Een buitengewoon aardig schijfje

In de recent verschenen “Stadskrant” (januari 2006) steekt een aardig schijfje.
Je leest er per directie op wat die kost. Ook nog omgerekend per inwoner.
Let wel: die bedragen komen voort uit de “gewone” begroting 2006 en slaan niet op de “buitengewone” (de investeringen).
Op het bestaan van die berekeningen hebben we hier al meermaals gewezen en zijn daarbij voor ons doen buitengewoon vriendelijk geweest. (Zie bijvoorbeeld het stuk “Iets voor cijfermaniakken” van 11 december 2005.)
Dus nogmaals proficiat voor de financiële dienst.Er is één “directie” vergeten.
Op het schijfje staan de kosten van de kabinenetten van het College (Burgemeester en acht schepenen) niet vermeld. Dit jaar gaat het om een bedrag van 1,8 miljoen. Vorig jaar was dat nog 1,2 miljoen euro.

Dat we op het schijfje ook niets lezen over de uitgaven voor de kerkfabrieken heeft zo zijn reden.
Voor de eredienst is er namelijk geen aparte directie.
Kosten en opbrengsten (voor zover die er zijn) zitten verscholen bij de directie “facility” van schepen Jean de Bethune.
De werkingskosten (gewone toelagen) bedragen dit jaar 1,18 miljoen. Vorig jaar 1,11 miljoen. Specifieke personeelskosten voor de parochies mag je ramen op ca. 100.000 euro. Scheiding van Kerk en Staat !
Dit soort zaken zijn overigens wél te vinden op de Kortrijkse website.

Maar de kerkfabrieken krijgen ook buitengewone toelagen. 126.300 euro.
En er zijn “doorgeefleningen” voor 541.728 euro.
Dit soort “buitengewone” uitgaven kun je pas kennen als je in het bezit bent van de begroting, met het deel “programma van de werken” bijvoorbeeld.
Laat ons zeggen dat de kerfabrieken ons nu per inwoner (ongedoopte baby’s inbegrepen) toch zeker 18 euro kosten. (Vergelijk eens met onze netto-lasten per inwoner voor het stadsonderwijs.)

Nu de dienst Financiën zo goed bezig is lanceren we bij deze een constructief voorstel.
Laat ons in de eerstkomende Stadskrant een schijfje stoppen met een overzicht van de belastingontvangsten voor de periode 2000-2006.
Opgesplitst in 1) aanvullende personenbelasting, 2) opcentiemen op de onroerende voorheffing, 3) eigenlijke gemeentebelastingen, 4) retributies.
De gegevens staan al te lezen in kortrijkwatcher.
Op voorhand alweer een dikke proficiat.
P.S.
Een grafiekje mag ook. Zal in dit geval van ontvangsten wellicht sprekender zijn. Je moet die bokkesprongen van de curve eens zien. Dat is geen tendens meer, dat is een breuk.