Met vlas, kant en linnen valt meer te doen

Koningin Fabiola is er geweest, en onder auspiciën van boer Clerck ook Gorbatsjov, Margaret Tatcher en George Bush. U nog niet?
Dat nationaal vlas-, kant- en linnenmuseum van ons is toch uniek. Het levenswerk van Bert Dewilde begon aanvankelijk (1963) nogal bescheiden. Samen met Dries Dequae (kon die kaartspelen zeg!) werd een vzw opgericht met de bedoeling van alles bijeen te brengen wat verband hield met de vlasnijverheid. Spullen werden verzameld in de Broeltorens en het Begijnhof. In 1981 kon men uiteindelijk zijn intrek nemen in de hoeve Beeuwsaert. 

Er moet een beetje vuur gestookt worden in ons Vlasmuseum. Net zoals in de rootputten.
Hoe uniek het ook is, het blijft daar toch een ietwat oubollige bedoening. Het bestuur moet dringend jonger, opener en creatiever worden. Schepen Bral van cultuur! Doe daar eens iets aan ! U weet toch dat kant en linnen kan leiden tot heel vele frivole toestanden?

Er is ook minder frisse koelheid gewenst in de betrekkingen met de Stedelijke Musea.
Conservatrice mevrouw Annick Dewilde (dochter van) zou wat meer de gelegenheid moeten krijgen om op reis te gaan. Bijvoorbeeld naar Santa Fe in New Mexico (USA). Dat Museum of International Folk Art! (Het is wonderlijk om zien hoe Isabelle De Jaegere van de stedelijke musea – Broel en de Groeningeabdij – continu velerlei en heel diverse reisjes mag ondernemen, al of niet samen met leden van het Schepencollege. Annick daarentegen mag nooit mee.)

Laatstleden 18 oktober besprak de Algemene Vergadering van het vlasmuseum het jaaractieplan voor 2006. (Meer dan de helft van de leden was weeral afwezig.)

Er staat blijkbaar niet erg veel te gebeuren, volgend jaar.
De verwachte tentoonstelling over de verfilming van het boek “De Vlasschaard” (eigenlijk een organisatie van de erfgoedcel) is sine die uitgesteld. De “Dag van de Geportretteerden” wordt waarlijk omgevormd tot een trefdag voor West-Vlaamse openbare besturen.
Uiteindelijk staat er maar één iets op het programma dat de moeite waard lijkt, en ook dat gebeuren is in feite een organisatie van de vzw “Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen”
(Kortenbosstraat 13 in Sint-Truiden, ook: Jagersberg 1 in Molenstede). Ook al een vzw die niet erg opvalt in de betere (internationale) artiestieke milieus. HOGE RAAD. Je moet echt van de klos zijn om zo’n term voor uw miezerigheden te bedenken.

Eigenaardig is dat de afmetingen voor de werken maximum 60 cm mogen bedragen. Sluit dat dan geen driedimensionele werken uit? En de prijzen zijn ook niet om over naar huis te schrijven. 500, 300, en 200 euro. Welke gerenommeerde kunstenaar zal zich bijvoorbeeld vanuit Zwitserland of Santa Fe hiervoor geheel naar Kortrijk verplaatsen?
Te vrezen valt dat we op 23 september 2006 enig ijverig kantklossen gaan te zien krijgen.

Hoe staat het met de begroting 2006 van het Vlasmuseum?
Goed. Die is sluitend met een bedrag van 293.560 euro.
Subsidies: 49.580 euro van de Vlaamse Gemeenschap, en ook nog 49.580 euro van de Provincie.
Vanwege de stad verwacht men volgend jaar niet minder dan 140.000 euro. Dat moeten we nog zien. (Isabelle van ‘t Stedelijk krijgt voor dit lopende jaar 2005 namelijk minder!)
Voor de basiswerking is er volgend jaar 87.000 euro voorzien. Weinig in vergelijking met dit jaar (168.660). Die internationale kantwedstrijd “Linum” kost het museum slecht 20.000 euro. Dat is net het dubbele van de som van de prijzen. (Voor “Ghoed Gemutst” was er nog 27.000 voorzien.)
Personeelskosten voor 2006: 190.000 euro. Dit lopende jaar: 60.000. Dit is traditioneel – al sinds het Bert-tijdperk – de minst verstaanbare post in de begroting van ons Vlasmuseum.

Laat onze nieuwe designmeesters zich ook eens met Vlasmuseum bemoeien.
Samen met Annick op reis.
Er is echt vers bloed nodig.

P.S.
Je zou toch verwachten dat er op de Kortrijkse website en die van de musea ook gegevens komen om deel te nemen aan de wedstrijd “Linum”? En op websites van andere musea over kant en linnen? In heel de wereld. En gewoon op internet als een afzonderlijke item?