Absenteïsme en de vraag hoe dat komt

Met dit soort stukken maakt men zich niet geliefd, maar dat moet dan maar.

Gemeenteraadszittingen gaan traditioneel door op de tweede maandag van de maand.
De dinsdag daarvoor zijn er zgn. raadscommissies (vier) die min of meer gegroepeerd per beleidsdomein de agendapunten van de komende Raad technisch en informatief voorbereiden.
Bijna alle raadsleden zijn daar – in de hun toegewezen commissie – telkens opnieuw aanwezig want die vergaderingen duren meestal nauwelijks een half uur (soms 8 minuten) en men wordt er nu ook goed voor betaald. Iets van 150 euro bruto. Dit wordt met recht en reden “presentiegeld” genoemd. Men moet er gewoon zijn. Zich even vertonen. De toegestuurde papieren even openmaken.

Laatsleden dinsdag 6 december waren er ook weer zo’n raadscommissies ter voorbereiding van de zittinge van 12 (en13?) december. In die zittinge komen evenwel ook allerhande stadsbegrotingen en belastingen ter sprake. Zie een vorig stuk waarin werd beschreven hoe zwaar die komende zittinge van de Raad wel is.
Ook al bent u geen verkozene des volks, toch begrijpt u dat de Raad die de begrotingen van het volgend jaar en de beleidsplannen moet bespreken van het allerhoogste gewicht is.
Het is de belangrijkste en ook moeilijkste raadszitting van het jaar.

Vandaar dat het College al sinds lang de goede gewoonte heeft aangenomen om ter voorbereiding van die Raad een speciale zgn. “Verenigde Raadscommissie” te beleggen.
Daar wordt dan door de schepen van Financiën, de stadsontvanger, de OCMW-ontvanger, de secretaris toelichting gegeven bij de begrotingen en budgetten. Met slides. Raadsleden kunnen ook allerlei informatieve vragen stellen.

Die Verenigde Raadscommissie ging ook door op 6 december, na de gewone raadscommissies.
Begonnen om 19u20 en beëindigd om 21u06. Men moest er zich dus geen tweemaal op verschillende dagen voor verplaatsen.
Van de 41 raadsleden (inbegrepen schepenen en burgemeester) waren er in de gewone commissies 4 verontschuldigd en 3 afwezig. Dat is dus niet veel, en we weten al waarom.

Op de speciale “Verenigde Raadscommisie” achteraf waren er slechts 20 raadsleden aanwezig, 3 verontschuldigd en 9 afwezig.
Totaal 20 op 32 aanwezig.
Pure raadsleden, want nu geteld exclusief de 9 leden van het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor die “Verenigde Raadscommissie” achteraf krijgt men geen presentiegeld, juist omdat die op dezelfde dag gebeurt als de gewone raadscommissies.
Er waren ook nog drie schepenen in de Verenigde Raadscommissie.
Nu, het absenteïsme van burgemeester en bepaalde schepenen valt nog enigszins te billijken. Men mag toch veronderstellen dat leden van het College niet veel nood meer hebben aan een vergadering met technische toelichting bij de begrotingen.

Alhoewel. Ik zou niet aan alle schepenen durven vragen wat onwaarden zijn, of autonome investeringen, of kapitalen van ondernemingen voor bijdragen in investeringen. En dat doorgeefleningen niks kosten aan de stad is volgens mij ook niet waar.

Voor de 9 raadsleden die zich niet eens verontschuldigd hebben valt er geen enkele smoes of verontschuldiging te bedenken.
Verondersteld mag worden dat ze er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de brui aan geven.
Dan doen ze tenminste niet aan anti-politiek.