zijn een keer aan het tellen geslagen bij de laatste begrotingswijziging van de stad, goedgekeurd in de gemeenteraad van deze maand.
Meer speciaal omtrent de trekkingsrechten die we nog te goed hebben bij de Vlaamse overheid.

Beschouw dit stuk als deel uitmakend van onze sinds lang lopende afschrikwekkende maar educatieve lessenserie voor toekomstige, nieuwe kandidaat- raadsleden die nog van mening zijn dat een zitting van de gemeenteraad een society-gebeuren is, annex een avondje uit.

Sinds begin 2003 is het Investeringsfonds opgedoekt en opgegaan in het Gemeentefonds.
Tevoren genoot de stad van drie fondsen met middelen van de hogere overheid:
het Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het SIF. Zelfs SIF-plus. Tegenwoordig zijn die drie fondsen één pot nat geworden, genaamd Gemeentefonds. Alhoewel: het SIF is nu voor een aantal steden (ook Kortrijk) een spaarpot die Stedenfonds genoemd wordt.

De middelen – trekkingsrechten – van het Investeringsfonds die we in 2003 nog niet hadden opgebruikt zijn niet verloren.
Wel is het zo dat de stad nu snel werk moet maken van een bestedingsbeslissing. Want trekkingsrechten waarvoor de gouverneur op 1 januari 2006 nog geen machtiging tot gebruik heeft verleend, vervallen immers definitief.Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?
Vraag het alleszins niet aan Freya !
Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over 3,9 miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.
Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog 4,9 miljoen beschikbaar.
En nu nog 2,4 miljoen.
Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?Vraag het alleszins niet aan Freya !Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog miljoen beschikbaar.En nu nog 2,4 miljoen.We slaan nu enkele jaartjes over, anders wordt u helemaal gek.
Volgens de stadsbegroting 2005 was er begin dit jaar nog ca. 3 miljoen beschikbaar uit het Investeringsfonds. En we waren echt van plan om dit allemaal nog dit jaar te verteren.
Want natuurlijk willen we dat geld – dat zomaar op straat ligt – opsouperen voor het te laat is.

Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?Vraag het alleszins niet aan Freya !Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog miljoen beschikbaar.En nu nog 2,4 miljoen.We slaan nu enkele jaartjes over, anders wordt u helemaal gek.Volgens de stadsbegroting 2005 was er begin dit jaar nog ca. 3 miljoen beschikbaar uit het Investeringsfonds. En we waren echt van plan om dit allemaal nog dit jaar te verteren.Want natuurlijk willen we dat geld – dat zomaar op straat ligt – opsouperen voor het te laat is.Een overzicht van de oorspronkelijke plannen (aanvragen) voor dit jaar.
Voetpaden: 700 (in duizendtallen).
Omgeving Begijnhofpark- Groeningelaan: 700.
Markeplaats: 319.
O.C. Rollegem: 284.
Simon Stevinstraat: 550.
Elfde Julilaan: 500.
Samen ca.3 miljoen. Met andere woorden: alles moest op.

Intussen zijn er begrotingswijzigingen gekomen.
Met heel andere cijfers en bestemmingen voor die trekkingsrechten.
Freya ! Trek maar eens een vierkantswortel hieruit.

De investeringen met trekkingrechten betaald zien er nu zo uit:
Voetpaden: ? Wellicht vervangen door “veiligheid kruispunten” (273 – in duizendtallen)?
Omgeving Begijnhofpark: ?
Markeplaats: 713 (in plaats van 319!)
O.C. Rollegem: 284 (gebleven)
Simon Stevinstraat: 507 (vroeger 550)
Elfde Julilaan: 662 (vroeger 500)
Er is nu een nieuwe straat opgedoken. De Oudstrijderslaan met 292.000 euro.

Begroten is samentellen.
Mijn totaal aan trekkingsrechten voor dit jaar wordt hiermee 2,7 miljoen.
Maar de stadsbegroting geeft 2.488.932 euro aan als totaal.
In elk geval is er nog wat over in kas in het Investeringsfonds. Want we vertrokken – volgens de stadsbegroting althans – begin dit jaar met 3 miljoen.

Maar nu rekent u buiten de waard.
De VVSG geeft geheel andere cijfers voor Kortrijk.
(Om daar inzage van te krijgen op de website van de VVSG moet u het NIS-nummer van de stad kennen. Dat is: 34022.)

Volgens de VVSG had de stad dus begin 2003 nog 4,9 miljoen aan trekkingsrechten beschikbaar.
Daarvan zou 2,5 miljoen zijn opgenomen. Saldo: 2.448.932 euro.
Laat dit nu net het totaal zijn van de voorziene trekkingsrechten in de laatste stadsbegroting.
Maar ik vind zoals gezegd een ander totaal van 2,7 miljoen.
En er was volgens de stadsbegroting begin dit jaar nog 3 miljoen in de spaarpot.

Freya ! Help ons ! Schepen Alain weet het ook niet meer.
Maar geen paniek.
Los van alle cijfers blijft de hoofdvraag: voor welke investeringen zal de gouverneur nog dit jaar kunnen machtiging geven om trekkingsrechten te gebruiken?
Want dat lukt niet altijd hoor.
In maart 2004 werd een aanvraag tot trekkingsrechten van de stad voor het plaatsen van geluidswerende schermen geweigerd.


Kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen:
blijf scrollen.
En onthoud voortaan de datum: 8 oktober 2006. Uw campagne begint NU.