Burgemeester zoekt geld voor het project Sint-Janspoort

Dat is ook zijn taak, tenminste toch voor de voorziene fondsen.

Al in april heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan De Clerck aan minister Marino Keulen een “vraag om uitleg” gesteld.
In feite een vraag om geld, netjes ingebed in een globale, beetje filosofische vraag over “de verdere uitbouw van het participatief stedenbeleid in Vlaanderen”.
(Een vraag binnen een vraag noemt men in de politicologie een MATROEJSKA-VRAAG.)

In het nieuwe gemeentedecreet is er namelijk sprake van wijkbudgetten en methoden om mensen per straat en wijk te laten participeren.
Burgemeester is dit idee niet ongenegen.

(Het mag gezegd dat Stefaan De Clerck van goede wil is als het gaat om burgerparticipatie of propaganda voor zijn beleid. Zo komt er op het Overbekeplein waarschijnlijk – en eindelijk – een infohuis over de nieuwe stadsprojecten. Anderzijds lezen we op de Kortrijkse website nog altijd geen woord over het grootse multifunctioneel project op de Bijstandsite.)

Maar burgemeester wil geld zien, ook van de hogere overheid.
Hoe wordt die vraag nu ingekleed?
Naar het model van de Britse “Business Improvement Districts” wil hij in de steden – in feite Kortrijk – “handelsdistricten” afbakenen. Handelsruimten waar wordt beslist of men een gedeelde van een bestaande of nieuwe belasting gebruikt om acties te voeren rondom bijvoorbeeld marketing, afvalophaling, veiligheid “of wat ook al“.

Minister Keulen vindt het een superidee.
(En doet daarbij alsof hij de onderliggende vraag naar “participatie” van de Vlaamse overheid niet heeft gehoord.)
Hij wil de mogelijkheid creëren voor lokale besturen om te werken met een gemoduleerde fiscaliteit op het vlak van de onroerende voorheffing. Het tarief van de opcentiemen bijvoorbeeld verlagen in bepaalde buurten.

In antwoord hierop zegt onze burgemeester (14 april) dat hij zich beschikbaar houdt om een casus uit te werken.

Die casus zal ongetwijfeld gaan over de site van Bijstand.
Want men mag niet vergeten dat er tussen Stad, SOK en de NV Sint-Janspoort (alias Foruminvest) is overeengekomen om zo spoedig mogelijk (ten laatste in maart 2006) een nieuwe handelsvereniging op te richten. Ter harmonisering van het brede randgebeuren, voor publiciteits- en promotionele campagnes en centrummanagement.
Hierbij moet er ook een fondsvorming komen ter versterking van de steunmaatregelen die de Stad biedt voor het starten en vernieuwen van economische activiteit. Meer nog. Men voorziet ook in de oprichting van een pandenfonds ter herwaardering van een nogal ruime zone rondom de Bijstandsite.

Allez, ‘t is goed.
Nu maar wachten op de stadsbegroting voor 2006.