Stadstoelagen 2006: wie krijgt wat?

Jaarlijks schenkt de stad diverse toelagen aan allerhande verenigingen en ook individuele burgers.
Het totale bedrag schommelt al enkele jaren rond de 27 miljoen euro.

Er steken in de lange subsidielijst toch enkele rariteiten.
Weet er iemand wat “Halte R” is? Krijgt 5.000 euro. En het Diakonaal Centrum moet het stellen met 248 euro. Net zoals het trommel- en klaroenenkorps van de brandweer! Het bedrag dat voorzien is voor de begrafenis van oudstrijders blijft al jaren gelijk: 13.684 euro. Voor de bescherming van zwaluwnesten hebben we weer 2.500 euro over. Voor landbouweducatie voorzien we ook weer 500 euro. Syntra West en Unizo krijgen voor “beroepsopleiding” elk 11.155 euro. De koepel van de vrijzinnigen daarentegen 24.789 euro. Overleg cultuur (dat is “Dertien”) : 15.106 euro. Geschenken bij huwelijksjubilea: 3.099 euro. De politieke fracties in de Raad krijgen 5.200 euro. (Dat is officieel voor opleiding, studiewerk, en de kosten moeten gemotiveerd worden, maar geen fractieleider die er ook maar aan denkt om dit te doen.)Werkingskosten kerkfabriek Sint-Maarten: 101.207 euro. (Dit jaar nog: 66.864 euro.) Hoogstamfruitbomen: 1.000 euro. C.O.K. Kontinenten: 2.000 euro. De persbond: 279 euro. Het Komitee voor Frans Vlaanderen: 124 euro. De Vereniging West-Vlaamse schrijvers: 279 euro. Geboortepremies: 18.592 euro. Ook ieder jaar gelijk.
Daar kan allemaal moeilijk in gesnoeid worden als men aan niemand leed wil berokkenen.Nu de grote posten.
Natuurlijk de toelage voor de politiezone VLAS (11,9 miljoen). Het OCMW (9,1 miljoen). De kerkfabrieken (1,1 miljoen). Dan zijn er nog de gemeentelijke vzw’s. Bruisende Stad (379.335).
De bieb (207.493). Sportplus (125.420). Enzovoort. We wijden daar een keer een afzonderlijk stuk aan. Maar misschien nu reeds zeggen dat de vzw Jongerenatelier (schepen Lybeer) goed bedeeld is. Rechtstreeks met ca. 151.000 euro, en via de speelterreinen nog met 111.000 euro.
De vzw Fietsrijk (schepen Leleu) traditioneel veel geld: 121.362 euro. Vzw Mobiel ook: 60.000 euro.
Het ondernemerscentrum (van Syntra West) in de Leistraat: 100.000 euro. Leiedal: 156.005 euro. Private professionele podiumkunstensector: 85.000 euro. Het Fonds voor Sociaal Kapitaal wordt gespijsd met 276.531 euro. Jeugdverenigingen: 282.962 euro (tegenover 255.761 euro dit jaar).
Bij de premies van schepen Destoop vallen op: starters en leegstand (120.000), wonen boven winkels (50.000), renovatie (540.000).

Natuurlijk de toelage voor de politiezone VLAS (11,9 miljoen). Het OCMW (9,1 miljoen). De kerkfabrieken (1,1 miljoen). Dan zijn er nog de gemeentelijke vzw’s. Bruisende Stad (379.335).De bieb (207.493). Sportplus (125.420). Enzovoort. We wijden daar een keer een afzonderlijk stuk aan. Maar misschien nu reeds zeggen dat de vzw Jongerenatelier (schepen Lybeer) goed bedeeld is. Rechtstreeks met ca. 151.000 euro, en via de speelterreinen nog met 111.000 euro.De vzw Fietsrijk (schepen Leleu) traditioneel veel geld: 121.362 euro. Vzw Mobiel ook: 60.000 euro.Het ondernemerscentrum (van Syntra West) in de Leistraat: 100.000 euro. Leiedal: 156.005 euro. Private professionele podiumkunstensector: 85.000 euro. Het Fonds voor Sociaal Kapitaal wordt gespijsd met 276.531 euro. Jeugdverenigingen: 282.962 euro (tegenover 255.761 euro dit jaar).Bij de premies van schepen Destoop vallen op: starters en leegstand (120.000), wonen boven winkels (50.000), renovatie (540.000).Wie behoort tot de sterke stijgers?
Bijvoorbeeld de kerkfabrieken van Sint Maarten, Sint Godelieve, Sint Eutropius, Sint Brixius.
(O.L.Vrouwkerk blijft gelijk. Schepen Jean de Bethune antwoordt niet op een schriftelijke vraag naar een onderhoud en uitleg hierover. Spirit-raadslid Piet Missiaen heeft het een keer gewaagd van daarover vragen te stellen. Hij werd uitgescholden voor rotte vis. En de burgemeester vond dit maar van weinig respect voor kerk en eredienst en geloof getuigend.)
Het Fonds voor sociaal kapitaal gaat van 125.000 naar ca. 276.000 euro.
Toerisme Leiestreek van 644 (ja!) naar 16.515 euro.
Buda-kunstencentrum van 25.000 naar 35.000.
Bruisende Stad (schepen Bral) van ca. 300.000 naar 379.000.
Sculpturen in de Stad zag dit jaar zijn budget van 10.000 euro geschrapt maar krijgt volgend jaar 15.000 euro.
Ontwikkelingsprojecten: van 26.000 naar 31.000.
(Die verhoging zal dienen om het snoepreisje van februari naar het verre Cebu te betalen. We gaan in die metropool aan de krotbewoners leren hoe men kan composteren. Er wordt binnen het Schepencollege ruzie gemaakt over de vraag wie meemag.)Er zijn ook toelagen verdwenen uit de lijst.
Fel besproken is de gelukkige verdwijning van de toelage (49.790 euro) aan het Guldensporencomité.
Een bende ruziemakers eerste klas. Bloed en bodem flaminganten.
(Er komt nu een vzw Kortrijk 1302 die veel geld zal krijgen voor ondermeer een 11-daagse 11-juliviering.)
Van Jeugdhuis Reflex is geen sprake meer. De toelage voor PIC is ook weg. Niemand die wist wat die vzw deed.

Fel besproken is de gelukkige verdwijning van de toelage (49.790 euro) aan het Guldensporencomité. (Er komt nu een vzw Kortrijk 1302 die veel geld zal krijgen voor ondermeer een 11-daagse 11-juliviering.)Van Jeugdhuis Reflex is geen sprake meer. De toelage voor PIC is ook weg. Niemand die wist wat die vzw deed.En wat is er nieuw?
Nogal wat in de sport (schepen Bral). Jeugdsportpromotie (24.000). Ronde Van Vlaanderen (10.000). Individuele sporters met wereldprestatie (2.500). Sportverenigingen hoogste afdeling (9.000).
Bij de jeugd gaat er geld naar het project Habbekrats (40.000).
“Kortrijk Creatie”: 75.000 euro. (Is dit voor onze designmeesters?)
En dan hebben we nog de buurt-en nabijheidsdiensten die al aan de slag moesten zijn: 24.000 euro.