Een toelichting bij de APB: op welk inkomen slaat die?

Op algemene aanvraag een respons op een vaak voorkomende vraag en het bijhorende misverstand.
In een stuk van27 november is hier toegelicht wat een aanvullende personenbelasting (APB) is en een (aanvullende) onroerende voorheffing (OV).

Zoals u weet heeft het stad de APB verlaagd van 8,5 naar 7,9 procent.
Dit is al goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2004 maar er is uitdrukkelijk bepaald dat het tarief slaat op het dienstjaar 2005.
Nu is een “dienstjaar” bij gemeentelijke belastingen hetzelfde als “het aanslagjaar”.
Met andere woorden: die nieuwe Kortrijkse aanvullende personenbelastingverlaging slaat op uw inkomen van 2004.

P.S.
De OV is nog altijd onveranderderlijk hoog gebleven: 1750 opcentiemen.