EXCLUSIEF / Statistiek van de belastingopbrengsten (2)

In een vorige les zagen we hoeveel de Kortrijkzanen betalen aan zgn. “aanvullende” belastingen op de personenbelasting (APB) en op de onroerende voorheffing (OV).
De term “aanvullend” slaat op het feit dat andere overheden eigenlijk de grondslag van die belastingen bepalen, en de stad mag daar dan ook nog een tarief op plakken.
De grote les was waarschijnlijk dat het om grotere bedragen gaat dan je dacht.
Bijvoorbeeld per capita.
Er zijn evenwel NOG ANDERE en pure gemeentebelastingen.
Stad bepaalt hier zelf of we die wel zullen heffen en waarop dan wel.

Er zijn evenwel NOG ANDERE en .Stad bepaalt hier zelf of we die wel zullen heffen en waarop dan wel.We betalen bijvoorbeeld voor de afgifte van een administratief document (182.000 euro), voor de aansluiting op riolen (93.000), voor het feit dat we sluikstorten (dit jaar 30.000 euro) , voor de aankoop van huisvuilzakken (1,3 miljoen) en het ophalen van grof vuilnis (1 miljoen).
Of omdat we reclame in de bussen gooien (800.000), of terrassen plaatsen (24.000).
Niet te vergeten ook voor parkeren (2,6 miljoen), of omdat we onze grond nog niet willen verkopen (300.000). (Dit laatste is een uitvinding van schepen Frans Destoop.)

Aan APB en OV samen betaalden we in 2004 dan 41,5 miljoen.
Maar als we voor datzelfde jaar nu een keer alle mogelijke vormen van fiscaliteit samentellen komen we uit op een bedrag van 53 miljoen euro.
Het gaat hier dus om aanvullende belastingen plus de pure gemeentebelastingen.

De opbrengsten uit de totale fiscaliteit waren tien jaar geleden nog zoiets van 38 miljoen.

In 2000: 43,60 mio.
2001: 42,96.
2002: 48,26.
2003: 52,48.
2004: 53,08 mio.

In 2004 betaalden we dus per kop (baby’s inbegrepen) 704 euro.
Het gaat hier om de totale gemeentelijke fiscaliteit.
Want stad heeft nog andere inkomsten die via via uiteindelijk ook uit onze binnenzak komen.
Via andere belastingen: toelagen van hogere overheden, allerhande “Fondsen”.

Als u één cijfer uit deze lessenserie wil onthouden kan het wel dat zijn. Van handje tot handje geven we aan stad 704 euro.

Onze burgemeester en schepenen doen de laatste tijd veel en willen nog veel doen, maar zij betalen dat heus niet uit eigen zak.
Je kunt niet geloven hoe weinig Kortrijkzanen dit mechanisme daadwerkelijk beseffen.
We gaan bijvoorbeeld naar een vuurspel kijken op de Grote Markt. WIJ hebben dit zelf bekostigd. We rijden op een nieuwe fietsroute. Die komt van ons.

Au fond spreekt dit alles voor zichzelf.
Maar we betalen ook voor fouten of disfuncties of mismanagement van het Schepencollege. Die tunnel van de Doorniksestraat. De reusachtige kosten voor vormingscursususen voor stadspersoneel.
Nodeloze inflatie wegens traagheid van bestuur: voor werken in de deelgemeenten.
Of voor megalomanie: Buda.
Of voor frivoliteiten: verlichting van het beeld “Minneke” van Bissegem.
Persoonlijke obsessies: ICT.
Stemmenronselarij: geboortepremies.
Vanwege ons christendemocratisch zijn: overdreven werkingskosten voor kerkfabrieken.