Meevallers in de begroting 2006

Het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) is gedaald van 8,5 naar 7,9 procent.
Dit geeft volgend jaar voor het eerst een daling van deze belastingontvangsten te zien. We gaan van 19,3 naar ca. 18 miljoen.
Vanavond zal het College bij de begrotingsbesprekingen niet nalaten te wijzen op die mininkomsten van ca. 1,2 miljoen. Diepe treurnis hierbij is niet echt nodig.

Het College zal daarbij vergeten te vertellen wat de méérinkomsten zijn geweest bij de verhoging van de aanslagvoet APB in 2002. In 2002 haalden we voor de APB 14,2 miljoen binnen. Het jaar daarop al meteen 19,7 miljoen. In één klap 5,5 miljoen euro meer.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV of grondlasten) zijn onveranderd geblevden.
Maar de verhoging ervan in 2002 (van 1550 naar 1750) bracht in dat jaar zelf al een onmiddellijke meeropbrengst op van bijna 3 miljoen.
De buit van de fenomenale belastingverhogingen uit 2002 is dus binnengerijfd.
(We laten hier nog de invoering van twee nieuwe belastingen buiten beschouwing.)

Als positivo zou schepen Alain Cnudde van Financiën ook kunnen wijzen op de meevallers bij de inkomsten van volgend jaar.
We sommen er enkele op.

Vooreerst de inkomsten uit de Eliaheffing. Dat is een compensatie voor de verliezen die gemeenten moeten aanzien door de dalende inkomsten uit dividenden van energebedrijven vanwege de vrijmaking van de energiemarkt.
Voor dit jaar hoopte Kortrijk 1,95 miljoen te ontvangen van de Eliaheffing. Dit is intussen 2,1 miljoen geworden en in de praktijk met achterstallen zelfs bijna het dubbele. Bijna 4 miljoen! Dat is veel meer dan andere vergelijkbare centrumsteden kregen.
Waarom zegt schepen Cnudde dit niet?
(Voor volgend jaar vooziet men een stijging van de Elia-heffing met ca. 800.000 euro, maar dit cijfer zal moeten gecorrigeerd worden.)

De Fondsen van de hogere overheid zijn natuurlijk ook weer omhoog gegaan.
Van het Gemeentefonds krijgen we 300.000 euro meer. Van 22,1 naar 22,4 miljoen.
Het Stedenfonds waarvan Kortrijk kan genieten als centrumstad stijgt van 1,9 naar 2,0 miljoen euro.

Nu nog wat kleintjes.
Belasting op het rioolnet: plus 322.000 euro.
OV: plus 732.228 euro.
Belasting op publiciteit: plus 100.000 euro.
Dividenden van Dexia: plus 50.000 euro.
Het totaal van de prestaties: plus 121.692 euro. (Dat zijn de kosten die wij Kortrijkzanen betalen voor diensten of goederen van de stad. We gaan bijvoorbeeld zwemmen.)

Maar hoe zit het met de opbrengst van de verkoop van Telenet-aandelen?
Op zijn onvolprezen weblog pakte raadslid Marc Lemaitre niet zolang geleden uit met een primeur.
Gaselwest heeft nog aandelen bij Telenet en die zouden nog altijd 21 euro waard zijn.
Op Allerzielen kreeg het stadsbestuur een brief waarbij Gaselwest meldde dat Kortrijk 3,5 miljoen zou krijgen bij verkoop van de Telenet-aandelen.
(Bron: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be , dd. 28-10-2005)