Tussen “drive” en “overdrive” (1)

Een spannende titel!
Het is de waarlijk goed gekozen, symptomatische ondertitel bij een onlangs verschenen rapport van de zgn. visitatiecommissie die hier een keer in juni is komen kijken om te zien wat de stad zoal uitricht met de vele miljoenen die men krijgt vanuit het Stedenfonds.

Met een aantal andere regionale steden incasseert de stad van de Vlaamse Gemeenschap via dat Stedenfonds al sinds 2003 en op jaarbasis ongeveer 1,8 miljoen euro. En dit contract loopt nog tot eind 2007. Het aandeel wordt jaarlijks verhoogd met een evolutiepercentage. Zo verwachten we voor volgend jaar ca. 2,3 miljoen. Uteindelijk zal de stad voor de gehele periode 2003-2007 van hogerhand meer dan 10 miljoen euro hebben gekregen.

Wat doen we daar zoal mee?

1.
Proberen de leefbaarheid van de buurten en wijken te versterken.
Het meest opvallende project in dit verband is wellicht de vernieuwing van de omgeving Sint-Denijsestraat. Daarvoor is meer dan 3 miljoen gebudgetteerd. Oorspronkelijk dacht men nog aan een tweede wijk, maar daar is nu van af gezien. In plaats daarvan is er een nieuwe nog ietwat mistige ambtelijke functie gecreëerd, die van “rastermanager”.
2.
Men wil ook buurt- en opbouwwerk in de zgn. aandachtswijken organiseren.
Voor de Lange Munte, de Venning, Overleie, Veemarkt. Zowat 1,2 miljoen voor bijvoorbeeld speelaccomodatie, gevelrenovatie, een buurthuis, een composteringspaviljoen.
3.
Voor het detecteren , oplossen en zelfs voorkomen van klachten en problemen is er een meldpunt gemaakt. Daar gaat merkwaardig veel geld naartoe: bijna 3 miljoen.
4.
Het stadsbestuur bouwt ook een “gebiedswerking” uit rond vijf functies: dienstverlening, informatie en advies, ontmoeting, gemeenschap en beleid. Voor de gehele periode is hier ongeveer 2 miljoen voorzien. Tot op heden is dit de minst geslaagde doelstelling.
(De visitatiecommissie zegt dit ook.)
5.
Met de centen van het Stedenfonds wil de stad tenslotte een krachtig stedenbeleid uitbouwen.
Het is in dit kader dat men onlangs is overgegaan tot de aanstelling van een rastermanager: Tom Delmotte.
Wat die rastermanager moet doen (en anderzijds de “centrummanager”) is nog niet voor iedereen heel duidelijk. (Ik ben geen negativo, – de visitatiecommissie zegt dit ook.)
Ook in dit kader wordt veel aandacht geschonken aan burgerparticipatie. Ca. 500.000 euro gaat naar deze doelstelling. (Over het communicatiebeleid zegt het stadsbestuur nu zelf in een voortgangsrapport dat dit “nog voor verbetering vatbaar is”.)

In een volgend stuk rapporteren we wat die externe visitatiecommissie hier is komen waarnemen en vaststellen over de werking van de stad in verband met de doelstellingen van het Stedenfonds.

Eigenlijk komt heel het Kortrijkse beleid ter sprake.
Een bijzonder interessant document.

Vooreerst omdat het van externen komt. Een hoogleraar bestuurskunde uit Tilburg, de burgemeeester van Hasselt, de OCMW-voorzitter van Antwerpen, nog enkele ambtenaren uit Antwerpen, de projectleider van het Stedenbeleid in Vlaanderen.
Voorts is het boeiend omdat ongeveer alles wat bij kortrijkwatcher hier nu al een jaar als kommentaar naar voren komt ook in dit rapport tot uiting komt. Weliswaar in een beetje andere bewoordingen en komende van een hoogleraar bestuurskunde uit Tilburg, zodat niemand het zal wagen om die commissie te beschuldigen van “negativisme”.