EXCLUSIEF / Statistiek van de belastingopbrengsten (3)

Voor de volledigheid nu nog een overzicht van de eigenlijke (pure) geïnde gemeentebelastingen en retributies.

Retributies zijn rechten door de gemeente geheven ter betaling van een dienst aan u persoonlijk geleverd. Je gaat bijvoorbeeld ergens ondergronds parkeren (eerste uur gratis). Je zet een kraampje op uw voetpad (0,60 euro per m2 en per dag). Je koopt 10 stuks huisvuilzakken (12,24 euro).Je plaatst een grafkelder voor drie personen (750 euro). De brandweer komt uw voordeur openbreken (38 euro). Je koopt opnieuw een huwelijksboekje (8,50 euro). Uw kindje wordt voor drie uur opgevangen (3 euro). Uw buren worden nodeloos gealarmeerd (50 euro). Uw kaartersclub gebruikt voor een week de Kleizaal (2.300 euro).

1995: 8,72 miljoen.
1996: 8,55.
1997: 8,46.
1998: 8,37.
1999: 7,20.
2000: 8,30.
2001: 8,53.
2002: 10,28.
2003: 7,37.
2004: 8,07.

De uitschieter in 2002 is te wijten aan hogere inkomsten vanwege ons parkeergedrag (plus 821.000 van de pakmadams), onze huisvuilzakken, de ophaling van nijverheidsvuil, rioolnetten.

P.S.
Stad zelf betaalt ook belastingen. Maar heel weinig: 417.160 euro.
Bijvoorbeeld op onroerend goed en voertuigen.

Hiermee sluiten we onze lessen over de belastingen af, tenzij we nog een opzienbarend feit te weten komen.
De pers is al op het spoor gebracht van een nieuwsoortige belasting. Gemeenteraadsleden weten officieel nog nergens van. Zo gaat dat. Openbaarheid van bestuur wil hier ter stede zeggen dat de persjongens de primeurtjes krijgen.
Vandaar dat zij niet naar de gemeenteraad komen als er bijvoorbeeld begrotingsdebatten bezig zijn.
Vandaar dat u enkel hier op de hoogte wordt gebracht van het opzienbarend feit we met ons allen apart elk méér dan 700 euro betalen aan de stad. Hoeveel was het weer juist?