Iets voor cijfermaniakken

De reguliere pers heeft er nog altijd geen weet van.
Al voor de derde keer op rij publiceert de dienst financiën van de stad een uniek en almachtig interessant werkstuk. Bij mijn weten nog door geen enkele gemeente van het land al gedaan.
Proficiat!
De titel ervan is: “Overzicht van de activiteiten opgenomen in de begroting”.

Waarop slaat dit?
Op de zgn. “gewone dienst”. Dat zijn geraamde uitgaven en ontvangsten inzake vooral personeel, werkingskosten, toelagen. Dus alles wat niet te maken heeft met de “buitengewone dienst”. Geen investeringen (werken) bijvoorbeeld.

Wat is er nu zo bijzonder aan dit document?
Het geeft per directie weer wat de activiteiten (netto) hebben gekost.
Bijvoorbeeld die internetkiosken van de dienst ICT van schepen Philippe De Coene.
Die zijn niet gratis. En we hebben het nu niet over de kosten van de PC’s (want dat zijn investeringen). We hebben het over reiskosten in het kader van deze activiteit die in het jargon “Citizen First” wordt genoemd. Die bedragen 2.450 euro. Er zijn ook receptiekosten: 2.500 euro. En prestaties van derden: 5.000 euro. En werkingskosten van experts en adviseurs: 126.000 euro.

Wat kost de dienst onthaal in het stadhuis, netto dan? In 2006: 157.759 euro. Dit jaar slechts 22.200 euro. (Er komen meer personeelskosten.)
Wat kost de brandweer? Dus zonder pompen en slangen en hoogtewerkers. 3,4 miljoen.
En de erfgoedcel? Veel te veel! 208.884 euro. Teveel personeelskosten: 120.149 euro.
Wat zal de pas opgerichte vzw “Kortrijk 1302” gaan kosten? (Schepen Bral zegt dat daar nog niets is over begroot. Kent zijn eigen documenten niet.) Aan personeel en werkingskosten zowat 10.000 euro. Maar er is een super marketing project voorzien voor 139.000 euro. En een openingsmoment: 25.000 euro.
Buda-kunstencentrum krijgt volgend jaar een toelage van 35.000 euro, maar de stad heeft ook werkingskosten voor 35.000 euro. (Het is nog altijd niet bekend hoeveel de vzw Buda zal betalen voor het gebruik van de infrastructuur: Pentascoop, Tacktoren, de fabriek, allerhande huisjes her en der.)
Curieus: niets te vinden over ons filmmuseum.
Aan cultuurcommunicatie wordt veel geld besteed: 211.099 euro.
Het ondernemerscentrum in de Leiestraat (iets van Syntra West=Unizo en Jean de Bethune) kost aan stadspersoneel 17.371 euro. Toelage: 25.000 euro. En het innovatiefonds van het ondernemerscentrum wordt bedacht met 75.000 euro.

Niet vergeten: bij al deze cijfers gaat het NIET om investeringen. Het zijn personeels- en werkingskosten. En soms ook toelagen.

De kabinetten van burgemeester en schepenen zullen 1,8 miljoen kosten. Dit jaar was dat nog 1,2 miljoen. (Er steken daar ook pensioenbijdragen in.) Spijtig dat er geen opsplitsing is gemaakt per kabinet.

Nog wat cijfers voor volgend jaar.
Tussen haakjes eventueel het bedrag voor dit jaar. Als het relevant is.
Ophaling huisvuil: 2,2 miljoen.
Netto-kost onderwijs: ca. 709.000 euro.
Werving, selectie, vorming, HRM voor stadspersoneel: ca. 886.000 euro.
(Te veel! Er is een tijd geweest dat het voorziene bedrag voor vorming nauwelijks werd besteed Рtenzij aan de brandweer Рmaar nu loopt dat al jaren de spuigaten uit. Stadspersoneel kan bijvoorbeeld leren brieven schrijven. En nog veel meer. Het is momenteel ̩̩n van de grote taboe-onderwerpen in de Raad.)
Externe betrekkingen en jumelages: 118.391 (59.363).
Zwembaden: 1,7 miljoen.
Stadsplanning: 2,1 miljoen (1,9)
Kortstondige kinderopvang: 129.403 (7.398).
Activiteit minderheden: 54.023 (20.490)
Drugspreventie: 96.152 (9.891).
Preventieteam: 351.067 (170.544).
Buurtwerking Venning: 51.183 (4.874).
Sociale economie: 416.908 (265.660).
Alternatieve sanctionering: 51.892 (71 euro!).

Enzovoort.
Ik krijg nooit genoeg van dat boek.
Je vindt er natuurlijk ook allerhande ontvangsten. Of soms géén. Voor Buda-kunsteneiland bijvoorbeeld. (Dus toch geen huur te betalen?)

NIET KOPEN DAT BOEK !
Het komt ergens volgende week voor het eerst op de website www.kortrijk.be/begroting
Proficiat ! En nogmaals proficiat voor de makers.

O ja. Nog iets.
In die “gewone dienst” gaat er ca. 100 miljoen om. Laat ons zeggen om de stad draaiende te houden. Vergelijk met de buitengewone begroting. Die slaat op zowat 47 miljoen aan uitgaven en 33 miljoen aan ontvangsten (vooral leningen). Men voorziet ca. 6 miljoen aan onderhoudswerken en 22, 6 miljoen aan stadsprojecten.