Kanten en Malle (2): raster- zoekt centrummanager

Het jaar is pas begonnen en Kanten en Malle komen alweer niet meer bij.
Er is sinds kort met het geld van het Stedenfonds in stad een “rastermanager” aangesteld.
Eén van zijn taken bestaat erin om werk te zoeken. Zie de wet van Parkinson uit de wereld van de bureaucratie: het orgaan schept de functie, en niet omgekeerd.
Die rastermanager is nu in naam van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) aan het zoeken naar een centrummanager.

Wat is de taak van die centrummanager? Een beetje dezelfde als die van de rastermanager. En van het SOK.
In de moderne wiskunde (verzamelingen) spreekt men van een klaverbladdiagram.
Ziehier de doorsnede van de drie elkaar overlappende cirkels:

Hij (de centrummanager) moet het economisch functioneren en de leefkwaliteit van de binnenstad bevorderen.
Dit doet hij door communicatie, samenwerking en overleg tussen handelaars en stadsdiensten te stimuleren in het kader van activiteiten en projecten. Hij trekt ook nieuwe winkelzaken en investeerders aan, organiseert promotionele activiteiten, pakt leegstand aan en start werkgroepen op rond thema’s als mobiliteit, infrastructuur, evenementen, cultuur, feestelijkheden en toerisme.
(Schepen Bral zal content zijn.)

Dit alles staat letterlijk te lezen op de webstek van stad Kortrijk.
Zoek dit niet op bij “vacatures” !
Daar staat al jaren niets meer op te lezen, terwijl de aanwervingsstop al lang is opgeheven.
Er zijn nog “titels” waar al geruime tijd niets meer is op te vinden:
veiligheid en preventie,
stadsplanning en ontwikkeling,
leefmilieu.

Maar, zo zegt de webmaster van stad Kortrijk (eigenlijk is er nog altijd geen):
“Dit betekent dat er voor die onderwerpen geen nieuwsberichten gepubliceerd zijn.”
Ja zeg! Is ‘t waar?

Kandidaturen moeten binnen tegen 20 januari. Bij Trui Tydgat van het SOK, Overbekeplein 11 te Kortrijk.
Daar (056/20 64 96) kunt u terecht met uw billijke vraag wat voor diploma-vereisten er wel gevraagd zijn. En of er al een kandidaat gekend is.