Sociale economie und Ende (2)? TOCH ??

De sociale economie in Kortrijk is één kluwen van organisaties, instellingen. Mensen. VZWeetjes. Niemand die daar nog zicht over heeft.
De oude wet van Parkinson uit de bureaucratie speelt volkomen: het orgaan (de VZW) schept de functie. En niet andersom. De geldstromen naar en tussen die organisaties zijn al even (on)naspeurbaar als de onder- en bovengrondse lavastromen van een vuurspuwende berg.
En tussen die vzw’s heerst er een enorme territoriumstrijd.

Komt daar een eind aan?
In elk geval staat er iets te gebeuren waarvan de uitkomst totaal onzeker is.
Een alweer tamelijk nieuwe regionale organisatie (“Werk.Waardig”) heeft het namelijk in zijn hoofd gehaald om specifiek voor Kortrijk 1) een analyse te maken van het werkveld sociale economie in de stad 2) met daarin een onderzoek (met concretisering!) van de regisseursrol van de stad.

Amaai.
Des te meer “amaai” omdat de opdracht zal uitgevoerd worden door het HIVA van de K.U. Leuven.
Naar men mag hopen is dit een onafhankelijke instelling die er niet zal voor terugdeinzen om op de gevoelige tenen te trappen van al onze sociaalvoelende schepenen, ACW-raadsleden, OCMW-bestuursleden en de families Waegemans, Destoop, Santy, Lybeer en Verhenne.
Het Hiva of Hoger Instituut van de Arbeid zit volgepropt met ACW’ers. De voorzitter is Jan Renders. Zie www.hiva.be.

Zal het onderzoek leiden tot een sanering of tabula rasa bij de talloze instellingen die met sociale diensteneconomie bezig zijn? Zal men de geldstromen in kaart brengen? De overlappingen? Wordt de effectiviteit van de projecten en acties onderzocht? Bijvoorbeeld aantal personeelsleden en kosten en werkingskosten daarvan versus – geslaagde – (reguliere) tewerkstelling?
Komen al die instellingen zich nu – zoals beloofd – al of niet vestigen op het kasteel van ‘t Hoge – het Streekhuis?
Wordt er na de gedane studie gesnoeid in het personeel? Moeten er hier nog buurtwerkers zijn?

Maar wat is “Werk.Waardig” eigenlijk? (Zie infra 17/2)
Een soort aanhangsel van het Welzijnsconsortium. Een overkoepelend orgaan dat naar eigen zeggen constant op zoek is naar subsidies.

Het is een zoveelste overkoepelende regionale ondersteuningscel sociale economie voor lokale besturen en social-profit organisaties. De CEL wil “op een creatieve manier met kansengroepen aan de slag”. Ja, wij ook. Met die kansengroepen-personeelsleden die de kantoren van onze welzijnsdiensten bevolken. Die regulier moeilijk aan werk zouden geraken.
Kortom, de cel doet zelf niets concreets aan of met kansarmoede maar geeft advies en begeleiding op maat van lokale besturen en vzw’s.
Zo werd onlangs – maar dan wel analoog met het al bestaande Netwerk Arbeidszorg Zuid-West-Vlaanderen (al van gehoord?) – een “uitwisselingstafel” buurtdiensten en een uitwisselingstafel tussen OCMW-trajectbegeleiders opgericht. Uitwisselingstafel ! Hoe bedenk je het. Er worden ook steeds meer websites gemaakt die bij de doelgroepen natuurlijk niet gekend zijn. Noch gelezen worden.
www.buurtdienst.be . www.werkwaardig.be . www.welzijnsconsortium.be (Oppassen dat je niet bij drk.be terechtkomt.) https://equal.ccc.eu.int/jps/advencedSearch.jps vind ik niet meer.

De ondersteuningscel Werk maar Waardig werkt al een tijdje met drie voltijdse medewerkers.
Vanwaar komt het geld vandaan ?
We probeerden dit hier al een keer te achterhalen. (Stukken van 17.2.05 en 16.2.05.)
Het zou nu zeker zijn. “Werk.Waardig” krijgt subsidies van Europa, meer speciaal van het project “Equal” dat ingebed is in het Europees Sociaal Fonds (Zie ESF.)
Alles afgezocht op Europese wesites dienaangaande. Niets gevonden. Niet alleen niets over geld, zelfs niets over het project “Werk.Waardig” zelf.

Van vroeger weten we wel dat het project zou lopen over drie jaar (mei 2005 tot april 2008) en dat men daarbij hoopte op een JAARLIJKS budget van 300.000 euro. Volgens de traditionele Europese regels moet tenminste de helft daarvan gefinancierd worden door lokale partners.
Men moet dus zelf alhier nog alleszins 150.000 euro per jaar bijeenscharrelen.
Dat is COfinanciering.

Is dit gelukt?
Geen idee. Op de websites van het Welzijnsconsortium en Werk.Waardig geen enkel concreet bedrag gevonden. Geen spoor van begroting.
We lezen wel dat de Provincie en Leiedal “financiële” partners zijn. (Op de website van Leiedal dan gevonden dat de intercommunale 30.000 euro afdraagt. De provincie beloofde 20.000 euro.)

De resterende “cofinanciering” komt van de “uitvoerende” partners in de vorm van arbeidstijd.
Dat wil zeggen: in de vorm van arbeidstijd bij bijvoorbeeld onze OCMW en de stad.
Mag dat wel, van Europa?
En is dat wel zo?
Vroeger las ik ooit dat bijvoorbeeld het Welzijnsconsortium, Riso, Kanaal127 en andere niet nader genoemde instellingen nog 100.000 euro zouden inbrengen.
Ook was er even sprake van 20.000 euro vanwege het Vlaamse Gewest.

Uitvoerende partners bij Werk.Waardig zijn: vzw BIK (?), OCMW-Kortrijk, de stad (met een subcontractor HIVA), en RISO.
Verder zijn er nog “strategische” partners: RESOC, de vzw Mentor, Werkwinkel Kortrijk en Kanaal 127.

Zou dat nu echt waar zijn dat de stad geen bijdrage schenkt aan Werk.Waardig?
In de stadsbegroting is er een toelage voor diensteneconomie voorzien van 100.000 euro, recent verhoogd tot 151.531 euro. Voor een onderzoek van HIVA is er een budget van 27.500 euro. En er is ook een Fonds voor sociale economie van 125.000 euro.
En het Welzijnsconsortium zelf (dat coördinator is van Werk.Waardig) krijgt alleen al van Kortrijk 10.413 euro.

Men moet toch niet wachten op de studie van HIVA om de boeken van Werk.Waardig zelf open te doen?
Meer inlichtingen bij Johan Dejonckheere. Tel. 056/24.99.16. E-mail: dejonckheere.johan@skynet.be