APB ? OV ? Wat is dat eigenlijk?

Gisteren hadden we het erover dat de gemeentelijke aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting (APB) en voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) in Kortrijk in 2006 schrikbarend hoog blijven. In elk geval in vergelijking met andere centrumsteden.
(Een dorp als Berlaar vraagt 8,8 procent APB, Riemst en Mesen 9 procent. En Wervik 2000 opcentiemen OV. Diksmuide 2.250 !)

In het licht van het nakende verkiezingsjaar had men hier en daar op een belastingverlaging gehoopt, maar het is er niet van gekomen. (Echt populistisch-demagogisch- opportunistisch kun je onze burgemeester nu ook niet noemen.)
Er is onlangs wel een kleine verlaging van de personenbelasting geweest (van 8,5 naar 7,9 procent) maar dat zal de stadskas pas volgend jaar voelen, als het al gevoeld wordt.

Vraag eens aan een willekeurige kortrijkzaan hoeveel men ter stede PER KOP (baby’s inbegrepen) betaalt aan OV en APB?
Ook al is uw respondent een ambtenaar of een gemeenteraadslid, hij/zij zal er ongelooflijk naast zitten en ook niet geloven wat u vertelt.
Per kop betalen we nu aan OV 317 euro en aan APB 258 euro.
Cijfers om van buiten te leren.
Vertel dat maar eens thuis. (Niet op café, want dan riskeer je dat men u als een gevaarlijke gek zal beschouwen en zal men u helemaal rechts laten liggen.)

MAAR WAT ZIJN DAT EIGENLIJK, OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING?
Als u een of andere eigendom bezit dan krijgt u van het Vlaams Gewest een briefje met een overschrijvingsformulier (aanslagbiljet) waarop staat dat u geniet van een fictief Kadastraal Inkomen (KI). (Anders zou u moeten huren.)
U woont bescheiden en dit geïndexeerde KI bedraagt dus slechts 643 euro.
Het Vlaams Gewest heft daar 2,5 procent belasting op. Dit is 16,08 euro. Dat bent u al kwijt. Maar het ergste komt nog.
Kortrijk zelf zegt: we gaan op dit basistarief 1750 zogenaamde opcentiemen heffen. Voor de stad. Opcentiemen. We vermenigvuldigen dus het basistarief (de hoofdsom) van 16,08 euro met 17,50. Dat geeft 281,5 euro. (Nu begrijpt u dat we voor Kortrijk aan een dergelijk hoog bedrag per capita komen.)
Maar het ging om een bescheiden woning, en u hebt wellicht kinderen. Er zijn allerhande verminderingen en vrijstellingen mogelijk. Het kan daarom gebeuren dat naar gelang het geval u bijvoorbeeld aan het eind van de rekening slechts 118 euro OV moet betalen aan de stad.
(Ook de Provincie heft opcentiemen. West-Vlaanderen nu 330. Huistaak: de hoofdsom maal 3,3 is wat u betaalt aan OV voor de provincie.)

Kortrijkzanen zijn nu ook niet zó arm.
Stel dat uw KI integendeel 1.500 euro bedraagt. Dan betaalt u aan het Gewest 1.500 euro maal 2,5 procent = 37,50 euro. Op deze hoofsom draagt een Kortrijkzaan 1.750 opcentiemen af, zijnde 656,25 euro. Wel te verstaan;: zonder mogelijke verminderingen.
We onthouden: op iedere euro OV voor het Vlaamse Gewest betaalt een Kortrijkse belastingsplichtige in principe 17,50 euro.
(Als u bijvoorbeeld zonder het goed te beseffen net over de grens in Stasegem woont en daarbij profiteert van allerhande voorzieningen in Kortrijk zelf draagt u slechts 15,5 euro af op de hoofdsom. Het noodlot van een centrumstad: allochtonen komen van ons dure belastinggeld profiteren. Ze komen hier zwemmen en winkelen en skaten en boeken lezen en op ons strand zitten, Рen wij maar betalen.)Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van ̩̩n opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.
De waarde van één opcentiem?
Dat is het resultaat van een breuk. De ontvangsten van de OV-belasting gedeeld door het aantal opcentiemen. Die zogenaamde waarde daalt dus naarmate de noemer groter wordt.

EN WAT IS NU EIGENLIJK DIE APB ?
In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.
Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.
Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.
Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.
De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.
Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post belasting Staat“. Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.
Stad heft op dit bedrag, op deze staatsbelasting een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.
Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)
Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)

Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van één opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.Stad heft een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)Kortrijk voorziet voor dit lopende jaar aan belastingontvangsten APB ca. 19,3 miljoen.
En voor de OV bijna 24 miljoen.
Het is met dit geld (en met de vele subsidies en fondsen van hogere overheden, – en dat is ook belastinggeld) dat de burgemeester zorgt voor het Buda-kunsteneiland, schepen Leleu voor fietsroutes, Demedts voor stadswachten, Bral voor vuurwerk, De Stoop voor de Sint-Denijsewijk, de Bethune voor een filmmuseum, De Coene voor het natuureducatief centrum Libel, Cnudde voor reisjes naar Cebu, en schepen Lybeer voor een skatebowl.

We kunnen niet klagen.
Benieuwd naar de projecten voor volgend jaar. WIJ betalen die ! We krijgen van burgemeester en schepenen sigaren uit eigen doos. Besef dat nu eens.
Huistaak.
Kijk nu eens naar uw aanslagformulieren om te zien hoe u via OV en APB concreet bijdraagt aan het op de kaart zetten van onze stad. En profiteer er nu ook maar zelf een keer van.