Iets is Negatief of Positief

Even tussendoor.
Ik ben het beu dat kortrijkwatcher wordt uitgescholden als een negativo.
U weet dat de gemiddelde janmaat in heel zijn leven passief 3.000 woorden kent (verstaat) en er daarvan ongeveer 300 ook actief gebruikt.
Tot die 300 behoren woorden als “negatief” en “positief”.
De term “constructief” wordt dan weer gebruikt door de betere elite. (Het woord “opbouwend” is alweer van een lagere orde.)

Op batterijtjes staat een plus (+) en min (-) teken.
Dat is opdat u dat ding op de juiste manier zou kunnen monteren in uw dildo.

Kortrijkwatcher schrijft gewoon wat de plaatselijke pers niet kan, mag of durft te schrijven.
Niet kan.
Niet mag.
Niet durft.
Drie dingen tegelijk en u mag kiezen wat het meest in geding is. Als u zelf journalist was.

Kortrijkwatcher vertelt alles wat het College van Burgemeester en Schepenen niet vertelt.
Ook veel dingen die gewoon saaie kost zijn. Info.
These en antithese. Jongens toch: synthese ! Pundit ! Samizdat ! Underground ! Happening !
Waar of onwaar? Juist of niet juist?
Toen wijlen Godfried Bomans zéér lang geleden een keer hoofdschuddend het Kortrijkse stedelijk museum verliet mompelde hij: “ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen.”

Wacht maar tot morgen of zo.
Dan leest u hier alweer zaken waarvan u omver valt.
Kortrijkwatcher helpt u dan weer recht.

P.S.
Wat er mij enorm intrigeert in die stadsbegroting 2006 is dat bepaalde voorziene “buitengewone” uitgaven net dezelfde zijn als die van dit jaar. Asfaltlagen. Betonverhardingen. Aanpassingswerken. Voetpaden. Westelijk Ring. Energiebesparende maatregelen. Legionelladecreet.
En in het OCMW-budget is het wel lastig om op te sporen dat alle medewerkers van het OCMW gratis een rookalarmsysteem kregen. Als dat geen positief nieuws is.

Wil je nog wat weten? Schepen Jean de Bethune leest zijn email niet.