Parkeertarifering is enkel in Kortrijk eenvoudig

U zal zich herinneren dat de gemeenteraad van oktober de ondergrondse parking van Ladeuze aan het Schouwburgplein heeft aangekocht zonder enige kennis van zaken omtrent de evaluatie van de kostprijs, noch enig goed inzicht in rendementen.
Onze gemeenteontvanger vertelde toen ook met het hart op de tong dat Ladeuze niet scheutig was met exploitatiegegevens. Zie archief alhier van 13/10 waarbij ook de formule om de waarde van de exploitatie te berekenen werd prijsgegeven. U weet wel: de som van FCFt1/(1+i)^1+ …+FCFn(1+i)^N.
De uitkomst daarvan is nog altijd niet bekend.
Maar goed.

De gemeenteraad van aanstaande maandag 14 november zal nu zonder enig zichtbare becijfering ervan nieuwe parkeertarieven voor de Schouwburgparking goedkeuren.
De burgemeester wenste daarbij als principe voor de berekening ervan aan te nemen dat de tarifering zou “zelfbedruipend” zijn. (In de vorige gemeenteraad kende men absoluut nog geen tarieven, één maand later wel. Een waarlijk aardig actuariswerk.)

Zijn die tarieven nu wel structureel kostendekkend? (En ook in de toekomst, als het winkelcomplex van Sint-Jan daar is?)
Geen mens die dat weet. Geen raadslid dat zich dat afvraagt.

In het dossier is geen spoor te vinden van enig onderzoek naar opkomstverloop of bezettingsgraadverloop. Geen spoor van onderzoek naar mogelijke extra bezetting omwille van de gedaalde tarieven. Geen spoor van prognoses van verkochte uren. Geen spoor van mogelijke effecten van het nultarief voor het eerste uur.
(Die zouden qua rendement weleens nefast kunnen uitvallen. Stel u daarbij ook nog voor dat slimme bezoekers zich – om aan de retributie te ontsnappen – om het uur verplaatsen van de Veemarkt naar de Schouwburg en omgekeerd! Beschouw dit als een tip. )

Een normaal mens zou toch verwachten dat het Schepencollege een omstandig dossier zou voorleggen met een aantal tariefscenario’s en de daarbij horende prognoses van de inkomsten. Met een behoedzame en een optimistische variant.
Een normaal mens zou verwachten dat men zich een keer bezint over de politiek (visie) die steekt achter de gehanteerde tariferingen, niet enkel in de ondergrondse garages maar ook inzake straatparkeren. Niets daarvan. Als er al een visie bestaat is die alleszins nog niet uit de doeken gedaan in de gemeenteraad. (Onder schepen Moulin wou men wel de auto uit de stad bannen. Die piste lijkt me nu wel verlaten.)

Ons parkeerbeleid is nattevingerwerk, in het beste geval een compleet ad hoc beleid.
Kortrijk heeft nog nooit een parkeermonitor, een parkeerbalans en een parkeerprestatie per locatie opgemaakt. Dat is een serieus werk. (Een firma als Goudappel Coffeng kan dit wel aan.)

Wat is de huidige en toekomstige parkeercapaciteit? Hoe is de verdeling van de parkeerdruk op de verschillende plaatsen en op verschillende momenten? Voldoet de huidige situatie? Hoe is de parkeersituatie voor bewoners? Hoe is het gebruik van de verschillende tariefsystemen? Hoe moeilijk of makkelijk is er een parkeerplaats te vinden en hoelang duurt een bezoek aan het centrum? Wat is het effect van prijsdifferentiaties? Creëert het aanbod de vraag? Wat ervaart een Kortrijkzaan of een bezoeker als een redelijke wandelafstand? (De psychologische grens van de loopafstand wordt hier toch wel klein gehouden.) Hoe staat het met de shuttlediensten naar de randparkings? Wat is de parkeerprestatie per 100 m² winkeloppervlak, nu en in de toekomst? Hoeveel derdebetalers zijn er en brengt dat wat op, voor de winkeliers, voor de stad? Moet het aantal abonnementen al of niet beperkt worden? Waartoe worden parkeerlocaties gebruikt (wonen, diensten, werk, handel, horeca)? Kunnen we komen tot een veralgemeend systeem waarbij men enkel betaalt voor de gebruikte tijd? Willen we een hoog tarief op straat en een laag in de garages? (De stad wil blijkbaar een gelijkschakeling?) Hoe zit het met het zoekverkeer? Moet er iets veranderd aan de betaaltijden? Hoeveel los- en laadplaatsen zijn er?
Waarom? Zijn er wel voldoende gehandicapten voor de beschikbare plaatsen?

Een heleboel vragen.
In de komende gemeenteraad zal er vooral gejuich ontstaan omwille van dat eerste uur gratis.
Men begint nu al te beweren dat dit nultarief uniek is voor België en zelfs voor Europa. Voor België zou ik het nog niet zo weten. (Er bestaat hier geen landelijke noch Vlaamse monitor over, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland.)
In Nederland zijn er alleszins steden waar dit nultarief wel het geval is. Overigens begint men zich aldaar af te vragen of dit wel zinvol is. Voor Almere bijvoorbeeld wordt in een studie gezegd dat dit nultarief op de werkdagen géén positief effect heeft op de concurrentiepositie van het centrum. Men opteert daar juist voor het omgekeerde: het derde en vierde uur is gratis. Een degressief (stel u voor) tarief om bezoekers (toeristen) in de stad te houden!

Overigens is het triomfantelijk uitpakken met dat ene nultarief (en de andere) nogal simplistisch. Het is maar één aspect van het gehele mobiliteitsbeleid en subsidiair het parkeerbeleid. Nog meer: het CIRCULATIEBELEID ! (We gaan naar een ramp?)

Vergelijken van tarieven is een heikele onderneming en vergt heelwat nuancering.
In iedere stad of gemeente heeft parkeren verscheidene en verschillende motieven, met diverse soorten parkeerders en parkeereisen. En vandaar ook een waaier aan tarieven met hun eventueel gewilde (beredeneerde) of ongewilde regulerende werking.

Aan de slachthuizen en markten van Anderlecht bijvoorbeeld kan men voor één euro een hele dag parkeren. Dat is dus gratis.
In Genk kan men 15 minuten gratis parkeren en in zone 1 kan men voor 25 euro maandelijk parkeren zonder tijdsbepaling. In Gent kan men op Sint-Michiels 24 uur parkeren voor 10 euro. Is dat ook niet gratis? En een bewonersabonnement is zelfs gratis voor de eerste maand.
En in Gent nog zijn er bij aankopen van parkeercheques vanaf bepaalde bedragen kortingen mogelijk.

Bij vergelijkingen met andere gemeenten moet men het TOTAAL plaatje van het parkeerbeleid bekijken. Inclusief het straatparkeren. Inclusief het functioneren van het openbaar vervoer.

Nog iets.
Moet het gemeentebedrijf Parko wel winst maken? En hoeveel dan wel? De begroting van 2005 heeft 5,7 miljoen aan als ontvangsten en 2,7 miljoen euro aan uitgaven.
Er is een saldo van bijna 3 miljoen euro !
(Ook in buitengewone dienst is er een weliswaar klein maar batig saldo.)

En nog iets.
Over twee of drie jaar beschikken we met het mega-winkelcomplex Sint-Jan (Bijstand) op loopafstand in Kortrijk over drie grote ondergrondse garages in het centrum, met een onvoorstelbare totale capaciteit. Voor wie of waarvoor? Wat gaan we daar eigenlijk mee aanvangen? Zijn we niet een beetje raar bezig?