Immotrends voor leken en beginnelingen

Freya, minister van ons allemaal – consumenten – is wel een brave !
Als ze eens wist hoe er hier geritseld wordt bij aan- en verkopen van grond en eigendommen ter verwezenlijking van het grootse multifunctionele bijstandcomplex in hartje Kortrijk. Het immowereldje zou nog wat meer op zijn brood krijgen.

Wie het gespecialiseerde en toch niet het eerste beste blad als “Trends” leest en daar (op bladzijde 100 en 101 in het nummer van 17 november) een stuk aantreft over de handelingen van de “nederlandse” projectontwikkelaar Foruminvest in Belgische stadscentra en meer speciaal in Kortrijk gaat daar dan toch een eindje voor zitten en neemt de pen ter hand. Zelfs in aanslag.

Om te beginnen is het NIET Foruminvest dat hier op de site Bijstand een megawinkelcentrum uit de grond zal stampen.
Voor die gelegenheid in Kortrijk werd in april 2004 speciaal een nieuwe NV Sint Janspoort (SJP) opgericht.
Met het minimum kapitaal van 61.500 euro. Met twee rechtstreekse vennoten: een Belgische NV genoemd Foruminvest IMMO uit Oudergem (61.499 aandelen), en een Nederlandse BV Foruminvest INTERNATIONAL uit Naarden (welgeteld 1 aandeel).
De Belgische F…, annex IMMO zag nog net vóór de oprichting van SJP het levenslicht en heeft een kapitaal van 500.000 euro volgestort door F…, annex International (1 aandeel) en Foruminvest BV tout court, allebei nu uit Naarden.

Voor het gemak blijven de pers en ook Stad simpelweg spreken over Foruminvest in plaats van de NV Sint Janspoort. Te begrijpen. Leg dat allemaal maar eens uit. Aan Freya of Testaankoop. Aan de vastgoedmakelaars en hun cliënten.

Want tussen stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en SJP is er in september een samenwerkingsakkoord afgesloten.
En daar kwam nóg een andere partner bij om de hoek kijken. De CVA SERDISER uit Brussel. Waar Pierre Yserbyt uit Ukkel en zijn vrouw Michelle Didier aandelen bij hebben.
We hebben dit hier allemaal al een keer geschreven onder de titel “De winnende Stad” (zie archief van 8 september.)

Het gespecialiseeerde weekblad “Trends” blijft het hebben over Forumvest.
En met wie heeft de betrokken journalist – officieel althans – gesproken? Over Kortrijk?
Met Pierre Ysebaert die dus eigenlijk van SERDISER is. En met Patric Huon. Die is van Bierges en heeft in Mons een “Conseils Management SA”. Maar hij is inderdaad ook afgevaardigd bestuurder van de NV Sint Janspoort en van Foruminvest IMMO.

Zo vernemen we dan toch nog enkele (andere) cijfergegevens over het Kortrijkse project.
De publieke ruimte zou 5.000 m² bedragen. In de samenwerkingsovereenkomst met Stad is er sprake van 4.500 m². Parking: 1.200 plaatsen. In de samenwerkingsovereenkomst voorziet men er minimum 850 met als streefdoel 1 per 25 m² bruto-winkeloppervlak. Dat zijn er dan 1.360.
Er is ook sprake van 2.000 m² dakterrassen. Dat cijfer nog nergens tegengekomen. Maar het kan. (Er is in de beschikbare documenten wel gewag gemaakt van 2.000 m² voor de horeca. )

Met wie heeft “Trends” blijkbaar niet gesproken?
Met Peter Verlinden. Hij is de man die op het terrein de onderhandelingen voert met de site-bewoners (handelaars) en eigenaars. Moet zowat over alles op de hoogte zijn. Hij is trouwens opgenomen in de Stuurgroep die op het project moet toezien. Als expert. Terwijl hij een afgevaardigde is van de projectontwikkelaar SJP zelf en er de belangenbehartiger van is. Terwijl die SJP alreeds twee vertegenwoordigers heeft in de stuurgroep.

Wordt zeker vervolgd.
Speel nu enkele dagen vliegende reporter rondom het project.