Traagheid van bestuur en extra kosten

Wanneer de uiteindelijke kostprijs van een werk (of een levering of een dienst) meer dan 10 procent hoger is dan de oorspronkelijke raming moet de aanneming ervan met de meerprijs opnieuw voor de gemeenteraad komen.
Schepen Philippe De Coene is met zijn bezoekerspaviljoen De Libel (Bosstraat) daar nu mee geconfronteerd. Straks meer daarover.

Die meerprijs is wel een keer het gevolg van een tekort aan bestuurskracht. In bepaalde gevallen specifiek het gevolg van traagheid van bestuur.
Een berucht voorbeeld hiervan is het immens lange dralen met de aanleg van het dorpsplein te Marke. Die was al in 1998 gepland. Maar vorig jaar constateerde men dat door het lange uitstel van de werken alleen al voor de erelonen (dus zonder de hogere materiaalkosten) de meerprijs 16.000 euro zou bedragen.
In het verleden zijn er nog beruchte voorbeelden geweest van immobilisme inzake openbare werken. Het sterkste geval was wel dat van de ondergrondse parking aan de Veeemarkt. Wie weet er nog dat die al in 1951 (ja!) was gepland? En het project Aalbeke-dorpskom? Al in 1984 met een prijs bekroond. De sporthal Lange Munte kreeg al een voorontwerp in 1986. De stadkernhernieuwing moest volgens een beleidsplan al gedaan zijn in 1984.

Bepaalde “prijsherzieningen” komen om een of andere reden dan niet rechtstreeks voor de Raad en worden stoemelings goedgekeurd via de begroting. De verbouwing van de Pentascoop is hier een goed voorbeeld van. In de begroting van dit jaar was er sprake van 140.000 euro. Voor volgend jaar: 100.000 euro. En het Streekbezoekerscentrum: 50.000 euro. Prijsherziening.

Andere gevallen van “prijsherzieningen” zijn netjes gecamoufleerd onder de gedaante van bijkomende werken (parking Appel), zogezegd onverwacht opduikende opportuniteiten (het nieuw stadhuis), uitbreiding van een studieopdracht (de Oude Leie-arm). Of men heeft een of ander euvel over het hoofd gezien (asbest in de Vetex, – straks ook in de Pentascoop?).
Geheide aannemers weten daar alles van. Ze hebben niets liever dan bijkomende werken.
Soms slepen bepaalde werken ook aan omdat bijvoorbeeld het nodige (nieuwsoortig) materiaal nog niet beschikbaar is. En dan laat men natuurlijk de kranen of de stellingen staan zodat die huurgeld opbrengen.
Dan hebben we nog de als bekend staande schepen-Lybeer-truuk.
Die verzwijgt bij gelegenheid (de nieuwe skatebowl aan de Leie) allerhande kosten (studiereizen, mankracht, materiaal) die door ambtenaren en gemeentelijke diensten of vzw’s worden gemaakt.

Veel extra kosten worden nooit zichtbaar voor de nieuwsgierige waarnemer (watcher).
Ramingen van het College zijn natuurlijk bekend. De uitslag van de offertes ook. Maar de notulen van het College vermelden praktisch nooit de uiteindelijke, werkelijke prijs bij de voorlopige en definitieve oplevering. Dat is jammer.
En raamcontracten (voor ICT bijvoorbeeld, en voor Leiedal) zijn ook gevaarlijk. Niet transparant. Geen aanbestedingen meer voor “vervolgwerken” of leveringen of diensten.

Creditkaartje

Die Libel nu.
Dat wordt zeker een origineel bouwwerk ! De moeite waard.
Geïnspireerd op het vlinderpaviljoen op de Floriade 2002 in Haarlemmermeer.
Een project van ene Thijs vanderWal in samenwerking met de landbouwuniversiteit van Wageningen. (Zie nog ons stuk van 25 juni.)
Schepen De Coene heeft dus waarschijnlijk al het idee om een natuur-educatief centrum te bouwen in de vorm van libel in het jaar 2002 opgedaan. In elk geval is in 2003 bedacht om in de begroting van 2004 een bedrag in te schrijven van 74.386 euro. Louter kosten voor de voorstudie. En het bouwwerk staat er nog niet. Komt het er nog vóór de verkiezingen van oktober 2006 ? Of werken andere schepenen een beetje tegen? Gunnen ze De Coene dat werk niet ? Geen idee. Vraag het hem eens.
De schepen heeft wel wat tegenslag gehad met zijn ambtenarij, maar dat moest hij toch kunnen oplossen.
Begin 2005 werden de kosten geraamd op 300.000 euro. Nu wordt dat 354.209 euro.
(Nog wel vlug erbij vertellen dat de stad een subsidie verwacht van 180.000 euro vanwege “Toerisme Vlaanderen”.)

Volgens Thijs vanderWal zijn de extra kosten o.a. te wijten aan de hogere staalprijs, de toename van de transport- en loonkosten.
(Welk referentiejaar kiest het ontwerpbureau “Tentech” hierbij?)

En ook nog te wijten aan extra uren inzet.
Als ik schepen De Coene was zou ik toch ook even letten op die extra uren inzet.
Thijs vanderWal heeft in Nederland namelijk een leuke bijnaam: “creditkaartje” !
Bij de bouw van het vlinderpaviljoen in Haarlemmermeer vertelde de hoofdaannemer (nog wel op internet, maar die info is nu verdwenen) dat er samen met Thijs vele werklunches en diners waren. En dat de creditkaart van Thijs daarbij nooit werd geaccepteerd, en Thijs ook nooit contant geld op zak had.
Schepen De Coene moet ook nauwkeurig de kosten van de “voorstudie” bestuderen.
Het project van de Floriade is al technisch uitgewerkt door de universiteit van Wageningen en het ontwerpbureau “Tentech” heeft ook al ervaring opgedaan.

Nu nog iets over de kosten. De mogelijke zijdelingse “meerkosten”.
Dat vlinderpaviljoen moet toch nog wel wat “interieur” krijgen? En geëxploiteerd worden?
En er komt toch een omgevingsaanleg? En een parking in de buurt?

P.S.
Hoeveel heeft het vlinderpaviljoen in Haarlemmermeer eigenlijk gekost?